O víkendu pokračují oblastní závody

11.4.2024 Petr Klimpl

O víkendu pokračují oblastní závody

Na severu Moravy se konají o víkendu dva celostátní závody (noční šampionát a krátká trať Českého poháru), ale i v oblastech je připravena celá řada závodů.

Sobota

Klasickou trať Východočeského poháru pořádá TJ Loko Česká Třebová. Centrem je areál Peklák v České Třebové, poběží se na mapě Peklák, kterou mapoval Jan Potštejnský, revizi provedla Anna Kovářová (ta společně s Luďkem Pilgrem postavila i tratě). Tratě pro více jak 700 přihlášených závodníků jsou postaveny v kopcovitém terénu s hustou sítí komunikací včetně cyklostezek, kde je rozmanitá vegetace, místy je i podrost se sníženou průběžností.

Vysočina má dva společné závody s Jihočeskou oblastí, oba závody pořádá Sportovní klub OK Jihlava pro necelých 500 závodníků. Dopoledne se běží Mistrovství oblasti Vysočina ve sprintu s centrem v amfiteátru v Jihlavě. Stavitel tratí Petr Kaňák má k dispozici mapu Heulos 2024 (hlavní kartograf Martin Kratochvíl), tratě povedou městskou sídlištní zástavbou v kombinaci s lesoparkem. Odpoledne je žebříčková krátká trať, shromaždiště je ve Zborné u dolní stanice sjezdovky. Závodníky čeká kopcovitý terén se střední hustotou cest a pěšinek, v některých pasážích poměrně zarostlý a poznamenaný historickou důlní činností (štoly, jámy). Tratě postavil Jaroslav Zeman na mapě Šacberk 2024 (mapoval Martin Kratochvíl).

V Hanácké oblasti pořádá SK Severka Šumperk dva závody s centrem na Základní škole Šumperk (Sluneční ulice). Dopoledne je programu Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, pro které postavil tratě Kamil Heiser na mapě Sídliště Prievidzská (mapovali Marek Závodný, Luděk Krtička, Vojtěch Král, Zdeněk Janů). Necelé tři stovky závodníků poběží v sídlištní zástavbě, kde je mírné vertikální členění. Ve stejném terénu, ale na mapě ZŠ Sluneční (mapovali Luděk Krtička a Vojtěch Král) postavil Jindřich Beneš tratě odpoledního Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, které poběží třicítka štafet.

Mistrovství Valašské oblasti na krátké trati pořádají GIGANT Orienteering (GIG) a OB Holešov (HLV) s centrem v Hasičské zbrojnici Pacetluky. Necelé tři stovky závodníků poběží na mapě Terezka (hlavní kartograf Bob Háj). Tratě postavil Martin Kunz většinou ve velmi dobře průběžný terénu, který je plochý, s pravidelnou sítí cest, místy jsou údolí s příkrými svahy a porostové detaily, v lese řady oplocenek s dobře průchozími průchody.

Na startu Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu bude přes 300 přihlášených závodníků. Pořadatelé z Vysokoškolského sportovního klub MENDELU v Brně zvolili za centrum sportovní halu VK Šlapanice. Tratě závodu povedou v městské zástavbě Šlapanic, v městských parcích, na dětských hřištích, poběží se po chodnících a v pěší zóně. Tratě postavili Karel Fučík a Zdeněk Mazal na mapě Šlapanice (mapovali Adam Chromý a Jakub Račanský).

Neděle

Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati proběhne společně se závodem Českého poháru a žebříčku A v Petřvaldě za pořadatelství SKOB Ostrava. Tratě postavil Tomáš Vavřík, tentokráte na mapách Eldorádo a Gurňák v mírně zvlněném terénu, který je velmi členitý s řadou rozvětvených podmáčených údolí (místy i vodní plochy), v části prostoru rekultivované haldy se strmými svahy, pozůstatky důlních vleček, převažuje listnatý porost, místy se vyskytuje mladá bučina snižující viditelnost, občasný podrost různé výšky a prostupnosti, středně hustá síť komunikací.

Podrobnosti o závodech najdete v IS ORIS.

 

Převzato z webu Jak to vídí Béďa.


« zpět