Soutěžní komise

Činnost komise

Komise připravuje a řídí celostátní soutěže v orientačním běhu.

Důležité informace

Informace vydávané Soutěžní komisí OB najdete v sekci Dokumenty (pravidla OB, soutěžní řády, prováděcí předpisy a další) a Sdělení sekce OB (aktuální informace).

Výběrová řízení na pořádání závodů OB

Složení komise

Předseda komise   Petr Klimpl   klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Pavel Kurfürst  pakuo@mail.ru
Člen  Jan Fiala  honzafiala0@gmail.com
Člen  Dominika Pachnerová  dpachnerova@seznam.cz
Člen  Libor Slezák  slezak.libor@gmail.com
Člen  Ondřej Sysel  syon@centrum.cz
Člen  Vojtěch Blažek  vojtik.toto@seznam.cz
Člen  Martin Poklop  poklopm@seznam.cz
Člen  Jakub Glonek  glonekkuba@seznam.cz
Člen s hlasem poradním
 Roman Zbranek  roman.zbranek@gmail.com
Člen s hlasem poradním
 Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen s hlasem poradním  Daniel Wolf  dannwolf@seznam.cz
Člen s hlasem poradním
 Radim Hošek  radimho@gmail.com

Výpočet jednotlivých soutěží

Výpočet Českého poháru  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet žebříčku A  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet České ligy klubů  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Českého poháru štafet  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Rankingu  Radim Kheil  kheil@email.cz
Výpočet žebříčku B-Čechy  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz 
Výpočet žebříčku B-Morava  Miroslav Chmelař   mchmelar@volny.cz

 

Systém práce Soutěžní komise OB

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje Pravidla OB;
- schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- schvaluje Klasifikační sekce OB.
b) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy soutěžní komise;
- schvaluje systém soutěží OB;
- projednává a oponuje Pravidla OB;
- projednává a oponuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- projednává a oponuje Klasifikační řád sekce OB;
- schvaluje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- schvaluje kalendář sekce OB a pořadatele jednotlivých závodů;
- rozhoduje o výjimkách soutěžních licencí OB pro příslušný rok;
- rozhoduje o výjimkách startu na M ČR;
- jmenuje rozhodčí 1. třídy;
c) Soutěžní komise sekce OB:
- navrhuje Pravidla OB;
- navrhuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- navrhuje Klasifikační řád sekce OB;
- navrhuje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- navrhuje kalendář sekce OB a na základě výběrového řízení pak pořadatele jednotlivých závodů;
- navrhuje výjimky soutěžních licencí OB pro příslušný rok;
- navrhuje výjimky startu na M ČR;