Dokumenty

Výpis dle důležitosti (časem zvážíme roztřídění dle adresátů).

Mapové klíče (Mapová rada na webu ČSOS)

Metodické dopisy (Metodická komise na webu ČSOS)


Pravidla OB a Směrnice ražení

Pravidla orientačního běhu

Pravidla orientačního běhu (11.1.2021, 500 kB , více informací )

účinnost od 1. 2. 2021

Soutěžní řád soutěží sekce OB v roce 2021

Soutěžní řád soutěží sekce OB v roce 2021 (11.1.2021, 603 kB , více informací )

účinný od 1. 2. 2021

Klasifikační řád sekce OB

Klasifikační řád sekce OB (11.1.2021, 385 kB , více informací )

platný od 1. 2. 2021

Mezinárodní popisy kontrol

Mezinárodní popisy kontrol (17.1.2018, 6 MB , více informací )

český překlad

Koncepce práce s talentovanou mládeží

Koncepce práce s talentovanou mládeží (4.3.2015, 245 kB , více informací )

Koncepce práce s talentovanou mládeží s platností od 4. 3. 2015

Činnost TSM

Činnost TSM (8.2.2018, 105 kB , více informací )

Doporučení pro činnost tréninkových středisek mládeže.

GPS tracking na závodech ČSOS

GPS tracking na závodech ČSOS (11.4.2019, 1 MB , více informací )

Manuál pro pořadatele - 2019

Propagace v médiích

Propagace v médiích (5.11.2014, 177 kB )

Systém trenérů sekce OB

Systém trenérů sekce OB (19.10.2016, 192 kB )

Systém rozhodčích sekce OB

Systém rozhodčích sekce OB (13.1.2020, 218 kB , více informací )

platný od 15. 1. 2020Archiv dokumentů