Kdo chce pořádat v roce 2024

11.11.2022 Petr Klimpl

Kdo chce pořádat v roce 2024

Skončily přihlášky do 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024.

Na první pohled přišlo dost přihlášek, zájem je hlavně o závody žebříčku B v Čechách (tam těch přihlášek je opravdu hodně), na M ČR přišla buď jedna nebo žádná přihláška, velký zájem není o pořádání závodů Českého poháru a Českého poháru štafet, ale ani o žebříčky B na Moravě. Snad se pořadatele najdou ve druhém (popř. dalších kolech výběrového řízení).

Mistrovství ČR

Na Mistrovství ČR na krátké trati (červen) kandiduje USK Praha s prostorem, kde už proběhla řada závodů i soustředění Poustky - Nový Dvůr - Žihle - Ovčí důl - Nová louka - Sklárna (náhorní plošina, velké množství žulových balvanů vzniklých zvětráváním a rozpadem žuly, místy i skalní města se sutěmi, smíšený velmi dobře průchodný les, s větším množstvím komunikací). Na podzimní šampionát na klasice se hlásí Magnus Orienteering, který nabízí uspořádání závodu v lesním komplexu Cukrová bouda (Tatenice - Hoštejn - Drozdovská pila - Janoušov - Strážná), kde je výškově členitá severní část Zábřežské vrchoviny, jde převážně listnatý či smíšený les, průběžnost proměnlivá, střední až nižší hustota komunikací (prostor nebyl nikdy použitý pro OB). Na pořádání Mistrovství a veteraniády ČR štafet a klubů kandiduje SKOB Zlín s lesním prostorem východně od Ratíškovic, kde je rovinatý terén s vláčnými písečnými dunami a typickým reliéfem kroutivých vrstevnic pro Bzeneckou doubravu (vyšší hustota komunikací, lokální síť průseků, les především borový, k centru závodu více přechází v rozmanitě smíšený, který je dobře průběžný, bez sezónního podrostu, v části prostoru nepravidelně rozmanitá vegetace, výskyt náletového listnatého spodního patra, především v okolí centra větší souvislé náletové plochy a omezená viditelnost, výskyt detailních prvků – jam a jámovišť, potěžebních hrázek, kupek, lokálních bažinek a vodotečí). O pořádání Mistrovství ČR v knock-out sprintu (květen) se uchází Oddíl OS SK Prostějov, závod by proběhl v Prostějově v městské zástavbě (historické centrum, sídliště, parky, městské vnitrobloky a dvory) v rovinatém terénu. O pořádání M ČR v nočním OB, ve sprintu a sprintových štafet neprojevil nikdo zájem.

Český pohár

Velmi malý zájem je i o pořádání závodů Českého poháru. Na jaře se ani na jeden ze čtyř závodů jednotlivců ani dvou závodů štafet nikdo nepřihlásil. Na podzim se na dva lesní závody hlásí jako pořadatelé Orientační Běh Opava s prostorem Nová Ves, Karlov, Alfrédka, Stará Ves (horský les, množství bažinek a melioračních rýh, množství světlých hustníků, kameny, skalky) a Klub vytrvalostních sportů Šumperk s centrem v Hraběšicích (horský terén v CHKO Jeseníky, jehož dominantou je vrchol Kamenný vrch, jedná se o kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských hustníků s minimálním množstvím sezónního porostu, v terénu se nachází velké množství detailů - skály, kameny, kupky, bažinky, hustníčky; běžecká podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se zde i běžecky rychlé pasáže; u zamýšleného shromaždiště plošší část s bažinkami a terénními útvary). O pořádání podzimní "trojkomninace" se uchází se sprintem Tretra Praha, která nabízí uspořádání závod v Bechyni, a dvojice Orientační sporty Písek a OB České Budějovice, která chce uspořádat štafety v lesním komplexu Hrby (smíšený les, kde pasáže mladých a špatně průchozích hustníků střídají pasáže rychlého lesa, reliéf je spíše plochý s jižním svahem o převýšení cca 100 m, celý prostor je typický jemnými kupami s převýšením do 50 m, mírnými údolíčky s potoky a v celém prostoru místy roztroušené kameny, kamenná pole a skalky).

