Komise sekce OB

Sekce orientačního běhu zřizuje pět komisí:

  1. Komise reprezentace - zabezpečuje činnost seniorské a juniorské reprezentace v orientačním běhu.
  2. Komise mládeže - zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).
  3. Soutěžní komise - připravuje a řídí celostátní soutěže v orientačním běhu.
  4. Organizační a metodická komise - zajišťuje přípravu a další vzdělávání trenérů a rozhodčích OB.
  5. Komise rozvoje - zajišťuje rozvoj orientačního běhu v dalších sférách (široká veřejnost, školy, další sportovní svazy - AŠSK, ASPV, handicapovaní sportovci).