České o-šampionáty v roce 2024

11.1.2024 Petr Klimpl

České o-šampionáty v roce 2024

Stejně jako v roce 2023 se bude bojovat i v roce 2024 o mistrovské medaile v osmi M ČR v orientačním běhu.

Proti roku 2023 se ale výrazně změnila skladba kalendáře šampionátu. Prvním českým šampionátem roku 2024 bude tradičně dubnové mistrovství v nočním orientačním běhu, v květnu bude následovat sprintový blok - KO sprint, sprnt a sprintové štafety, v červnu proběhne šampionát na krátké trati. Další tři mistrovství proběhnou na podzim, v září se poběží klasická trať a na počátku října bude mistrovský program zakončen štafetami a závodem klubů.

Mistrovství ČR v nočním OB – 13. 4. 2024 – SKOB Ostrava
V dubnu bude pořadatelem M ČR v nočním OB a následného závodu Českého poháru a ŽA SKOB Ostrava v prostoru Petřvald, Rychvald a městské části Ostrava-Radvanice a Ostrava-Michálkovice s centrem ve sportovním  areálu Petřvald-Březiny. Terén tam je velmi členitý s řadou velmi rozvětvených podmáčených údolí (místy i vodní plochy). V části prostoru rekultivované haldy se strmými svahy. V prostoru se také nachází náspy a zářezy po bývalých důlních vlečkách. V severní části prostorem prochází málo frekventovaná železniční trať (možné přeběhy bez omezení). V prostoru je listnatý les (stáří cca 80 let), místy podrostlý mladou bučinou snižující viditelnost. Místy podrost, v době závodu ne vysoký. Síť cest je středně hustá, nepravidelná, většinou nezpevněné cesty. Předchozí mapa v tomto prostoru byla z roku 1992 a měla název  Brazílie. Novou mapu připravuje Jindřich Hostaš, tratě staví Tomáš Vavřík. V loňském roce v Petrohradě vyhrál v mužích Tomáš Křivda a v ženách Barbora Chaloupská.

Mistrovství ČR v knock-out sprintu – 8. 5. 2024 – Oddíl OS SK Prostějov
Šampionát v KO sprintu se uskuteční ve svátek 8. května v centru Prostějova. Kvalifikace, semifinále a finále proběhnou v prostoru ohraničením ulicemi Českobratrská, Jihoslovanská, Wolkerova, Źeranovská, Drozdovice, Anenská, Plumlovská, Nerudova, U stadionu, Martinákova a Sladkovského, kde je rovinatý terén, městská a sídlištní zástavba i park. V prostoru již byla celá řada map, tou poslední pak mapa Máneska z roku 2019. Tratě staví trio Jiří Otrusina, Ondřej Vystavěl a Marcel Skřivánek na mapě, kterou připravuje Zdeněk Rajnošek. Loňský premiérový šampionát vyhráli Vojtěch Král a Tereza Čechová.

Mistrovství ČR ve sprintu – 18. 5. 2024 – TJ Spartak 1. Brněnská
Sprintový šampionát proběhne letos na jaře, loni se běžel poslední den v září v Opavě, pro zlato si tam v ženách doběhla Tereza Janošíková a v mužích Tomáš Křivda. Letos se poběží v Jemnici s centrem v zámeckém parku, závodníky čeká městská zástavba, sportovní areál, historická část města s hradbami, park ve svahu pod hradbami, zámek a další dva parky v anglickém stylu. V tomto prostoru zatím ještě nebyla žádná mapa pro orientační běh, to novou připravuje Zdeněk Rajnošek, tratě staví Libor Zřídkaveselý.

Mistrovství ČR sprintových štafet – 19. 5. 2024 – TJ Spartak 1. Brněnská
Den po mistrovství ve sprintu se bude bojovat i o medaile ve čtyřčlenných smíšených sprintových štafetách. Pořadatelé ze Spartaku 1. Brněnská uspořádají závod v jiném městě, než se poběží sprint. O štafetové tituly se bude bojovat v Moravských Budějovicích, tratě postaví Libor Zřídkaveselý v městské zástavba, ve sportovním areálu, v areálech základních škol, na koupališti, v zámku a jeho okolí a v parku. V tomto prostoru také ještě nebyla žádná mapa pro orientační běh, to novou připravuje opět Zdeněk Rajnošek. Titul z Opavy bude obhajovat štafeta SK Severka Šumperk.

