Komise mládeže

Činnost komise

zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).

Důležité informace

Koncepce práce s mládeží

Stránky výběru dorostu ČR 

 

Tréninková střediska mládeže

Název  Vedoucí trenér   Webové stránky
Praha a střední Čechy  Tomáš Landovský  web
Západní Čechy  Ondřej Vodrážka  web 
Ještědská oblast  Jan Kočíb  web
Královéhradecko  Pavlína Chaloupská  web
Pardubicko a Vysočina  Tomáš Udržal  web 
Haná   Filip Hadač  web
Valašsko  Marek Cahel  web 
Jižní Morava  Jan Zháňal  web

 

Složení komise

Předseda komise  Libor Slezák   slezak.libor@gmail.com
Člen  Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen   Eva Horčičková  evice99@gmail.com
Člen  Tomáš Landovský  tomland@seznam.cz
Člen  Evžen Pekárek  evzen.pekarek@gmail.com
Člen  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Robert Heczko  robert.heczko@gmail.com

 

Systém práce s mládeží OB

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje vyslání výpravy na MED;
- schvaluje vedoucího výpravy na MED;
- jmenuje ústředního trenéra mládeže;
- schvaluje zřízení a zrušení TSM,
- projednává každoročně zprávu o práci s mládeží.
b) Sekretariát ČSOS:
- zajišťuje ekonomické služby, vyúčtování jednotlivých akcí;
- organizačně řídí ústředního trenéra mládeže OB;
- sleduje čerpání schváleného rozpočtu pro mládež;
- zajišťuje (na základě podkladů od ústředního trenéra mládeže) výstupní informace o práci s mládeží pro potřeby státních orgánů (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.
c) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise mládeže;
- schvaluje koncepci práce s mládeží OB;
- projednává zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS zřízení a zrušení TSM;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS financování TSM,
- projednává zprávu o výsledcích na ME dorostu;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- schvaluje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- schvaluje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- metodicky a obsahově řídí ústředního trenéra mládeže OB;
d) Komise mládeže sekce OB:
- zpracovává koncepci práce s mládeží OB;
- připravuje zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- oponuje plán práce s mládeží zpracovaný ústředním trenérem mládeže;
- oponuje nominační kritéria na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- navrhuje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- připravuje metodiku srovnávacích testů mládeže;
- navrhuje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grandů pro SCM a jejich vyhodnocování;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá TSM;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCD;
- vyhodnocuje pro výbor ČSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých ČSOB pro TSM;
- spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře hlavních závodů sekce OB;
- spolupracuje při přípravě Stacionárních tréninkových kempů;
- metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o mládež