O víkendu čeká řada oblastních žebříčků

1.10.2020 Petr Klimpl

O víkendu čeká řada oblastních žebříčků

Na víkend je připravena řada oblastních závodů.

Sobota

V jižních Čechách pořádá Orientační sporty Písek žebříčkovou krátkou trať na louce za obcí Nový Dvůr u Písku. Dvě stovky přihlášených závodníků čekají tratě od Terezy Hoškové na mapě Ostrý vrch (autor Milan Bílý, revize Otto Hartvich) ve smíšeném lese podhorského charakteru s množstvím terénních detailů, kde je velké množství kamenů, skalek; porostově je les rozmanitý od rychlého bukového lesa přes jehličnaté lesy s travnatým podrostem či spadanými větvemi, hustníky všech odstínů zelené až po zarostlé paseky.

Na západě Čech dělá žebříčkovou krátkou trať MLOK Mariánské Lázně s centrem na Fit louce u Kamzíku v Mariánských Lázních. Skoro čtyři stovky přihlášených závodníků čeká mapa Aleše Hejny (revizi porostů udělal Jan Michalec) ve zvlněném terénu se střední hustotou cest, ve většině prostoru je mimo cesty obtížná běžecká podložka, v jižní a západní části jsou kameny a skalky, ve střední části pak jsou vodoteče a potoky, všude je různorodá vegetace. Tratě postavil Vojtěch Bartoš.

Východočeský pohár pokračuje klasikou v Markoušovicích, kterou pořádá oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov. Běží se v terénu, kde loni proběhl český šampionát na krátké trati, závodníky čeká různorodý kopcovitý terén s rozmanitými porosty s velmi dobrou i sníženou průběžností, často se tam vyskytují kameny, kamenná a balvanová pole. Přihlášeno je přes 800 závodníků, kteří poběží na mapě Čížkáče na tratích, které postavil Jan Grundmann.

V Moravskoslezském kraji jsou dva závody, které připravuje Sportovní klub orientačního běhu Ostrava. Na obou by mělo startovat více než 200 závodníků. Dopoledne se běží krátká trať s centrem na koupališti v Trnávce, tratě na mapě Březiny (mapovali Milan Svěchota a Tomáš Vavřík) postavil Tomáš Berger, v převážně listnatém lese se středně hustou sítí komunikací, kde jsou častá údolí a útvary říční eroze, průběžnost a viditelnost je variabilní, velmi je snížena v oblastech starých pasek. Odpoledne se běží sprint v Brušperku (centrum u restaurace Na Přehradě. Závodníky čeká mapa Brušperk, kterou připravil Tomáš Vavřík, ten postavil i tratě v historickém jádru města a v přilehlé zástavbě rodinných domů.

Neděle

Společně s Veteraniádou ČR ve sprintu proběhne u zámku Kynžvart Mistrovství Západočeské oblasti ve sprintu. Poběží dvě stovky závodníků na tratích, které postavil Josef Milota v zámeckém parku, kde je parkový terén s pěšinkami, golfové hřiště a udržovaný dobře průběžný lesopark s převýšením a drobnými skalními útvary. Mapu připravil Jan Macura.

V Ještědské oblasti se běží krátká trať, kterou pořádá SOK Turnov s centrem ve Všeni na hřišti. Přes 700 přihlášených závodníků poběží na mapě Kozlov ve středně kopcovitém terénu s množstvím pískovcových skal. Tratě postavil Petr Kvapil.

Klasickou trať Ligy Vysočiny a Jihočeského žebříčku pořádá Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec. Centrum je ve Staňkově, v penzionu Medenice. Stavitel tratí Jan Beneš (ten připravil i mapu s názvem Medenice) postavil tratě ve středně členitém terénu většinou v poměrně dobře průběžném borovém lese, kde je hodně borůvčí, v některých částech se nacházejí četné terénní tvary, skalky a balvany. Přihlášeny jsou čtyři stovky závodníků.

Krátká trať Hanáckého žebříčku má centrum v Pobučí (5 km J od Zábřehu). Pořadatelé z Magnus Orienteering přivítají necelé čtyři stovky závodníků na mapě Hájky, kterou mapovali/revidovali Vojtěch Král a Zdeněk Rajnošek. Tratě postavili Martin Štoudek a Tomáš Navrátil v kopcovitém terénu, kde je smíšený les, porostově pestrý, je tam střední hustota komunikací a také množství údolí a rýh, v části prostoru proběhla intenzivní těžba dřeva po kůrovcové kalamitě.

Ve Valašské oblasti jsou dva závody, které pořádají GIGANT Orienteering a KČT-OB Holešov. Dopoledne se běží Mistrovství oblasti na krátké trati s centrem u myslivecké chaty Přílepy. Skoro tři stovky přihlášených závodníků čeká mapa Hrádek (autor Petr Matula), poběží se v kopcovitém terénu, který je různě průběžný, místy je bujný sezónní podrost většinou bez trní (tráva), padlé stromy a zbytky po těžbě; tratě postavil Martin Kunz. Odpoledne se běží oblastní žebříček ve sprintu. 250 závodníků má centrum na atletickém stadionu v Holešově. Stavitel tratí Lukáš Hovorka použil mapu Trojzubec 8/2020 (autor Roman Zbranek), poběží se v zámeckém parku a intravilánu města Holešov.

KOS TJ Tesla Brno pořádá pátý závod Jihomoravské ligy. Běží se krátká trať v kopcovitím terénu, který je velmi členitý; je tam listnatý les s minimem hustníků, z velké části zarostlý trávou po kolena, místy svízel, bez ostružin. Stavitelé tratí Petr Horvát a Kamila Špringlová připravili tratě na mapě Šibeník 430 (mapovali Zdeněk Lenhart a Evžen Cigoš), centrum závodu pro necelých 400 přihlášených závodníků je na prostranství u lesa v Troubsku.

Podrobnosti o závodech najdete v IS ORIS.


« zpět