Akademie orientačního běhu v Krasnicích

20.2.2018 Marek Cahel

Akademie orientačního běhu v Krasnicích

Letošní zimní Akademie orientačního běhu pro dorost prověhla v rovinatých terénech Pardubického kraje s centrem v rekreačním středisku Krasnice.

Pro šedesátku trénujících bylo připraveno celkem 8 tréninků. Celý program byl zaměřen především na pilování hrubé navigace a sbírání zkušeností ze specifických závodních momentů.

NOČNÍ
Program byl zahájen volným nočním tréninkem. Pro mnohé byla noční varianta navigace první letošní zkušeností. V noci za nízké viditelnosti je nutno pečlivě vnímat buzolu pro hlídání směru a také bezpečně plánovat navigaci. Takto vycvičené smysly jako když ve dne najdeš…

KOMBOTECH
Tři okruhy kombotechu byly cíleně zaměřené na práci s buzolou a její různé formy – držení přímého směru, změnu směru a odbočení (tj. opět změnu směru, ale také změnu navigační techniky – běh po linii → směr). Na všechny tyto prvky vnímání směru je nutno se v tréninku zaměřit a postupně je pilovat k intuitivnímu používání. Večerní rozbor byl blíže zaměřen právě na moment odbočení z linie, který je často podceňovaný, a po kterém se často chybuje.

MIDDLE
Odpoledne proběhla závodní simulaci middlu na mapě bez cest. Tratě většinou vedly spíše jednodušší porostovou šachovnicí, takže mezi kontrolami dost rozhodovala i běžecká rychlost, k tomu na druhou stranu zpomalení za posledním navigačním bodem před kolečkem a bezpečné načtení situace v dohledávkách.

Večer kromě hodnocení tréninků byla probrána nominační kritéria na akce výběru dorostu. Skupinka dobrovolníků poté ještě objevovala novinky mapového klíče ISOM 2017.

SPRINT
V noci na pátek nasněžilo, ale to účastníky akademie neodradilo od cesty do Kutné Hory, kde je čekal sprint. Úvod tratí vedl svažitým historickým centrem s velmi nepravidelnou zástavbou, která umožnila zásadní volby daleko překračující přímou vzdálenost mezi kontrolami. Druhá část sprintu vedla rychlejšími pasážemi a pravidelnější zástavbou okolo náměstí. Ve výsledcích disknutým závodníkům se bohužel často „podařilo“ přehlédnout nepřekonatelný průchod nebo zátarasu ulice (původně zmapovanou), která v reálu nefungovala. Takové nepřesnosti jsou realitou tréninku, nicméně vypovídají o nedostatečném vnímání celého průběhu postupu. V dnešních sprintech, kde se objevují umělé překážky kdekoliv přes ulici, se toto nemusí vyplatit.

VRSTEVNICOVÝ MIDDLE
Odpolední trénink byl na severním okraji Kutné Hory na kopec Kaňk – malý prostor skýtající po povrchové těžbě nepřeberné množství terénních detailů. Takže ideální prostor pro vrstevnicovku, která byla zpestřena o micro-O dohledávky, takže v tomto případě dvojici kontrol v těsné blízkosti. V popisech byly kódy kontrol, ale mnoho ze závodníků orazilo vedlejší kontrolu. Je nutno zopakovat nejzákladnější návyky při závodě. Kontrola kódů by do takového chování měla patřit, zejména v podobně členitém terénu.

DLOUHÉ POSTUPY
A zpátky na rovinu. Sobotní dopoledne patřilo delšímu tréninku (spíše svižným tempem). Po vymazání cest byli závodníci na dlouhých postupech nuceni využívat především buzolu a napřímo nabíhat na vytipované záchytné objekty. Netřeba připomínat, že poctivý vytrvalostní trénink by měl být základem přípravy motivovaných závodníků.

KOMBOTECH 2
Odpoledne závodníci běželi 2 okruhy, na nichž byl hlavním smyslem kvalitní předem stanovený plán, sloužící k bezpečnému nalezení všech kontrol. Takové uvažování eliminuje roli náhody v navigaci a v případě kvalitního plánu se rapidně snižuje chybovost.

HROMAĎÁK
Zimní akademii rámoval tradiční začátek i konec. Takže rychlý kontaktní závod, tentokrát rozdělený motýlky. Tratě obsahovaly jak jemnější dohledávky v hustníku, tak běžecké pasáže čistým lesem. Závěrečný nápor velkého stáda ustál Petr Melichar, Kačka Blažková i díky chybě pronásledovatelek v závěru naopak jasně dominovala.

 


« zpět