Registrace OB 2015

1.1.2015 Petr Klimpl

Registrace OB 2015

Začíná rok 2015 a stejně jako v letech minulých je třeba hned v prvních měsících nového roku třeba provést registraci v sekci OB.

1. Každý člen Českého svazu orientačních sportů (klub resp. oddíl či kroužek) má do 15. ledna 2015 vyplnit a odsouhlasit v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/) "Evidenční list člena ČSOS pro rok 2015" a současně ve stejném termínu zaplatit členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 700 Kč na účet ČSOS (670100-2207220130/6210, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS).

2. Registrace v orientačním běhu pro sezónu 2015 probíhá on-line přes informační systém ORIS, v sekci Klubová registrace. Požadavek na registraci (ale i přestupy a hostování) může provádět za celý klub pouze ten, který je v systému zaregistrován jako vedoucí klubu. Vedoucí klubu má možnost zadat žádost o registraci jednotlivě po jménech nebo může načíst požadavek na registraci z txt souboru v předepsaném tvaru.

3. Novinkou letošního roku je, že v souladu s požadavkem MŠMT musí mít každý zaregistrovaný závodník uveden vedle rodného čísla i kontakt (e-mail, telefonnebo poštovní adresu). U žactva je možno uvést kontakt na trenéra, vedoucího klubu či rodiče

4. Zadáním požadavku na registraci ale není závodník ještě registrován. Zaregistrován je teprve po zaplacení poplatku za registraci ve výši 90 Kč od 14 let věku výše, žactvo ve věku 11 – 14 let platí 40 Kč, žactvo do 10 let neplatí nic. Poplatek se hradí na účet 670100-2207213758/6210, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS (Pozor! Je to jiný účet než pro platbu členského poplatku ČSOS).

5. Pokud některý klub nezvládne registraci on-line, může své závodníky výjimečně zaregistrovat i písemně zasláním Žádosti o registraci na adresu Sekretariát ČSOS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov. Poplatek za registraci každého závodníka je pak zvýšen o manipulační částku ve výši 10 Kč.

6. Registraci (tedy i zaplacení poplatku za registraci) je nutno zvládnout do 28. února 2015. Po tomto datu je možná za stejných podmínek i dodatečná registrace (tzn. žádost o registraci on-line a zaplacení poplatku za registraci). Ovšem v případě, že se jedná o dodatečnou registraci závodníka, který byl v předchozí sezóně registrován stejným klubem, platí se zvýšený registrační poplatek (žactvo 60 Kč, dospělí 130 Kč).

7. Přestupy se realizují také prostřednictvím informačního systému ORIS. O schválení přestupu sportovce žádá klub, do kterého sportovec přestupuje. Přestup je platný od okamžiku, kdy jej v informačním systému ORIS schválí klub, ze kterého sportovec přestupuje. Vše je nutno zvládnout do 28. 2. 2015.

8. Hostování: Hostování je povoleno v kategorii dorostu pro závody štafet a klubů. Žádost o hostování podává klub, ve kterém má závodník hostovat, následně ji schvaluje klub, který sportovce registruje. Žádost o hostování lze podat a schválit do 28. 2. 2015 opět prostřednictvím informačního systému ORIS.

9. Udělování licencí: Získané licence pro rok 2015 byly odpovědnými osobami sekce OB zadány do informačního systému ORIS. Pokud některý závodník nemá zadanou získanou licenci, může klub v systému ORIS o zaevidování této licence požádat (Požadavky na licence).

10. Žádosti o výjimečné přidělení licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 28. 2. 2015 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz.

Udělejte si registrace OB pro rok 2015 včas, nezapomeňte, že řádnou registraci je nutno provést v době od počátku ledna do konce února, o registraci je nutno nejen požádat v informačním systému ORIS, ale je i třeba zaplatit poplatek za registraci.

Prováděcí předpisy k registracím sekce OB v roce 2015 najdete zde.


« zpět