World Orienteering Week 2024

15.4.2024 Dominika Plochová Převzato z ČSOS

World Orienteering Week 2024

Týden od 18. do 26. května je světovým týdnem orientačního běhu! 

Uspořádejte nějakou orienťáckou akci, a zapojte se tak do snahy mezinárodní orienťácké komunity přivést během jednoho týdne do kontaktu s orienťákem co nejvíce lidí z celého světa!

Mezinárodní federace orientačních sportů (IOF) se pořádáním této každoroční akce snaží zviditelnit a zpřístupnit orientační sporty (nejen) mladým lidem, zvýšit počet účastníků jak na akcích pro školy, tak i na klubové úrovni nebo třeba nabídnout učitelům orientační běh jako alternativní vzdělávací aktivitu. 

Pokud byste se pořádáním nějaké o-akce do projektu rádi zapojili, pak postupujte takto:

  • Registrujte „WOW akci“ na stránce WOW (vč. zadání aktuálních informací), a do 19. dubna 2024 zašlete přihlášku na pořádání akce Kristýně Skyvové a v kopii na sekretariát ČSOS (je možné se hlásit i později, ale nebudete mít garantováno dodání propagačních materiálů).
  • Přihláška „WOW akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné informace (pozvánka, rozpis, webová stránka), předpokládaný počet účastníků, příp. způsob spolupráce se školou, pokud chce pořadatel čerpat finanční příspěvek - viz Zpravodaj 2024 č. 2)
  • Od 23. dubna pak budou distribuovány propagační materiály WOW 2024, a to buď zasláním poštou, předáním na vybraných závodech OB, nebo odběrem na sekretariátu ČSOS v Praze na Strahově (dle předchozí domluvy). 
  • Na našem webu je seznam „WOW akcí“, který je průběžně aktualizován v rámci termínovky Dnů orientace v přírodě.

Všechny akce v ČR i zahraničí najdete na webu World Orienteering Week.


« zpět