Přihlášky do 2. kola výběrového řízení na pořádání v roce 2024

11.1.2023 Petr Klimpl

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení na pořádání v roce 2024

10. ledna skončily přihlášky do 2. kola na pořádání celostátních závodů v roce 2024. Kdo má zájem pořádat?

Mistrovství ČR ve sprintu a sprintových štafet

Květnové M ČR ve sprintu a sprintových štafet chtějí pořádat dva brněnské kluby. ZBM nabízí pro oba závody park s pavilóny centra Kociánky a nové městské sídliště Majdelanky (převážná část prostoru tvoří uzavřený areál bez dopravního provozu centra Kociánky a Domova pro seniory; tento prostor nebyl nikdy mapován; část závodu bude tvořit bývalá dělnická kolonie Divišova čtvrť; zbylý prostor závodu se nachází v nově vystaveném sídlišti Majdalenky). Druhý zájemce PBM nabízí pro sprint prostor Jemnice, kde dosud nebyla mapa pro OB (městská zástavba, sportovní areál, historická část města s hradbami, park ve svahu pod hradbami, zámek a další dva parky v anglickém stylu). A sprintové štafety by byla v Moravských Budějovicích, kde také ještě nebyla o-mapa (městská zástavba, sportovní areál, areály základních škol, koupaliště, zámek jeho okolí, park).

Český pohár (klasická a krátká trať)

Červnové dva závody Českého poháru a žebříčku A má zájem uspořádat SJH západně od silnice II/128 Číměř - Nová Bystřice, v lese mezi obcemi/osadami Hradiště, Nový Vojířov, Lhota; na severu ohraničen obcí Sedlo, rekreačním zařízením Kovářka, na západě Novomlýnskou lesní silničkou, na jihu Kostěnickým potokem a obcí Nový Vojířov, dále soustavou čtyř rybníčků a osadou Lhota a silnicí Lhota - Sedlo. Část západně od shromaždiště nebyla nikdy zmapována pro OB. Krátká trať by se běžela ve středně svažitém terén se třemi lokálními vrcholy, východní polovina má kamenitý povrch, jsou tam balvany a skalky; les většinově jehličnatý, hustníky spíše lokální a menšího rozsahu, podložka většinově středně těžká (prostor štafet na Mistrovství Evropy dorostu 2011). Pro klasiku je připraven svažitý terén, z velké části dobře průběžný les, kde je několik lokálních vrcholů a delších pozvolných údolí; ve východní části částečný překryv s prostorem krátké tratě; prostor je rozdělen na dvě přibližně stejně velké části nivou Kostěnického potoka. Předchozí mapy - Hammer (2011), Hammer (2013) a Hradiště (2013).

Český pohár štafet a Český pohár sprint

Na pořádání jarní "trojkombinace" se hlásí PGP a DKP. Dva závody štafet (PGP) by proběhly v prostoru Cerhovice, Újezd, Osek, Kařízek a Kařez, kde je mírně zvlněný terén s terénními detaily (jámy, kupky, rýhy); porostově pestrý, bez sezónního podrostu; v prostoru již byly mapy Hrobiště (1998) a Bouchalka (2008). Sprint (DKP) by se běžel ve městě Hořovice (centrum města, sídliště, areály škol a školek, městský park).

Žebříček B-Morava

Další skupina závodů se týkala závodů žebříčku B-Morava. Soutěžní komise měla představu, že minimálně jeden závod ŽB bude závod ve sprintu, ale všichni se hlásí jen na lesní závody. Květnový dvojzávod uspořádá VRB (jde o přesun z 1. kola VŘ) v prostoru Skrbovice - Kunov - Nové Heřminovy - údolí Popela (převážně listnatý les se středně hustou sítí cest, ve svazích porostově různorodé pasáže a zbytky po důlní činnosti, ve vrcholových partiích čistý bukový les). Na pořádání dvojzávodu na počátku června se hlásí SJH (závod by byl společně se závodem Českého poháru) a VIC s centrem v Lačnově (centrální část hřebene Vizovických vrchů, vrcholové partie mají charakter horského lesa s těžší podložkou; část prostoru s rozsáhlými partiemi původního listnatého lesa, místy podmáčenou podložkou a minimem porostů/podrostu; část prostoru typický hospodářský les a bohatou skladbou porostů a rozsáhlým sesuvem plným jemných terénních prvků. Ve východní části prostoru se nachází vyhlášená lezecká oblast Zlínského kraje s rozptýleními pískovcovými skalkami), předchozí mapy: Trubiska (2021), Lačnovské skály (2003) a Peklo (1990). Na dvojzávod v prostředku června jsou hned tři zájemci. SKM s prostorem u rekreačního areálu Kamínka (kopcovitý dobře až středně průběžný terén s množstvím cest, terénních prvků, kamenů a pískovcových skalek; z hlavního hřebene vrchoviny vybíhají úzké, často skalnaté hřbety, oddělené hluboko zařezanými údolími potoků s příkrými, místy suťovými svahy; zachovalý komplex převážně bukových a v nižších polohách dubohabrových lesů), přechozí mapa byla Brdo (2010). MOV nabízí prostor v okolí Budišovic, kde je porostově členitý terén, kde je 30 % vzrostlý bukový les s velmi dobrou průběžností a viditelností, 20 %souvislé plochy jehličnanů, 50 % mladší les s dobrou průběžností, kde již byly mapy pro OB Zátiší (1992), Budišovice (1998) a Hrabyně (1993). Třetím zájemcem je KSU, který by závody uspořádal v masivu Městských skal (hřeben ohraničený obcemi Bratrušov, Osikov, Rejchartice a Rapotín), kde kopcovitý terén s výrazným hřebenem s vrcholy Kaplička, Ohařův kámen, Městské skály a Kokeš; převážně listnatý porostově pestrý les s dobrou průběžností a středně hustou sítí komunikací; v terénu se nachází velké množství terénních detailů, skalek, kamenů a balvanových polí a podmáčených partií; předchozí mapy Městské skály (1995), Ořešník (1997) a Kokeš (KSU).

Na pořádání dubnového Mistrovství ČR v nočním OB a den poté na závod Českého poháru se nikdo nepřihlásil.


« zpět