Rozšíření podpory na rozvojové aktivity klubů ČSOS

2.11.2017 Jiří Šubrt Převzato z ČSOS

Rozšíření podpory na  rozvojové aktivity klubů ČSOS

Na základě obdržené informace od MŠMT, že bude pro Český svaz orientačních sportů pro rok 2017 navýšena Podpora projektu ČSOS pro sportování veřejnosti, včetně akcí pořádaných pro děti a mládež, plánuje VV-ČSOS na svém zasedání dne 8. listopadu 2017 schválit rozšíření finanční podpory klubům ČSOS na projekty pro školní mládež a veřejnost, které se uskuteční (uskutečnily) v termínu (leden 2017 -  prosince 2017) nad rámec již podpořených akcí.

Jedná se o tato rozšíření podpory akcí pro školní mládež a veřejnost v roce 2017, která byla zveřejněna 3. března 2017 ve Zpravodaji ČSOS 2017/2.

 Dny orientace v přírodě -  Rozšíření podpory až na 8 akcí „Dnů orientace v přírodě“ v roce 2017 pořádných jedním klubem ČSOS (popřípadě krajským svazem) - (nyní to byly maximálně 3 akce Dny orientace v přírodě, mimo akce WOD dne 24. 5. 2017). Finanční podpora na jednu akci je stejná jako dříve – tj. 2000,- Kč.  K získání podpory platí pravidla zveřejněná ve Zpravodaji 2017/2.

 Nově ČSOS rozšiřuje podporu i na zabezpečení pravidelných veřejných (popř. školních) akcí v orientačních sportech pro děti a mládež v roce 2017, které organizují jednotlivé kluby nebo krajské svazy ČSOS. (např. Ligy škol, Ligy oblastí, a pod….). Finanční podpora je možná až na 8 těchto veřejných akcí pro děti a mládež, které se uskuteční (uskutečnily) v tomto kalendářním roce. Pro tyto akce platí stejná pravidla jako pro organizaci akcí Dny orientace v přírodě (na jednu akci 2000 Kč,- na základě zaslané faktury od pořadatele akce (klub ČSOS, krajský svaz ČSOS). Kluby ČSOS a krajské svazy mohou tedy vystavit dodatečně faktury na uspořádání Dnů orientace v přírodě nad původní schválený počet akcí, s datem vystavení nejdříve 9. 11. 2017.

  Na akce, které již byly podpořeny v roce 2017 rámci projektu Dnů orientace v přírodě, se toto rozšíření nevztahuje.

 

 Podpora projektů Výukové mapy a Areály pevných kontrol (APK) probíhá kontinuálně (dle podmínek uveřejněných ve Zpravodaji 2017/2) a v případě splnění všech podmínek možno zasílat faktury za zpracování mapových podkladů (u projektu výukových map) až do 15. 12. 2017, a i realizaci (popřípadě renovaci) APK bude sekretariát akceptovat do 15. 12.2017. Stejně tak probíhá průběžně i podpora projektu Orientační běh do škol.

 V případě nejasností kontaktujte sekretariát ČSOS.

  Tuto rozšířenou podporu pro členy (kluby)  ČSOS  na organizaci akcí pro sportování veřejnosti, včetně akcí pořádaných pro děti a mládež plánuje vedení Svazu i pro rok 2018.

 

Zpracoval sekretariát ČSOS dne 2. 11. 2017


« zpět