Soutěžní komise

Činnost komise

Komise připravuje a řídí celostátní soutěže v orientačním běhu.

Důležité informace

Informace vydávané Soutěžní komisí OB najdete v sekci Dokumenty (pravidla OB, soutěžní řády, prováděcí předpisy a další) a Sdělení sekce OB (aktuální informace).

Výběrová řízení na pořádání závodů OB

Složení komise

Předseda komise   Petr Klimpl   klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Pavel Kurfürst  pakuo@mail.ru
Člen  Daniel Wolf  dannwolf@seznam.cz
Člen  Jan Skoupý  skoupy.honza@gmail.com
Člen  Jan Fiala  honzafiala0@gmail.com
Člen  Jeroným Kamenický  jeronymkamenicky@gmail.com
Člen  Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen  Ondřej Sysel  syon@centrum.cz
Člen  František Kolovský  f.kolovsky@gmail.com
Člen  Adam Zitka  azitka@seznam.cz
Člen  Pavel Rychlý  paja.rychly@seznam.cz
Člen  Roman Zbranek  roman.zbranek@gmail.com
Člen   Dominika Pachnerová  dpachnerova@seznam.cz
Člen  Radim Hošek  radimho@gmail.com

Výpočet jednotlivých soutěží

Výpočet Českého poháru  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet žebříčku A  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet České ligy klubů  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Českého poháru štafet  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Rankingu  Radim Kheil  kheil@email.cz
Výpočet žebříčku B-Čechy  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz 
Výpočet žebříčku B-Morava  Miroslav Chmelař   mchmelar@volny.cz

Skupina rozhodčích

Předseda skupiny   Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen  František Kolovský  f.kolovsky@gmail.com
Člen  Roman Zbranek  roman.zbranek@gmail.com

Systém práce Soutěžní komise OB

a) Výbor ČSOS:

 • schvaluje Pravidla OB;
 • schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
 • schvaluje Klasifikační sekce OB.

b) Vedení sekce OB:

 • schvaluje předsedu a členy Soutěžní komise sekce OB;
 • schvaluje systém soutěží OB;
 • projednává a oponuje Pravidla OB;
 • projednává a oponuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
 • projednává a oponuje Klasifikační řád sekce OB;
 • schvaluje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
 • schvaluje kalendář sekce OB a pořadatele jednotlivých závodů;
 • jmenuje rozhodčí I. třídy;
 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutí soutěžní komise.

c) Soutěžní komise sekce OB:

 • navrhuje Pravidla OB;
 • navrhuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
 • navrhuje Klasifikační řád sekce OB;
 • navrhuje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
 • navrhuje kalendář sekce OB a na základě výběrového řízení pak pořadatele jednotlivých závodů;
 • rozhoduje o výjimkách soutěžních licencí OB pro příslušný rok;
 • rozhoduje o výjimkách startu na M ČR;
 • řídí skupinu rozhodčích.

d) Skupina rozhodčích:

 • sestavuje listinu R1;
 • spolupracuje při organizaci školení/seminářů sekce OB;
 • potvrzuje licence R1, R2, R3;
 • vede seznam aktivních rozhodčích OB ČSOB (seznam rozhodčích je v IS ORIS);
 • navrhuje národní kontrolory na závody WRE, SP, MSJ, ME, MS, MED v OB.