Víkendové závody v oblastech

14.10.2021 Petr Klimpl

Víkendové závody v oblastech

O víkendu se běží spousta oblastních závodů.

Sobota

TJ Sokol Pražák pořádá klasickou trať Jihočeského žebříčku (je to první etapa kultovního Vodňanského kapra, druhá etapa je na pořadu v neděli). Téměř 400 závodníků čeká centrum na louce na křižovatce u Borské hájovny u silnice Bavorov - Netolice). Stavitel tratí Jan Pecka měl k dispozici mapu Čichtický les (mapoval Radim Ondráček, aktualizoval Jan Pecka) v kopcovitém terénu, kde je místy hodně hustý podrost.

Západočeský žebříček má na pořadu sprint, který v Plzni-Lochotíně pořádá OK Lokomotiva Plzeň. Přes dvě stě závodníků čeká mapa Atom na panelákovém sídlišti, tratě postavil Jiří Valeš.

V Ještědské oblasti jsou na pořadu dva sprinty, které pořádá pro více než 200 závodníků KOB Litvínov s centrem v areálu bývalého kovošrotu Litvínov (Hamr). Dopolední sprint se poběží na mapě Výsypka sever 21 (mapoval Milan Bílý) v rekultivovaném území, kde je v části těžko průběžný terén s hustým podrostem, je tam menší hustota cest, v propadlinách jsou vodní plochy s různou velikostí; tratě postavil Jaroslav Nerad. Na odpoledne je připravena mapa Park Nové Záluží 21 (autorem je opět Milan Bílý) v rekultivovaném územím po těžbě hnědého uhlí, kde je příměstský lesní park se sítí zpevněných cest, mimo cesty pak hustý těžko průchodný podrost; v prostoru lesoparku se nachází několik větších vodních ploch; tratě připravil Jiří Macek.

SK LOB Nová Paka pořádá další závod Východočeského poháru. Centrum závodu je na louce u silnice mezi obcemi Dolní Olešnice a Zadní Mostek. Téměř devět stovek závodníků čekají tratě od manželů Novákových (Zuzana a Jirka) na mapě YPERIT 2021, kterou připravil Zdeněk Sokolář. Poběží se krátká trať v mírně členitém terénu s okrajovými svahy v severní části, les je porostově rozmanitý, v části jsou nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy jsou kameny a skalky, v části je pak rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.

Liga Vysočiny má na programu krátkou trať, kterou pořádá OK Jihlava v Cejle – Horní Hutě. Necelých 300 závodníků poběží na mapě Přední skála 2021 (hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, revize Martin Kratochvíl), tratě postavil Aleš Prášil ve zvlněném terénu, kde je porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, většinou těžší podložka (podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a kamenných polí, ale i nové velkoplošné paseky.

V žebříčku Moravskoslezském kraji pořádá TJ Třineckých železáren krátkou trať. Centrem je Základní škola Kaštanova v Třinci. Tratě pro 150 závodníků postavili Miroslav a Marek Bialožytovi na mapě Jahodná (autor Bohumil Háj, revize Miroslav Bialožyt) v kopcovitém terénu, kde jsou místy pozůstatky po těžbě (údolíčka, srázy, kupy, prohlubně), středně hustá síť komunikací, porostově velmi pestrý, dost zarostlý, pod nohami místy těžší podložka, snížená viditelnost, louky a prostor bývalého kaliště; v terénu se nachází i několik lomů a velkých srázů.

Tři stovky závodníků poběží krátkou trať Hanáckého žebříčku, kterou pořádá Klub vytrvalostních sportů Šumperk s centrem v areálu ZŠ Bludov. Tratě připravil Jonáš Müller na mapě Chocholík v kopcovitém terénu, kde je příměstský les, který je porostově i detailově bohatý.

Společný oblastní žebříček Jihomoravské a Valašské oblasti připravil KOB ALFA Brno. Za centrum závodu bylo zvoleno fotbalové hřiště v Kobeřicích u Brna. Téměř pět stovek závodníků čeká mapa Bílý Vlk (autoři Libor Adámek a Vojtěch Florián). Tratě postavil Vojtěch Florián v kopcovitém terénu, kde je převážně dobře průběžný s hustou sítí cest.

Neděle
Vodňanský kapr pokračuje ve stejném lese druhou etapou, která se běží s handicapovým startem podle výsledků 1. etapy.

Krajský žebříček Moravskoslezského kraje pokračuje krátkou tratí za pořadatelství O-RUNNAŘI Beskydy s centrem na hřišti ZŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem. Téměř 250 závodníků poběží na mapě Skalka, kterou mapoval Miroslav Sikora. Ten také postavil tratě, které povedou ve smíšeném horském lese s velkým převýšením, kde jdou údolíčka (i hluboká), les je porostově pestrý, místy je podrost.

Podrobnosti o závodech najdete v IS ORIS.


« zpět