World orienteering day 11.—17. května

23.3.2022 Matěj Burda

World orienteering day 11.—17. května

Orienťácká sezóna 2022 je před námi a spolu s ní také celosvětová akce WORLD ORIENTEERING DAY pod záštitou mezinárodní federace orientačního běhu IOF, naplánovaná v termínu 11.—17. května 2022.

  • KOLIK AKCÍ SE USKUTEČNÍ V ČESKÉ REPUBLICE?
  • KOLIK ŠKOL SE PODAŘÍ ZAPOJIT DO WORLD ORIENTEERING DAY 2021?
  • KOLIK KLUBŮ VYUŽIJE PODPORU ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ?

Cílem IOF je zviditelnění a zpřístupnění orientačního běhu pro mladé lidi, zvýšení počtu účastníků jak na aktivitách škol, tak i klubů ve všech zemích národních federací, pomoc učitelům realizovat orientační běh zábavnou a vzdělávací formou a získat více nových zemí pro účast v orientačním běhu.

Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2022 v České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním tisku propagačních materiálů a také finančním příspěvkem 2.000,- Kč na 1 akci v rámci projektu Dny orientace v přírodě. Detailní info včetně způsobu registrace akce najdete ve Zpravodaji ČSOS č. 2

  • Termín přihlášek s jistotou dodání propagačních materiálů ČSOS je 10. dubna 2022

V roce 2021 se World Orienteering day zúčastnilo navzory pandemii covid-19 a omezení konání hromadných akcí 135 971 účastníků z 51 zemí světa. 
Statistika účasti uplynulých ročníků v České republice:

  • 2016: 6832 účastníků
  • 2017: 9299 účastníků
  • 2018: 10473 účastníků
  • 2019: 9712 účastníků
  • 2020: zrušeno (covid-19)
  • 2021: 2297 účastníků (covid-19)

Areály pevných kontrol

V roce 2022 je také možné využít podpory pro vybodování či renovaci Areálů pevných kontrol. Aktuální seznam APK je k dispozici na webu ZACITORIENTAK.CZ.

Výše finanční podpory pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2022 zůstává stejná jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových podkladů a tisk map pro APK je možno řešit v rámci projektu Výukových map.

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí finanční podpory (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

Je možno požádat i o podporu na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván pro mládež. Velikost podpory může být maximálně 8.000,- Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně vynaložených nákladů).

Informace o poničených nebo zrušených APK, aby bylo možné oslovit správce areálů, případně areál vyřadit ze seznamu na webu zacitorientak.cz, posílejte prosím Kristýně Skyvové.


« zpět