MS 2021: informace o jednotlivých závodech

1.7.2021 Petr Klimpl

MS 2021: informace o jednotlivých závodech

Na Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 se bude bojovat o pět sad medailí. Tady jsou předzávodní informace o jednotlivých závodech.

Sprint

Datum:               sobota 3. 7. 2021
Místo:                 Terezín
Časový program: kvalifikace: 9:00, doběh posledního závodníka 10:26
                         finále: závod mužů 14:31 - 15:56, závod žen 15:50 - 17:11
Postup do finále: prvních 15 z každého kvalifikačního rozběhu
Terén: Bývalá vojenská pevnost složená z citadely a přilehlého opevněného posádkového města. Terén téměř bez převýšení (nadmořská výška 145 - 155 m), obdélníková uliční sítě s bývalými vojenskými budovami a kasárnami přestavěnými na obytné domy. Město je obklopeno opevňovacím systémem. Pevnost se skládá ze zdí různých tvarů a výšek (až 10 metrů vysokých), příkopů a vodních toků. Povrch v této části je většinou tráva. Mimo citadelu jsou parky, hřiště, golfové hřiště a malý les.
Tratě kvalifikace: Women A: 3.0 km, 35 m, 20 k
                         Women B: 3.1 km, 35 m, 21 k
                         Women C: 3.1 km, 35 m, 18 k
                         Men A: 3.6 km, 35 m, 21 k
                         Men B: 3.6 km, 35 m, 19 k
                         Men C: 3.5 km, 35 m, 20 k
                         předpokládaný vítězný čas: 12:30 min.
Tratě finále:        Women: 3.5 km, 40 m, 20 k
                         Men: 3.9 km, 40 m, 24 k
                         předpokládaný vítězný čas: 14:30 min.
Stavitel tratí:       Daniel Wolf
Mapa
:                1 : 4 000, (E=2 m), ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna (revize Radek Novotný), tisk Žaket Praha
Předchozí mapa:

Sprintové štafety

Datum:               neděle 4. 7. 2021
Místo:                 Doksy
Časový program:  start 18:20, doběh vítězné štafety 19:21
Terén: Centrum města Doksy s nepravidelnou sítí ulic. Terén se skládá z městských oblastí s ulicemi se zpevněným povrchem a z parků s travnatým povrchem. Prostor má mítné převýšení, s výjimkou strmých 15 metrů vysokých svahů u řeky. Nadmořská výška 265 - 290 m.
Tratě:                 ženy (úseky 1 & 4): 3.7 km, 54 m, 20 k
                         muži (úseky 2 & 3): 4.3 km, 62 m, 23 k
                         předpokládaný vítězný čas: 61 min.
Stavitel tratí:       Radek Novotný
Mapa
:                1 : 4 000, (E=2 m), ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna (revize Radek Novotný), tisk Žaket Praha
Předchozí mapa:

Krátká trať

Datum:               úterý 6. 7. 2021
Místo
:                 Smržovka
Časový program
: kvalifikace: 9:00, doběh posledního závodníka 11:48
                         finále: závod mužů 15:50 - 18:33, závod žen 17:15 - 19:59
Postup do finále
: prvních 15 z každého kvalifikačního rozběhu + další do celkového počtu 60
Terén
: Náročný horský terén v Jizerských horách s členitým terénem, částečně bažinatým. Kopcovitý a fyzicky náročný, nadmořská výška 530 - 836 m. Strmé svahy s žulovými balvany a útesy. Viditelnost se pohybuje od velmi dobré v bukových lesích po střední ve smrkových lesích a velmi nízká v hustnících. Průběžnost je velmi dobrá v bukovém lese, částečně výrazně omezená strmostí svahů s kamenitým povrchem, v některých částech i popadanými stromy, vysokými borůvkami a houštinami. 
Tratě kvalifikace
: Women A: 3.5 km, 200 m, 13 k
                         Women B: 3.5 km, 190 m, 12 k
                         Women C: 3.4 km, 200 m, 12 k
                         Men A: 4.0 km, 255 m, 17 k
                         Men A: 3.9 km, 265 m, 16 k
                         Men A: 3.9 km, 265 m, 16 k
                         předpokládaný vítězný čas: 25 min.
Tratě finále:
        Women: 4.5 km, 260 m, 20 k
                         Men: 5.4 km, 320 m, 24 k
                         předpokládaný vítězný čas: 25 min.
Stavitel tratí
:       kvalifikace: Martina Janata
                         finále
Mapa
:                1 : 10 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autor Jiří Vištejn (revize Matěj Klusáček), tisk Žaket Praha
Předchozí mapa


Štafety

Datum:               čtvrtek 8. 7. 2021
Místo:                 Heřmánky
Časový program:  ženy: start 16:20, doběh vítězné štafety 18:05
                          muži: start 18:25, doběh vítězné štafety 20:05
Terén: Typický pískovcový terén Kokořínska, nadmořská výška 320 - 430 m. Jeho složitá morfologie se skládá z mnoha údolí korunovaných mohutnými pískovcovými skalními útvary. Místy jsou skály přítomny i v několika úrovních. Viditelnost je většinou velmi dobrá, omezená je v oblastech mladých borovicových hustníků a v oblastech smíšeného lesa. Průběžnost je obecně velmi dobrá, ale často je výrazně omezená strmostí svahů. V některých částech je běh omezen vysokými borůvkami (na náhorních plošinách a také na některých svazích) a v hustnících.
Tratě:                 ženy: 4.1 km, 285 m, 15 k
                         muži: 5.0 km, 360 m, 19 k
                         předpokládaný vítězný čas: 105 min.
Stavitel tratí:       Radek Novotný
Mapa
:                1 : 10 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autoři Aleš Hejna a Zdeněk Sokolář (revize Radek Novotný), tisk Žaket Praha
Předchozí mapa:

Klasická trať

Datum:               pátek 10. 7. 2021
Místo:                 Heřmánky
Časový program:  ženy: start 12:48 - 17:35
                          muži: start 14:28 - 19:50
Terén: Typický pískovcový terén Kokořínska, nadmořská výška 280 - 614 m. Jeho složitá morfologie se skládá z mnoha údolí korunovaných mohutnými pískovcovými skalními útvary. Místy jsou skály přítomny i v několika úrovních. Viditelnost je většinou velmi dobrá, omezená je v oblastech mladých borovicových hustníků a v oblastech smíšeného lesa. Průběžnost je obecně velmi dobrá, ale často je výrazně omezená strmostí svahů. V některých částech je běh omezen vysokými borůvkami (na náhorních plošinách a také na některých svazích) a v hustnících.
Tratě:                 ženy: 9.5 km, 690 m, 21 k; předpokládaný vítězný čas: 80 min.
                         muži: 13.6 km, 1050 m, 29 k; předpokládaný vítězný čas: 99 min.
Stavitel tratí:       Petr Karvánek
Mapa
:                1 : 15 000, (E=5 m), ISOM 2017-2, autoři Aleš Hejna, Jan Drbal a Zdeněk Sokolář, tisk Žaket Praha
Předchozí mapa:

 

 


« zpět