Organizační a metodická komise

Činnost komise

Komise zajišťuje metodiku organizace akcí v OB, vertikální komunikaci směrem k oblastem a klubům a také vzdělávání trenérů a rozhodčích OB.

Důležité informace

Systém trenérů sekce OB

Systém rozhodčích sekce OB

Metodika a rozvoj (samostatný web)

Složení komise

Předseda komise  Radim Hošek  radimho gmail com
Člen  Lukáš Hovorka  
Člen  Jan Picek  
Člen, vedoucí Skupiny rozhodčích  Roman Zbranek  roman.zbranek gmail com 
Člen  Martin Klein  
Člen  Arnošt Komárek  
Člen, vedoucí Skupiny trenérů
a Metodik sekce OB
 Pavel Košárek  pkosarek orientacnisporty cz
Člen  Jan Panchártek  
Člen  Josef Sabol  
Člen  Martin Štoudek  
     

Skupina rozhodčích

 Roman Zbranek (TZL, předseda), Jan Netuka (SHK), Jakub Veselý (PGP)

Skupina trenérů 

Pavel Košárek (PGP, předseda), Marek Cahel (LCE), Pavlína Chaloupská (PHK), Jan Šedivý (PGP)

Systém práce Organizační a metodické komise OB

a) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy organizační a metodické komise;
- schvaluje systém vzdělávání rozhodčích a trenérů OB;
- schvaluje pořádání seminářů a školení R2 a T2;
- schvaluje vydávání metodických dopisů a listů OB;
- navrhuje P ČSOS otevření studia trenérů 2. třídy resp. 1. třídy.
b) Metodické komise sekce OB:
- realizuje vzdělávání trenérů a ve spolupráci se skupinou rozhodčích soutěžní komise sekce i
vzdělávání rozhodčích – T2, R2;
- metodicky spolupracuje s oblastmi při školení trenérů a rozhodčích 3. třídy
- vede v IS ORIS seznam trenérů OB;
- vydává metodické materiály pro OB;
- organizuje semináře trenérů a rozhodčích