Květnové jednání VV ČSOS

10.5.2023 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

Květnové jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer jednal on-line výkonný výbor ČSOS.

 V úvodních byla podána informace o podepsání smlouvy s Českou televizí o přenosech z orientačních sportů v roce 2023. Následovaly informace sekcí o činnosti od poslední schůze výkonného výboru.

Pak následovaly informace z jednotlivých rad ČSOS. Rada rozvoje potvrdila, že na LODM v roce 2024 v Českých Budějovicích bude opět orientační běh, z každého kraje bude moci startovat 6 závodníků - 2x D14, 2x H14, 1x D12, 1x H12. Rada IT doporučila, aby ČSOS přešel při kreslení postupů na Livelox (bližší podmínky budou projednány na další schůzi VV). Legislativní rada zpracovala doporučení k lékařským prohlídkám sportovců, které bude zasláno klubům.

Za účasti reprezentačních trenérů proběhlo hodnocení české účasti na letošních ME, MSJ a MED v lyžařském OB, bylo poděkováno trenérům i závodníkům za dosažené výsledky.

Poté byla projednána aktuální finanční situace ve vazbě na stav žádostí od Národní sportovní agentury (svaz zatím dostal dotaci na pořádání Světového poháru v OB a na MS v MTBO, dále pak dotaci na investice - mikrobus), bohužel zatím nebylo rozhodnuto a té největší dotaci - Podpora sportovních svazů (byť příslib byl do konce dubna).

Následovaly informace o zabezpečení Světového poháru v OB 2023 a Mistrovství světa juniorů v OB 2024 - přípravy zatím probíhají bez problémů.

Velká pozornost byla věnována bodu s názvem "orienťák jako celospolečenské téma" (vazba na jednání s majiteli lesů a s orgány ochrany přírody, ale vůbec vnímání orienťáku veřejností), bylo pověřeno předsednictvo svazu předložit v červnu na jednání VV další postup.

V závěru byl bod různé, kde mj. byly projednány podklady na valnou hromadu ČUS a celostátní poradu předsedů sportovních svazů, problematika manažera České orientační s.r.o. (byl jmenován Honza Picek), hovořilo se i potřebné novele členských příspěvků s vazbou na požadavky NSA, bylo schváleno Memorandum mezi ČSOS a Ministerstvem obrany a byla podána informace o sledovanosti přenosů ze závodů Světového poháru v Norsku, celkem sledovalo přenosy 200 tisíc diváků.


« zpět