Nový elektronický tréninkový deník pro OB

20.1.2021 Pavel Košárek

Nový elektronický tréninkový deník pro OB

Se začátkem nového kalendářního roku představujeme nový elektronický tréninkový deník pro OB tzv. Tréninkáč.

Uživatelé se mohli poprvé s Tréninkáčem seznámit po jeho uvedení do beta provozu na metodickém semináři trenérů na konci listopadu 2020.

Beta provozu se zúčastnilo 69 uživatelů a na základě jejich podnětů byl Tréninkáč ještě dále doupravován. Beta verzi již využívá celá juniorská reprezentace a za cenné rady děkujeme i Vojtovi Královi, který se také podílí na vývoji.

Se začátkem nového roku jsme se tedy rozhodli převést Tréninkáč do ostrého provozu a nabídnout ho všem uživatelům registrovaným v ČSOS. Je určený jak pro členy reprezentace či TSM, tak i pro skupinky či jednotlivce v klubech. Práce na vývoji Tréninkáče je ovšem nekončícím procesem a bude dále pokračovat. Své podněty můžou zasílat všichni uživatelé. Aktualizace budeme následně vydávat v pravidelných intervalech.

Důvodem pro vznik Tréninkáče bylo zjednodušení procesu evidence tréninku a využití možností současných technologií - chytrých hodinek s GPS záznamem a měřičem tepu. Tréninkáč je navržený tak, že data z jakýchkoliv chytrých hodinek, ale i z mobilu uživatel nahraje na Stravu a odtamtud se mu automaticky přetáhnou do Tréninkáče. Pokud někdo tato zařízení nevlastní, má stále možnost ručního záznamu. Výhodou používání Tréninkáče by pak mělo být zpřesnění záznamů o tréninku. Například pokud využívám k tréninku i hodnoty tepové frekvence, tak se mi automaticky vytvoří záznam a tudíž vím, co trénuji! Členění do jednotlivých tréninkových zón využívá metodiky od MUDr. Pozdíška, jehož výsledky vyšetření využívá k řízení tréninku spousta orientačních běžců.

Dalším významným benefitem především pro trenéry je vytváření týmů, kdy máte na jednom místě pohromadě údaje o tréninku od všech svých svěřenců. Kromě záznamu o tréninku, můžete například vidět, kde vaši svěřenci trénink absolvovali a můžete jejich trénink rovnou okomentovat. Oni naopak mohou přidávat odkazy na mapové tréninky, výsledky atd. V tomto případě je potřeba, aby se trenéři zaregistrovali do Tréninkáče a pokud si sami nechtějí evidovat svůj trénink za využití chytrých hodinek, tak není nutné se registrovat do Stravy.
 
Pro některé uživatele může být Tréninkáč velkou motivací k dlouhodobému vedení tréninkového deníku především z toho důvodu, že se po tréninku data automaticky nahrávají do Tréninkáče. Výhod Tréninkáče je ale určitě celá řada.   

Mnohem více se o Tréninkáči dozvíte v přednášce Martina Křivdy: https://www.youtube.com/watch?v=KWokFc7DlIY

Do Tréninkáče se zaregistrujete na adrese: https://treninkac.orientacnisporty.cz/

Před používáním Tréninkáče si prosím prostudujte pečlivě celou nápovědu!!!

Závěrem bych rád poděkoval Martinu Křivdovi za vývoj této aplikace a pevně věřím, že se stane kvalitním pomocníkem jak pro závodníky, tak i jejich trenéry při plánování, evidenci a vyhodnocení tréninku.


« zpět