Program na podporu činnosti žactva v klubech (oddílech) ČSOS

12.5.2016 Michal Jirásek Převzato z ČSOS

Program na podporu činnosti žactva v klubech (oddílech) ČSOS

Podpora z prostředků poskytnutých ČSOS Českým olympijským výborem na sportovní činnost dětí a mládeže bude poskytnuta formou finančního příspěvku klubům/oddílům ČSOS, které v roce 2016 zabezpečují sportovní přípravu žactva.

Podpora se poskytuje:

1/ na zabezpečení sportovní činnosti žactva v klubech ČSOS a oddílech OB a na odměny trenérů žákovských kategorií,

2/ jako „rozjezdový balíček“ nově založených klubům ČSOS s převahou žákovské členské základny (např. na vytvoření nové mapy pro OB, na které bude příprava probíhat).

 • Podmínkou přidělení finančního příspěvku je podaná písemná žádost, popis celoroční pravidelné sportovní přípravy žactva pod dohledem trenérů (včetně jejího celkového finančního zabezpečení), seznam členů klubu v žákovských kategoriích (registrovaní závodníci (OB, LOB, MTBO) ročníku 2002-2006), seznam trenérů žactva a požadovaná výše příspěvku (max. 20 tisíc Kč a zároveň max. 30 % rozpočtu na sportovní činnost žactva v daném roce)
 • Žádost mohou podávat kluby ČSOS s právní osobností (mají přidělené IČO), popřípadě TJ pro své oddíly orientačního běhu, kteří evidují minimálně 10 členů v žákovských kategoriích.
 • Za „nový“ klub se považuje klub ČSOS založený v roce 2015 nebo 2016.
 • Kritériem pro výši poskytnutého příspěvku bude:
  • velikost členské základny žactva,
  • počet trenérů zabezpečující sportovní činnost žactva,
  • pravidelná celoroční sportovní příprava žactva,
  • u „nových“ klubů se přihlédne k plánům rozvoje na sportovní přípravě žactva,
  • včas podaná písemná žádost obsahující všechny požadované údaje.

Termín pro podání žádosti, na sekretariát ČSOS (Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, e-mail: csos@cstv.cz) je do 30. května 2016. Po schválení žádosti bude s jednotlivými kluby (TJ) bude podepsána smlouva a poté budou finanční prostředky zaslány na bankovní účet klubu.

 • Příspěvek je možné čerpat na odměny trenérů žactva vykonávající pravidelnou sportovní činnost.
 • Na sportovní přípravu žactva (soustředění, dopravu na soustředění, pronájem sportovišť, nákup sportovního materiálu)
 • Příspěvek bude nutné vyúčtovat do konce kalendářního roku. (krátká zpráva, jak byly finanční prostředky využity a přehled položek)

Žádost o poskytnutí příspěvku na podporu sportovní činnosti žactva v klubech ČSOS musí obsahovat minimálně tyto údaje
Název žadatele
Adresu žadatele včetně IČ a čísla účtu
Jméno statutární zástupce klubu a jméno gestora zodpovědného za sportovní přípravu žactva
Počet a jmenný seznam členů klubu v žákovských kategoriích
Počet a jmenný seznam trenérů žactva
Požadavek na výši příspěvku
Rozpočet klubu na sportovní přípravu žactva (dle jednotlivých položek) a krátký popis pravidelné celoroční sportovní přípravy žactva v klubu
U nových klubů – také plán rozvoje sportovní přípravy žactva.

V Praze 11.5.2016

 

Vyhlášení programu ve formátu PDF


« zpět