Pár otázek pro Petra Klimpla

27.4.2020 Sekce OB

Pár otázek pro Petra Klimpla

Sekce OB připravila kalendář podzimních vrcholných závodů. Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy sekce Petra Klimpla.

Proč jste zrovna nyní zveřejnili kalendář závodů na podzim?
V celé ČR došlo ve všech oblastech života díky koronaviru k velkým omezením. V tuto chvíli platí v celé ČR zákaz pořádání sportovních akcí, s tím, že po 25. 5. 2020 má být dovoleno pořádat sportovní akce s omezením účasti (původně to bylo do 50 osob, nyní snad po nátlaku fotbalu, aby mohl hrát utkání, to bude zvýšeno na cca 100 až 120 osob). Další vývoj je zatím nepřehledný. Dnes bylo oznámeno, že v létě budou povoleny hromadné akce maximálně do 200 osob. Je předpoklad, že i na podzim budou sportovní akce s omezením počtů. Navíc na podzim (především v září) mohou být problémy s ubytováním, kde je o-komunita obvykle zvyklá spát = tělocvičny, třídy, internáty škol, turistické ubytovny, mohou být i další omezení ze strany státních ale i samosprávných orgánů.
Vedení sekce OB se rozhodlo řešit situaci s předstihem z těchto důvodů:
- příprava závodů sekce OB po technické stránce (majitelé lesů, arény, apod.)
- příprava závodů po ekonomické stránce (dotace od samosprávy, velikost mapovaného prostoru, atd.)
- motivace závodníků, aby věděli, na co se mají připravovat
- příprava kalendáře oblastí tak, aby věděli, které vrcholné závody, kdy a za jaké účasti se uskuteční

Co je principem rozhodnutí ve Sdělení sekce OB 7/2020?
Pokud bude možné uspořádat v září a v říjnu sportovní akce s minimálním počtem 500 lidí, budou připraveny na celostátní úrovni ty závody uvedené ve sdělení sekce. Pochopitelně, pokud to to možné nebude, předpokládané závody se neuskuteční.

Důraz jste dali na pořádání Mistrovství ČR.
Ano. Měly by to být hlavní závody sezóny. Proto jsme se snažili dát do kupy kalendář českých šampionátů. Ale ani to není jednoduché. Závody, které měly být na jaře, mají na podzim některá omezení ze strany majitelů lesa, původní pořadatelé sprintu a sprintových štafet se v prostorech závodů z důvodů jiných akcí nechytí, do toho musíme respektovat termíny MS v Dánsku a MED v Maďarsku (termín případného MSJ v Turecku ještě stále nevíme). Předpokládáme uspořádání šesti šampionátů, po delší debatě jsme se rozhodli letos nepořádat M ČR klubů.

Ve zveřejněném kalendáři nejsou pořadatelé. Proč?
V tuto chvíli se domlouváme s pořadateli, které jsme na pořádání vybrali na letošní rok ve výběrovém řízení, zda jsou schopni ty závody uspořádat. Už teď se objevují některé problémy, uvidíme... Jak jsem říkal, pořadatelé ze SKI-OB Šternberk sprintová mistrovství nejsou schopni pořádat, takže urychleně hledáme, kdo tato mistrovství připraví. Pořadatelé a místa konání zveřejníme nejpozději ve druhé polovině května.

Ve sdělení bylo konstatováno, že letos nebudou mistrovství současně s veteraniádou?
Pro větší pravděpodobnost realizovatelnosti navržených závodů a vzhledem k redukci některých mistrovství na jeden závod bez kvalifikace nebudou vypsány Veteraniády. Je mimořádná situace, což by měli veteráni pochopit.

Bude omezen i počet účastníků mistrovských kategorií.
Ano. Jak, to bude projednávat vedení sekce na základě návrhu soutěžní komise sekce. Minimalistická varianta je, že v dorosteneckých a juniorských kategoriích poběží jen závodníci licence A, v dospělých pak závodníci do určitého místa v Rankigu, např. ve sprintu do 40. místa a v lesních disciplínách do 70. místa. Jsou i další možnosti navýšení, ale ne nekonečné, protože musíme zachovat rozumné startovní intervaly a rozumný časový rozvrh jednotlivých závodů.

