Komise reprezentace sekce OB

Činnost komise

Komise zabezpečuje činnost seniorské a juniorské reprezentace v orientačním běhu.

Důležité informace

Koncepce činnosti české reprezentace v OB

Stránky reprezentace juniorů a dospělých v OB

Složení komise

Předseda komise  Daniel Wolf (TUR)  dannwolf@seznam.cz
Člen  Jan Kaplan (LPU)  jan.kaplan@geovap.cz
Člen  Jan Procházka (PGP)  jan.prochaz@gmail.com
Člen   Zdenka Kozáková (TBM)  zdenka.stara@gmail.com
Člen  Libor Zřídkaveselý (PBM)  zr@sky.cz
Člen   Jana Stehlíková (LPU)  j.knapova@gmail.com
Jednání komise se dále účastní:
Šéftrenér reprezentačního družstva dospělých   Jan Šedivý

 sedivy.honza@gmail.com

Šéftrenér reprezentačního družstva juniorů  Pavel Košárek  pavel.kosarek@seznam.cz 

Systém práce s reprezentací OB (junioři, dospělí)

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje koncepci práce s reprezentací OB předloženou sekcí OB;
- jmenuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
- schvaluje vyslání výpravy na MS, ME a MSJ;
- schvaluje vedoucí výpravy na MS, ME a MSJ;
- schvaluje odměny za umístění na MS, ME, MSJ a SP.
b) Předseda ČSOS:
- podepisuje za ČSOS smlouvy s reprezentanty OB.
c) Sekretariát ČSOS:
- zajišťuje ekonomické služby družstev, vyúčtování jednotlivých akcí;
- sleduje čerpání schváleného rozpočtu družstev;
- zajišťuje (na základě podkladů od šéftrenérů) výstupní informace pro potřeby státních orgánů (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.;
- spoluorganizuje a koordinuje sponzorské zajištění reprezentačních kolektivů OB.
d) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise reprezentace;
- oponuje koncepci práce s reprezentací OB předloženou komisí reprezentace;
- projednává zprávy realizačních týmů reprezentací o výsledcích na významných světových soutěžích;
- schvaluje předsedu a členy komise reprezentace sekce OB;
- navrhuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB.
e) Komise reprezentace sekce OB:
- zpracovává koncepci práce s reprezentací OB;
- projednává zprávy realizačních týmů reprezentací o výsledcích na významných světových soutěžích;
- podává návrh na šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
- oponuje plány přípravy jednotlivých družstev včetně finančního zabezpečení;
- koordinuje činnost jednotlivých družstev (dospělí, junioři);
- oponuje personální obsazení realizačních týmů jednotlivých družstev;
- oponuje nominaci do jednotlivých reprezentačních družstev;
- oponuje nominační kritéria do reprezentace a na jednotlivé akce;
- oponuje nominaci na rozhodující akce - MS, ME, MSJ, SP;
- projednává návrhy na případné zařazení do rezortních center (armáda, vnitro, VŠ);
- spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře, výběru terénu a dalších věcech podle soutěžního řádu.
f) Šéftrenér:
- zpracovává plán přípravy družstva, včetně finančního rozpočtu, odpovídá za jeho dodržování a za hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na reprezentaci;
- sestavuje realizační tým;
- řídí činnost realizačního týmu při zajišťování a konání akcí reprezentace;
- navrhuje smlouvy s reprezentanty (práva, povinnosti), jsou garantem jejich dodržování ze strany ČSOS;
- po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky do reprezentačního družstva;
- po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky na jednotlivé akce podle plánu přípravy a nominačních kritérií;
- odpovídá za přípravu členů družstva v průběhu celého tréninkového roku;
- zajišťuje společně se sekretariátem potřebné výstupní informace pro potřeby MŠMT ČR, ČOS, ČUS a dalších orgánů.