Komise mládeže

Činnost komise

zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).

Důležité informace

Koncepce práce s mládeží

Stránky výběru dorostu ČR 

 

Tréninková střediska mládeže

Název Vedoucí trenér Webové
stránky
Realizující subjekt
TSM Praha a střední Čechy Tomáš Landovský web Pražský krajský svaz ČSOS
Západočeské TSM Ondřej Vodrážka web Západočeské sportovní centrum mládeže
Ještědské TSM Jan Kočíb web Liberecký krajský svaz ČSOS
TSM Královéhradecko Pavlína Chaloupská web OK 99 Hradec Králové
TSM Pardubicko a Vysočina Tomáš Udržal web OK Lokomotiva Pardubice
TSM Olomoucký a Moravskoslezský kraj Filip Hadač web Olomoucký krajský svaz ČSOS
TSM Valašsko Marek Cahel web Zlínský krajský svaz ČSOS
TSM Jižní Morava Jan Zháňal web Sportovní klub Brno - Žabovřesky

 

Složení komise

Předseda komise  Libor Slezák   slezak.libor@gmail.com
Člen  Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen   Eva Horčičková  evice99@gmail.com
Člen  Tomáš Landovský  tomland@seznam.cz
Člen  Evžen Pekárek  evzen.pekarek@gmail.com
Člen  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Robert Heczko  robert.heczko@gmail.com

 

Systém práce s mládeží OB

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje vyslání výpravy na MED;
- schvaluje vedoucího výpravy na MED;
- jmenuje ústředního trenéra mládeže;
- schvaluje zřízení a zrušení TSM,
- projednává každoročně zprávu o práci s mládeží.
b) Sekretariát ČSOS:
- zajišťuje ekonomické služby, vyúčtování jednotlivých akcí;
- organizačně řídí ústředního trenéra mládeže OB;
- sleduje čerpání schváleného rozpočtu pro mládež;
- zajišťuje (na základě podkladů od ústředního trenéra mládeže) výstupní informace o práci s mládeží pro potřeby státních orgánů (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.
c) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise mládeže;
- schvaluje koncepci práce s mládeží OB;
- projednává zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS zřízení a zrušení TSM;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS financování TSM,
- projednává zprávu o výsledcích na ME dorostu;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- schvaluje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- schvaluje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- metodicky a obsahově řídí ústředního trenéra mládeže OB;
d) Komise mládeže sekce OB:
- zpracovává koncepci práce s mládeží OB;
- připravuje zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- oponuje plán práce s mládeží zpracovaný ústředním trenérem mládeže;
- oponuje nominační kritéria na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- navrhuje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- připravuje metodiku srovnávacích testů mládeže;
- navrhuje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grandů pro SCM a jejich vyhodnocování;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá TSM;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCD;
- vyhodnocuje pro výbor ČSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých ČSOB pro TSM;
- spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře hlavních závodů sekce OB;
- spolupracuje při přípravě Stacionárních tréninkových kempů;
- metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o mládež