Mistrovství ČR na krátké trati – 8. – 9. 6. 2024 – USK Praha
Vrchol jarní závodní sezóny - šampionát na krátké trati - uspořádá USK Praha v prostoru, kde v okolí proběhla řada závodů i soustředění. Závod má centrum v Pastuchovicích, na louce západně od obce za železnicí. Prostor závodu je situován v oblasti Pastuchovice – Žihle – Nový Dvůr – Poustky – Sklárna, kde je náhorní plošina s výškou kolem 600 m n. m. (480 – 608 m n. m.), nachází se tam velké množství žulových balvanů (Bába, Dědek)  vzniklé zvětráváním a rozpadem žuly, místy i jsou i skalní města se sutěmi, vše ve smíšeném velmi dobře průchodném lese, s větším množstvím komunikací. Přechozí mapy v tomto prostoru byly Sklárna a Poustky z roku 2000. Hlavním kartografem je Petr Uher, tratě postaví Michal Bořánek. V září 2023 v Samotíně (Blatka) vybojovali tituly Tomáš Křivda a Jana Stehlíková.

Mistrovství ČR na klasické trati – 14. – 15. 9. 2024 – Magnus Orienteering
Mistrovský závod na klasické trati se po roce opět vrací do tradičního podzimního termínu (loni se běželo v červnu v Neslovicích, odkud si tituly odnesli Tomáš Křivda a Adélka Bogárová). Pořadatelé z Magnus Orienteering zvolili terén kolem vrchu Cukrová bouda (Tatenice, Strážná, osada Drozdovská Pila, Hoštejn, osada Popelák), kde je kopcovitý les, především listnatý nebo smíšený, ve většině prostoru je dobře průběžný, je tam střední hustota komunikací. V prostoru zatím nebyla ještě žádná mapa pro OB, novou mapu dělá Zdeněk Rajnosšek, tratě připravuje Vítězslav Khýn.

Mistrovství ČR štafet – 5. 10. 2024 – SKOB Zlín
Zlínští pořadatelé připravují štafetové mistrovství do prostoru Vacenovice, Ratíškovice, Bzenec-Přívoz, Bzenec, Vracov, s centrem v hasičském areálu ve Vacenovicích. Závodníky čekají tratě v rovenatém terénu s vláčnými písečnými dunami a typickým reliéfem kroutivých vrstevnic pro Bzeneckou doubravu. Je tam větší hustota komunikací, lokálně sítě průseků. Les je především borový, k centru závodu více přechází v rozmanitě smíšený (dub, buk, javor, bříza, akát, smrk,...), je dobře průběžný, bez sezónního podrostu. V některých pasážích je porostově nepravidelně rozmanitý, místy je výskyt náletového listnatého spodního patra, především v okolí centra jsou větší souvislé náletové plochy. Z detailních prvků je tam výskyt jam a jámovišť, potěžebních hrázek, kupek, lokálních bažinek a vodotečí, naopak je tam minimální výskyt oplocenek. Zhruba v polovině prostoru už byla mapa Borovička z roku 1979, druhá půlka terénu bude mapována poprvé. Mapu celého prostotu připravuje Zdeněk Rajnošek, tratě postaví dvojice Evžen Pekárek a Iva Kavánková. V roce 2023 v Krouně získaly titul štafet žen OK Kamenice a mužů OK 99 Hradec Králové. 

Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva – 6. 10. 2024 – SKOB Zlín
Prestižní šampionát se poběží ve stejném prostoru a ze stejného centra jako den předtím mistrovství štafet. Charakteristika terénu je tedy stejná, stejný je i mapař a jiní jsou jen stavitelé tratí (Jan Šidla a Michal Smola). V roce 2023 získal titul v Krouně tým OK 99 Hradec Králové.


« zpět