Omezení počtu závodníků se určitě projeví do ekonomiky závodu. Jste si toho vědomi?
Určitě. Jednáme s ČSOS, aby pořadatelé neplatili odvody z vkladů, nebudou požadovány nadstandartní věci (obrazovka, TV přenos, dokonalá aréna, apod.), budou zvýšeny vklady i příspěvek za kvalitu závodu.

Byly zrušeny některé dlouhodobé soutěže.
Skoro většina - Český pohár, Český pohár štafet, Česká liga klubů, žebříček B-Čechy západ, žebříček B-Čechy východ a žebříček B-Morava, v podstatě zachováváme je žebříček A, kde je naplánován aspoň trochu odpovídající počet závodů, šest.

Dost debat způsobilo zrušení žebříčků B.
Ano, těch ohlasů bylo dost. Ale když jsme nemohli uspořádat většinu závodů, které byly v prvním pololetí, pak nemělo smysl pořádat dva závody na podzim a z nich počítat nějaký žebříček

Ale tak vlastně neumožňujete béčkařům získat licenci A.
Toho jsme si také vědomi. Jde nám především o čtrnáctky, ale i o dorostenecké kategorie. Máme připravené náhradní řešení, že by se licence A vybíhaly z podzimních oblastních žebříčků. V jakém počtu, to se bude ještě upřesňovat.

Bude dost oblastních závodů?
Vedení sekce OB se obrátilo na oblasti s žádostí, aby připravily a uskutečnily své oblastní soutěže v závislosti na omezeních, která budou aktuálně platná. A aby již nyní ve spolupráci s kluby připravily předběžný kalendář závodů na podzim 2020 tak, aby bylo dostatek závodních příležitostí pro všechny. Určitě by neměla být na závadu kolize oblastních závodů se závody celostátními, kde bude startovat jen malý počet závodníků. A pokud budou získávat licenci A závodníci na základě podzimního oblastního žebříčku, měl by mít ten oblastní žebříček kvalitní úroveň. My bychom chtěli, aby minimální počet závodů v oblastním žebříčku, z kterého by se daly vyběhnout licence A, byl sedm.

Co když budou početní omezení taková, že se oblastní závody do tohoto počtu nevejdou?
Oblasti, kde na oblastních závodech startuje velký počet závodníků, si určitě s případnými početními omezeními sportovních akcí poradí (např. oblastní závod jen pro některé kategorie, rozdělení závodu na dopoledne a odpoledne, či rozdělení závodu do dvou dnů, apod. = český o-pořadatel je určitě velmi operativní).

Říkáš tady, že bude připraveno, bude se upřesňovat, atd. Kdy budou všechny věci podrobně známy?
My v tuto chvíli nastavujeme rámec. Návrh dalších sportovně technických záležitostí (zisk licencí, právo startu na M ČR, Ranking) připraví soutěžní komise sekce OB až po tom, kdy bude jasné, jaká omezení budou trvat při pořádání hromadných akcí na území ČR.

Objevily se připomínky, že jste úplně zapomněli na žactvo, že nemají motivaci, že chybí žebříček B, výběry oblasti či vyzývací pohár. Nebude pro ně něco?
V tuto chvíli s tím nepočítáme, vrcholem by pro ně měl být podzimní oblastní žebříček. Ale nikdy neříkej nikdy. Uvidíme, jaká budou omezení, i zda by se třeba pro jednodenní vyzývací pohár neobjevil nějaký pořadatel při oblastním závodě.

A ještě otázka z jiného soudku, i když v podstatě s pořádáním závodů souvisí. Objevují se připomínky, zda by nestálo za to, aby svaz požádal o oficiální výklad pro konkrétní podmínky našeho sportu s argumenty, že nejsme divácký sport, že náš sport provozujeme v otevřené přírodě, že nedochází k větší koncentraci lidí ani na shromaždišti, atd. Co ty na to?
Veškeré návrhy za sport předkládá Národní sportovní agentura. Minulou středu po jednání VV ČSOS odešel na NSA dopis, v němž jsme chtěli tři věci. Od té doby se dvě nějak vyřešily (tréninky jsou nyní možné do 10 lidí, vyřešilo se tedy i trénování reprezentantů), třetím bodem bylo vysvětlení specifik orientačního běhu (zvlášť les, shromaždiště, atd.). Dopis byl odeslán, zatím jsme odpověď nedostali. Ale jednáme, ale osobně si nějakou výjimku neslibuji....

Děkujeme za odpovědi.


« zpět