Komise reprezentace sekce OB

Činnost komise

Komise zabezpečuje činnost seniorské a juniorské reprezentace v orientačním běhu.

Důležité informace

Koncepce činnosti české reprezentace v OB

Stránky reprezentace juniorů a dospělých v OB

Složení komise

Předseda komise  Zdeněk Zuzánek (TJN)   zdenek.Zuzanek@uhul.cz
Člen  Jan Kaplan (LPU)  jan.kaplan@geovap.cz
Člen  Miroslav Hadač (AOP)  hadac@nord-service.cz
Člen   Tomáš Dlabaja (TUR)  tdlabaja@gmail.com
Člen   Michal Jedlička (SHK)  m.jedlicka@email.cz
Člen   Zdenka Kozáková (TBM)  zdenka.stara@gmail.com
Člen   Jan Mrázek (SJC)  jan.mrazek@email.cz
Jednání komise se dále účastní:
Šéftrenér reprezentačního družstva dospělých   Jan Šedivý

 sedivy.honza@gmail.com

Šéftrenér reprezentačního družstva juniorů  Pavel Košárek  pavel.kosarek@seznam.cz 

Systém práce s reprezentací OB (junioři, dospělí)

a) Výbor ČSOS:

 • schvaluje koncepci práce s reprezentací OB předloženou sekcí OB;
 • jmenuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
 • schvaluje vyslání výpravy na MS, ME a MSJ;
 • schvaluje vedoucí výpravy na MS, ME a MSJ;
 • schvaluje odměny za umístění na MS, ME, MSJ a SP.

b) Předseda ČSOS:

 • podepisuje za ČSOS smlouvy s reprezentanty OB.

c) Sekretariát ČSOS:

 • zajišťuje ekonomické služby družstev, vyúčtování jednotlivých VT a akcí;
 • sleduje čerpání schváleného rozpočtu družstev;
 • zajišťuje (na základě podkladů od šéftrenérů) výstupní informace pro potřeby státních orgánů
  (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.;
 • spoluorganizuje a koordinuje sponzorské zajištění reprezentačních kolektivů OB.

d) Vedení sekce OB:

 • oponuje koncepci práce s reprezentací OB předloženou komisí reprezentace;
 • schvaluje předsedu a členy komise reprezentace sekce OB;
 • navrhuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
 • navrhuje vedoucí výpravy na MS, ME a MSJ;
 • navrhuje odměny za umístění na MS, ME, MSJ a SP.

e) Komise reprezentace sekce OB:

 • zpracovává koncepci práce s reprezentací OB;
 • podává návrh na šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
 • schvaluje počet účastníků na MS, ME a MSJ;
 • podává návrh na odměny za umístění na MS, ME, MSJ a SP;
 • rozděluje pro jednotlivá družstva finanční prostředky přidělené rozpočtem ČSOS pro reprezentaci OB;
 • oponuje plány přípravy jednotlivých družstev za rok;
 • koordinuje činnost jednotlivých družstev;
 • oponuje personální obsazení realizačních týmů jednotlivých družstev;
 • oponuje nominaci do jednotlivých reprezentačních družstev;
 • oponuje nominační kritéria do reprezentace a na jednotlivé akce;
 • oponuje nominaci na rozhodující akce - MS, ME, MSJ, SP;
 • projednává návrhy na zařazení do rezortních center (armáda, vnitro, VŠ);
 • spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře, výběru terénu a dalších věcech podle soutěžního řádu.

f) Šéftrenér:

 • zpracovává plán přípravy družstva, včetně finančního rozpočtu, odpovídá za jeho dodržování a za hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na reprezentaci;
 • sestavuje realizační tým;
 • řídí činnost realizačního týmu při zajišťování a konání akcí reprezentace;
 • navrhuje smlouvy s reprezentanty (práva, povinnosti), jsou garantem jejich dodržování ze strany ČSOS;
 • po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky do reprezentačního družstva;
 • po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky na jednotlivé akce podle plánu přípravy a nominačních kritérií;
 • odpovídá za přípravu členů družstva v průběhu celého tréninkového roku;
 • zajišťuje společně se sekretariátem potřebné výstupní informace pro potřeby MŠMT ČR, ČOS, ČUS a dalších orgánů.