Zkuste orientační běh

Orientační běh je ztělesnění spojení fyzické i psychické aktivity závodníka, který se snaží v co nejlepším čase překonat danou trať.

Orientace v přírodě i ve městě

Trať je tvořena tzv. kontrolami, na kterých se nachází oranžovo-bílý lampión a speciální elektronické zařízení k zaznamenání průchodu kontrolou.

Každý závodník nese svůj osobní čip, který vkládá do krabičky na kontrole. Průchod kontrolou (tzv. "oražení") je zaznamenám ve zlomku sekundy a poté může závodník pokračovat ve své trase.

Závodník razící kontrolu

Závodník "razící" kontrolu - Miloš Nykodým, foto: Petr Kadeřávek

Mezi jednotlivými kontrolami si závodník volí trasu dle svého uvážení – někdo obtížným terénem překonává kopec, jiný si jej naopak oběhne po delší, ale rychlejší silnici. Odtud tedy pramení slovo orientační. O výsledku tak nerozhoduje jen sportovní výkonost, ale i schopnost udržet chladnou hlavu a vybírat si nejlepší cestu terénem.

Čtyři odvětví orientačních sportů

Český svaz orientačních sportů sdružuje čtyři sportovní odvětví – orientační běh, orientační závody na horských kolech, lyžařský orientační běh a Trail-O.

Orientační běh je nejstarší a nejrozšířenější disciplínou. V dnešní době ho v České republice provozuje přes osm tisíc registrovaných sportovců. Orientační závody na horských kolech a lyžařský orientační běh jsou výrazně menší, ale neméně zajímavá odvětví.

Sezóna orientačního běhu probíhá od března do listopadu, kdy se po celé České republiky konají stovky závodů nejrůznější úrovně. Jejich základní přehled najdete v informačním systému ORIS.

 

Disciplíny orientačního běhu

 

Více o orientačním běhu a další informace na webu Českého svazu orientačních sportů...