Novinka soutěží v ČR - knock-out sprint

30.12.2022 Petr Klimpl

Novinka soutěží v ČR - knock-out sprint

V roce 2023 bude novinkou mezi českými šampionáty v orientačním běhu Mistrovství ČR v knock-out sprintu.

Šampionát sice bude až na podzim, poběží se 28. září 2023 v Písku, ale už nyní je třeba připravit soutěžní dokumenty pro tuto v českém orienťáku novou disciplínu.

Soutěžní komise sekce OB (a poté vedení sekce OB) připravila příslušné paragrafy do novelizace Soutěžního řádu sekce OB a do Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB. Zde je to nejpodstatnější.

Pro koho
- M ČR se vypisuje jenom pro kategorie mužů (H21) a žen (D21)
- mohou startovat členi reprezentačního družstva ČR, držitelé soutěžní licence E nebo R; závodníci umístění v Rankingu k 31. 8. 2023 do 220. místa (+ 10 nejlepších z dvouzávodového Rankingu); nejlepší z Mistrovství oblasti ve sprintu ve své oblasti a závodníci ročníku 2003 – 2006, kteří jsou držiteli soutěžní licence A

Co se běží
- kvalifikace, semifinále a finále (vše ve stejný den)
- směrný čas vítězů kvalifikačních skupin je 11 minut (startovní interval 1 minuta)
- do tří semifinálových skupin postoupí z kvalifikace 18 závodníků
- ostatní pak poběží nižší finálové skupiny (tedy o 19. a další místa v celkovém hodnocení M ČR) jako klasický sprint
- do finále postoupí z každé semifinálové skupiny vždy dva nejlepší
- start v semifinálových skupinách a ve finále je hromadný, startovní interval v ostatních finálových skupinách je 1 minuta
- směrné časy vítězů - nižší finálové skupiny 11 minut; semifinále 8 minut; finále 7 minut
- každý závodník tak startuje alespoň 2x (závodníci, kteří postoupí do finále, pak 3x)

Jak se poběží
- kvalifikace - klasický sprint s intervalovým startem
- nižší finálové skupiny - klasický sprint s intervalovým startem
- ve finále a v semifinálových skupinách je možné zařadit některou z rozdělovacích metod
- alternativou ke standardním rozdělovacím metodám, kdy mají všichni závodníci k dispozici mapu se shodným celkovým zákresem tratě, je varianta self-choice (závodníci mají k dispozici před startem časový úsek 20 sekund na prostudování několika různých variant tratě – zákres musí obsahovat pouze tyto odlišné části, kontroly přitom nemusí být číslovány shodně se závodní tratí. Na startu pak obdrží mapu s tratí, která v lišících se částech odpovídá vlastnímu výběru závodníka)
- variantu self-choice lze kombinovat i se standardním rozdělovacími metodami

Výsledky
- celkové výsledky Mistrovství ČR v knock-out sprintu jsou sestaveny na základě výsledků finálových a semifinálových skupin
- umístění závodníků klasifikovaných ve finále je určeno jejich umístěním ve finále, za ně se zařadí nepostupující závodníci v pořadí v semifinálových skupinách, přičemž stejná umístění v různých semifinálových skupinách jsou dána na roveň; za tyto závodníky jsou zařazeni závodníci nižších finálových skupin, přičemž stejná umístění v různých nižších finálových skupinách jsou dána na roveň
- do Rankingu se počítají výsledky kvalifikací a nižšších finálových skupin podle standardního vzorce v závislosti na čase
- konečné výsledky finále a semifinále (umístění na 1. - 18. místě) se počítají do Rankingu podle upraveného vzorce v závislosti na umístění

Veškeré podrobnosti najdete po jejich zveřejnění v Soutěžním řádu sekce OB a v Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB v roce 2023, které budou na webu sekce OB.


« zpět