Soutěžní komise

Činnost komise

Komise připravuje a řídí celostátní soutěže v orientačním běhu.

Důležité informace

Informace vydávané Soutěžní komisí OB najdete v sekci Dokumenty (pravidla OB, soutěžní řády, prováděcí předpisy a další) a Sdělení sekce OB (aktuální informace).

Výběrová řízení na pořádání závodů OB

Složení komise

Předseda komise   Petr Klimpl   klimpl.petr@seznam.cz
Člen  Pavel Kurfürst  pakuo@mail.ru
Člen  Daniel Wolf  dannwolf@seznam.cz
Člen  Jan Skoupý  skoupy.honza@gmail.com
Člen  Jan Fiala  honzafiala0@gmail.com
Člen  Jeroným Kamenický  jeronymkamenicky@gmail.com
Člen  Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen  Ondřej Sysel  syon@centrum.cz
Člen  František Kolovský  f.kolovsky@gmail.com
Člen  Adam Zitka  azitka@seznam.cz
Člen  Pavel Rychlý  paja.rychly@seznam.cz
Člen  Roman Zbranek  roman.zbranek@gmail.com
Člen   Dominika Pachnerová  dpachnerova@seznam.cz
Člen  Zdeněk Zuzánek  zuzanek.zdenek@uhul.cz
Člen  Libor Slezák  slezak.libor@gmail.com
Člen  Jan Hanák  j.hanak@email.cz
Člen  Radim Hošek  radimho@gmail.com

Výpočet jednotlivých soutěží

Výpočet Českého poháru  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet žebříčku A  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet České ligy klubů  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Českého poháru štafet  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz
Výpočet Rankingu  Radim Kheil  kheil@email.cz
Výpočet žebříčku B-Čechy  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz 
Výpočet žebříčku B-Morava  Miroslav Chmelař   mchmelar@volny.cz

Skupina rozhodčích

Předseda skupiny   Jan Netuka  jnetuka@wo.cz
Člen  František Kolovský  f.kolovsky@gmail.com
Člen  Roman Zbranek  roman.zbranek@gmail.com

Systém práce Soutěžní komise OB

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje Pravidla OB;
- schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- schvaluje Klasifikační sekce OB.
b) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy soutěžní komise;
- schvaluje systém soutěží OB;
- projednává a oponuje Pravidla OB;
- projednává a oponuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- projednává a oponuje Klasifikační řád sekce OB;
- schvaluje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- schvaluje kalendář sekce OB a pořadatele jednotlivých závodů;
- rozhoduje o výjimkách soutěžních licencí OB pro příslušný rok;
- rozhoduje o výjimkách startu na M ČR;
- jmenuje rozhodčí 1. třídy;
c) Soutěžní komise sekce OB:
- navrhuje Pravidla OB;
- navrhuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- navrhuje Klasifikační řád sekce OB;
- navrhuje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- navrhuje kalendář sekce OB a na základě výběrového řízení pak pořadatele jednotlivých závodů;
- navrhuje výjimky soutěžních licencí OB pro příslušný rok;
- navrhuje výjimky startu na M ČR;
- řídí skupinu rozhodčích.
d) Skupina rozhodčích:
- realizuje Systém rozhodčích sekce OB
- navrhuje vedení sekce seznam rozhodčích 1. třídy;
- spolupracuje s metodickou komisí při organizaci školení/seminářů sekce OB;
- vede v IS ORIS seznam rozhodčích OB