Sekce OB ruší....

1.10.2020 Petr Klimpl

Sekce OB ruší....

Sekce OB vydala Sdělení sekce OB 17/2020.

1. Vedení sekce OB v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020, o přijetí krizového opatření, ruší následující závody, kde je sekce OB ČSOS pořádajícím orgánem:
10. 10. Mistrovství ČR v nočním OB VPM
11. 10. Žebříček A – krátká trať VPM
17. 10. Mistrovství ČR klubů SJI
18. 10. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva SJI

2. Současně uložilo všem oblastem sekce OB ČSOS, aby zrušily veškeré závody, kde jsou pořádajícím orgánem, v době od 5. 10. do 18. 10. 2020, pokud nejsou v souladu s tímto usnesením vlády.

Pokud budou závody (zařazené do kalendáře našeho sportovního svazu) s počtem účastníků (závodníků i pořadatelů) menším než je 130, tak pochopitelně pořádány být mohou.


« zpět