Rok 2024 - část pořadatelů závodů známa

29.11.2022 Petr Klimpl

Rok 2024 - část pořadatelů závodů známa

Vedení sekce OB vyhodnotilo 1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024.

Mistrovství ČR na krátké trati v červnu uspořádá USK Praha s prostorem, kde už proběhla řada závodů i soustředění Poustky - Nový Dvůr - Žihle - Ovčí důl - Nová louka - Sklárna (náhorní plošina, velké množství žulových balvanů vzniklých zvětráváním a rozpadem žuly, místy i skalní města se sutěmi, smíšený velmi dobře průchodný les, s větším množstvím komunikací). Předchozí mapy v tomto prostoru - Sklárna (2000), Poustky (2000), Rabštejn (1991), Sklárna Jih (2013) a Sklárna JV (2011).

Podzimní český šampionát na klasice proběhne pod taktovkou Magnus Orienteering v lesním komplexu Cukrová bouda (Tatenice - Hoštejn - Drozdovská pila - Janoušov - Strážná), kde je výškově členitá severní část Zábřežské vrchoviny, jde převážně listnatý či smíšený les, průběžnost proměnlivá, střední až nižší hustota komunikací (prostor nebyl nikdy použitý pro OB). 

Pořádání Mistrovství a veteraniády ČR štafet a klubů se ujal SKOB Zlín, závody proběhnou v lesním prostoru východně od Ratíškovic, kde je rovinatý terén s vláčnými písečnými dunami a typickým reliéfem kroutivých vrstevnic pro Bzeneckou doubravu (vyšší hustota komunikací, lokální síť průseků, les především borový, k centru závodu více přechází v rozmanitě smíšený, který je dobře průběžný, bez sezónního podrostu, v části prostoru nepravidelně rozmanitá vegetace, výskyt náletového listnatého spodního patra, především v okolí centra větší souvislé náletové plochy a omezená viditelnost, výskyt detailních prvků – jam a jámovišť, potěžebních hrázek, kupek, lokálních bažinek a vodotečí). V prostoru již byla mapa v roce 1979 s názvem Borovička.

Mistrovství ČR v knock-out sprintu (květen) uspořádá Oddíl OS SK Prostějov, v městské zástavbě Prostějova (historické centrum, sídliště, parky, městské vnitrobloky a dvory) v rovinatém terénu. V tomto prostoru již byly mapy dříve - Prostějov (2019), Prostějov - Kolářovy sady (2016) a Prostějov (2008).

Podzimní dva závody Českého poháru dostali přidělené pořadatelé z Orientačního Běhu Opava v prostoru Nová Ves, Karlov, Alfrédka, Stará Ves (horský les, množství bažinek a melioračních rýh, množství světlých hustníků, kameny, skalky). Již zde byla mapa Železná Tlama z roku 2013.

Pořadateli podzimní "trojkombinace" jsou Tretra Praha, která uspořádá sprint v Bechyni (mapa pro OB tam dosud nebyla), a dvojice Orientační sporty Písek a OB České Budějovice, která bude pořádat dva závody štafet v lesním komplexu Hrby (smíšený les, kde pasáže mladých a špatně průchozích hustníků střídají pasáže rychlého lesa, reliéf je spíše plochý s jižním svahem o převýšení cca 100 m, celý prostor je typický jemnými kupami s převýšením do 50 m, mírnými údolíčky s potoky a v celém prostoru místy roztroušené kameny, kamenná pole a skalky), kde už mapa byla - Hrby (1989).

Závody Veteraniády ČR připraví OK Jiskra Nový Bor. Sprint v České Lípě (částečně prostor závodu Světového poháru 2023 plus prostor sídliště Špičák, zahrnující areály škol a nepravidelnou sídlištní zástavbu se zajímavým vertikálním členěním), lesní závody (klasickou a krátkou trať) pak v prostoru Okřešice - Sosnová (vrstevnicově velmi členitý terén s množstvím pískovcových útvarů, kamenů, skalních srázů, průběžnost je převážně velmi dobrá, les je borovicový bez podrostu, v prostoru se vyskytují hustníky pásového charakteru s různorodou průběžností). V lesním prostoru už bylo dost map, třeba Sosnová 2016 či Sosnová 2014.

O pořádání závodů ŽB-Čechy mělo zájem hodně pořadatelů.
Na počátku května uspořádá dva závody Sportcentrum Jičín (prostor Tužín - Kumburk - Újezdec - Lháň), kde je kopcovitý zalesněný terén, v nižších částech vegetačně různorodý a smíšený les, směrem do vyšších částí přechází do čistého listnatého lesa, v nejvyšších partiích až horský charakter s kamenitou podložkou, mírné i prudké svahy, terénní detaily po těžbě a erozi, místy kameny a skalky). V tomto prostoru se už kdysi běhalo na mapách Buš I (1988), Buš II (1988) a Bradlec I (2001). 
Na počátku června proběhnou dva závody na Přeloučsku, které uspořádá OK Lokomotiva Pardubice, lesní závod proběhne v prostoru Katovny u Zdechovic (převážně jehličnatý, dobře průběžný les, místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest, mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m, ve vrcholových partiích oblasti s kameny - předchozí mapy Katovna-východ (2009), Katovna-západ (2009) a Katovna-sever z roku 2010) a sprint ve Chvaleticích (uliční a sídlištní zástavba města, parky, areály škol, přilehlý lesík, mírné převýšení), mapa pro OB ve Chvaleticích zatím nebyla.
V polovině června se pak závodníci sejdou v prostoru mezi Jáchymovem, Mariánskou, silnicí na Abertamy (krušnohorský terén s různou průběžností, vysoké borůvčí i mechové háje, velké množství umělých jam a hald z dob těžby stříbra a uranu, umělé stavby a otevřené prostory po zaniklých obcí) za pořadatelství SKOB Ostrov. Předchozí mapa z roku 2015 měla jméno Krušnej Eda.
Na podzim bude pořádat KOB Kladno v prostoru Písky - Křivoklát - Městečko - Nový Dům - Požáry, kde je smíšený les, středně velké převýšení, průběžnost střídavá, středně hustá síť komunikací, prostor na Z ohraničen potokem a výrazným svahem, do prostoru vybíhá několik středně hlubokých údolí, SZ část prostoru je rovinatá. V prostoru byla mapa pro rogaining Stará řeka (2018). 

Na pořádání ŽB na Moravě se přihlásil jako jediný Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, který uspořádá v jednom ze tří jarních termínů v prostoru Skrbovice - Kunov - Nové Heřminovy - údolí Popela (převážně listnatý les se středně hustou sítí cest, ve svazích porostově různorodé pasáže a zbytky po důlní činnosti, ve vrcholových partiích čistý bukový les - dřívější mapa Střelnice z roku 1994), v kterém termínu to bude oznámeno až po vyhodnocení 2. kola výběrového řízení.

Do 2. kola výběrového řízení byly zařazeny M ČR v nočním OB, ve sprintu a sprintových štafet, tři závody Českého poháru na jaře, jarní trojkombinace (sprint a dva závody štafet) a dva jarní dvojzávody žebříčku B-Morava. Přihlášky jsou do 10. ledna 2023.


« zpět