Komise rozvoje

Činnost komise

Komise zajišťuje rozvoj orientačního běhu v dalších sférách (široká veřejnost, školy, další sportovní svazy - AŠSK, ASPV, handicapovaní sportovci).

Důležité informace (odkazy na web Komise rozvoje OB)

Web Komise rozvoje OB

Výukové mapy

Přebor škol

Dny orientace v přírodě

Ke stažení

 

Složení komise

Předseda komise   Kristýna Skyvová   skyvova@volny.cz
Člen (web zacitorientak.cz)   Adam Chromý  chra@adamna.net
Člen (kontakt, podněty IOF)   Lenka Klimplová  lenka.klimplova@gmail.com
Člen (kontakt, podněty IOF)   Alena Voborníková  vobornikova.alena@seznam.cz
Člen (propagační a metodické materiály, areály pevných kontrol)   Jarmila Němečková   nemeckova@email.cz
Člen (realizace projektu výukových map)   Luboš Matějů  mateju@volny.cz
Člen   Jiří Vébr  jiveob@centrum.cz

 

Systém práce Komise rozvoje OB

a) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise rozvoje orientačního běhu;
- schvaluje koncepci rozvoje orientačního běhu v dalších sférách (široká veřejnost, školy, další
sportovní svazy – AŠSK, ASPV, atd.).
b) Komise pro rozvoj OB:
- navrhuje koncepci rozvoje orientačního běhu v dalších sférách (široká veřejnost, školy, další
sportovní svazy – AŠSK, ASPV, atd.).;
- zajišťuje rozvoj OB v dalších sférách;
- organizuje Přebor škol v OB;
- metodicky a organizačně zajišťuje projekt Výukových map a projekt Pevných kontrol;
- metodicky a organizačně zajišťuje Dny orientace v přírodě a World orienteering day;
- ve spolupráci s AŠSK metodicky zajišťuje školení Instruktor školního OB;
- ve spolupráci s oblastmi zpracovává kalendář veřejných závodů v OB;
- metodicky pomáhá oblastem a klubům při organizování náborových akcí OB.