Třetí kolo výběrového řízení na pořadatele 2024

25.2.2023 Petr Klimpl

Třetí kolo výběrového řízení na pořadatele 2024

Únorové jednání vedení sekce OB se zabývalo kalednářem závodů sekce na rok 2024.

Bylo vyhodnoceno 3. kolo výběrového řízení.

V dubnu bude pořadatelem M ČR v nočním OB a následného závodu Českého poháru a ŽA SKOB Ostrava v prostoru Petřvald, Rychvald a městské části Ostrava-Radvanice a Ostrava-Michálkovice s centrem v Petřvaldě. Terén tam je velmi členitý s řadou velmi rozvětvených podmáčených údolí (místy i vodní plochy). V části prostoru rekultivované haldy se strmými svahy. V prostoru se také nachází náspy a zářezy po bývalých důlních vlečkách. V severní části prostorem prochází málo frekventovaná železniční trať (možné přeběhy bez omezení). V prostoru je listnatý les (stáří cca 80 let), místy podrostlý mladou bučinou snižující viditelnost. Místy podrost, v době závodu ne vysoký. Síť cest je středně hustá, nepravidelná, většinou nezpevněné cesty. Předchozí mapa v tomto prostoru byla z roku 1992 a měla název Brazílie.

Květnové sprintové šampionáty (M ČR ve sprintu a sprintových štafet) uspořádá Spartka první brněnská. Sprint bude v Jemnici, kde dosud nebyla mapa pro OB (městská zástavba, sportovní areál, historická část města s hradbami, park ve svahu pod hradbami, zámek a další dva parky v anglickém stylu). A sprintové štafety budou v Moravských Budějovicích, kde také ještě nebyla o-mapa (městská zástavba, sportovní areál, areály základních škol, koupaliště, zámek jeho okolí, park).

Na neobsazený dvojzávod Českého poháru a ŽA v červnu bylo vypsáno 4. kolo výběrového řízení s tím, že termín závodu byl z důvodu kolize se Světovým pohárem posunut o týden na 8. - 9. 6. 2024.

Kalendář závodů na rok 2024 najdete v IS ORIS.


« zpět