Zpětná vazba pořadatelům - novinka v ORISu

24.3.2022 Radim Hošek Převzato z Sekce OB

Zpětná vazba pořadatelům - novinka v ORISu

V IS ORIS přibyl nový modul, který umožňuje účastníkům závodů poskytovat zpětnou vazbu pořadatelům závodů.

Tento modul je velice intuitivní na používání, jak se ukázalo již zkraje sezony. Michal Besta, autor technického řešení, navíc připravil přehledný návod, jak modul používat a co všechno obsahuje.

Zpětná vazba sestává zejména ze slovní reakce na různé aspekty závodu (stavba tratí, organizace, ...) a také dává závodníkovi možnost v extrémním případě doporučit pořádajícímu orgánu snížení nebo zvýšení příspěvku na závod. Modul primárně cílí na závody soutěží sekce OB, lze jej ale použít pro všechny závody. Pořadatel závodů nižší než republikové úrovně má přitom možnost v editaci závodu upravit rozsah použití tohoto modulu:

- lze pro běžné uživatele zneviditelnit textovou zpětnou vazbu účastníků závodu,
- lze pro běžné uživatele zneviditelnit doporučení pořádajícímu orgánu daná účastníky závodu,
- lze deaktivovat možnost dávat doporučení pořádajícímu orgánu,
- lze zcela deaktivovat modul zpětné vazby.

Celý modul byl detailně představen v rámci poslední letošní Metodické středy (odkaz na záznam).

Zároveň považujeme na nutné upozornit, že cílem zpětné vazby není dávat průchod svým pozávodním emocím, ale poučení do budoucna. Je tedy na místě upozornit na to, co se v závodech povedlo a je hodné následování, i co se nepovedlo, avšak vždy s respektem k pořadateli a jeho (dobrovolnické) práci. Optimisticky věřím, že v o-komunitě se vyvarujeme potřeby nějak zásadně moderovat příspěvky v tomto modulu a že bude sloužit ku prospěchu nás všech.


« zpět