Úprava závodů soutěží sekce OB v květnu a červnu

23.4.2021 Petr Klimpl

Úprava závodů soutěží sekce OB v květnu a červnu

Sekce projednala závody soutěží sekce OB v květnu a červnu 2021.

a) Sekce OB dostala od MZd ČR výjimku na pořádání významných českých závodů v orientačním běhu o těchto víkendech. Podmínky jsou organizačně a finančně velmi náročné (mj. nutnost PCR testů), omezení počtu účastníků akce je na cca 450 osob.
b) Program těchto závodů s výjimkou byl upraven následovně:
8. 5. 2021 Český pohár, žebříček A – sprint, Jihlava (SJI)
9. 5. 2021 Český pohár, žebříček A – krátká trať, Cejle (SJI)
22. 5. 2021 Mistrovství ČR ve sprintu (ČP, ŽA), Šternberk (STE)
23. 5. 2021 Mistrovství ČR sprintových štafet, Litovel (STE)
12. 6. 2021 Mistrovství ČR na krátké trati (ČP, ŽA), Vojtíškov (SSU, ASU)
13. 6. 2021 Český pohár, žebříček A – zkrácená klasická trať, Vojtíškov (SSU, ASU)
c) Závody Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B-Čechy západ 29. – 30. 5. 2021 jsou zrušeny.
d) O osudu dalších závodů soutěží sekce OB v závěru května a v červnu zatím není rozhodnuto, bude záviset na v té době platných epidemických opatřeních.
e) Právo startu na všech uvedených závodech jednotlivců: Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou:
– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 přihlášeni do žebříčku A (ročník narození 2006 a starší);
– v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa;
– v kategoriích D21 a H21 jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (A, B, Naděje, sledovaní závodníci);
– v případě, že právo účasti na v kategoriích D21 a H21 podle předchozích bodů získá menší počet závodníků než 65, bude právo startu postupně rozšířeno o další přihlášené podle pořadí Rankingu k 31. 3. 2021 tak, až se naplní počet 65 v kategoriích D21 a H21.
f) Na závodech Českého poháru budou vypsány pouze kategorie D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A, D21E, H21E.
g) V kategoriích D21E a H21E startují všichni, kteří splní právo startu (i když se tím překročí počet daný Soutěžním řádem).
h) Mistrovství ČR na krátké trati (12. 6. 2021, Vojtíškov, SSU) je bez kvalifikace, běží se pouze finále.
i) Vklad na M ČR na krátké trati je 300 Kč.
j) Přihlášky do žebříčku A 2021 byly omezeny pouze na ročník narození 2006 a starší.
k) Soutěžní komise nebude upravovat Soutěžní řád soutěží sekce OB ani Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2021. Výše uvedené úpravy soutěží jsou zveřejněny ve Sdělení sekce OB spolu se závaznými hygienicko-protiepidemické podmínky při konání závodů stanovených MZd ČR.


« zpět