Veteraniáda ČR

Závody Veteraniády ČR má zájem uspořádat OK Jiskra Nový Bor. Sprint v České Lípě (částečně prostor závodu Světového poháru 2023 plus prostor sídliště Špičák, zahrnující areály škol a nepravidelnou sídlištní zástavbu se zajímavým vertikálním členěním), lesní závody (klasickou a krátkou trať) pak v prostoru Okřešice - Sosnová (vrstevnicově velmi členitý terén s množstvím pískovcových útvarů, kamenů, skalních srázů, průběžnost je převážně velmi dobrá, les je borovicový bez podrostu, v prostoru se vyskytují hustníky pásového charakteru s různorodou průběžností).

Žebříček B-Čechy

O pořádání závodů ŽB-Čechy projevilo zájem hodně pořadatelů. Na termín na počátku května se hlásí OK Lokomotiva Pardubice, která dává soutěžní komisi na výběr i různé typy závodů - lesní závody v prostoru Katovny u Zdechovic (převážně jehličnatý, dobře průběžný les, místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest, mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m, ve vrcholových partiích oblasti s kameny) či sprint ve Chvaleticích (uliční a sídlištní zástavba města, parky, areály škol, přilehlý lesík, mírné převýšení), dále pak Sportcentrum Jičín (prostor Tužín - Kumburk - Újezdec - Lháň = kopcovitý zalesněný terén, v nižších částech vegetačně různorodý a smíšený les, směrem do vyšších částí přechází do čistého listnatého lesa, v nejvyšších partiích až horský charakter s kamenitou podložkou, mírné i prudké svahy, terénní detaily po těžbě a erozi, místy kameny a skalky), OK Jiskra Nový Bor (Okřešice - Sosnová), SOOB Spartak Rychnov n.Kn.(les mezi obcemi Javornice, Slatina nad Zdobnicí a Jahodov - rozmanitý podhorský terén s hustší sítí komunikací, největší část terénu se rozkládá na pozvolném úbočí Jahodové hory, les je převážně dobře průběžný, vysočinského charakteru, s vegetačními detaily, vodotečemi a roztroušenými kameny, místy s borůvčím, terén směrem k jihu přechází v rozsáhlejší hustníkové pasáže a nakonec prudkým kamenitým svahem spadá k řece Zdobnici, ve východní části prostoru je terén téměř plochý, místy výrazněji podmáčený), SKOB Ostrov (prostor mezi Jáchymovem, Mariánskou, silnicí na Abertamy - krušnohorský terén s různou průběžností, vysoké borůvčí i mechové háje, velké množství umělých jam a hald z dob těžby stříbra a uranu, mělé stavby a otevřené prostory po zaniklých obcí) a USK Praha (prostor Poustky - Nový Dvůr - Žihle - Ovčí důl - Nová louka - Sklárna). Na termín na počátku června zopakovali své přihlášky LPU, SRK, ONO a VSP, k nim se přidala přihláška KOB Baník Sokolov (prostor Horní Slavkov - Krásno = kamenitý a podmáčený podhorský terén v CHKO Slavkovský les). Na termín uprostřed června opět kandidují ONO a VSP. A na podzim mají zájem uspořádat závody českých béček BOR (Okřešice - Sosnová), ONO (prostor mezi Jáchymovem, Mariánskou, silnicí na Abertamy), OPI a VCB (lesní komplex Hrby) a nově KOB Kladno v prostoru Písky - Křivoklát - Městečko - Nový Dům - Požáry, kde je smíšený les, středně velké převýšení, průběžnost střídavá, středně hustá síť komunikací, prostor na Z ohraničen potokem a výrazným svahem, do prostoru vybíhá několik středně hlubokých údolí, SZ část prostoru je rovinatá.

Žebříček B-Morava

Na pořádání ŽB na Moravě se přihlásil jako jediný Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, který nabízí uspořádání v jednom ze tří jarních termínů v prostoru Skrbovice - Kunov - Nové Heřminovy - údolí Popela (převážně listnatý les se středně hustou sítí cest, ve svazích porostově různorodé poasáže a zbytky po důlní činnosti, ve vrcholových partiích čistý bukový les).

 

O přidělení pořádání a o vypsání dalších kol výběrového řízení rozhodnou orgány sekce OB do konce listopadu.


« zpět