Metodika: Sprintové disciplíny

29.11.2020 Petr Klimpl

Metodika: Sprintové disciplíny

Vyšel metodický materiál s názvem Sprintové disciplíny, který připravila metodická komise sekce orientačního běhu.

Materiál navazuje na předchozí metodický dopis "Jak na to? Sprint" vydaný v roce 2009.

Sprintové disciplíny prošly za dobu více než 10 let značným vývojem. V první řadě došlo ke vzniku dvou zcela nových disciplín – sprintových štafet a knock-out sprintu. Radikálně se změnilo i pojetí samotného závodu, kdy nejviditelnější změnou je časté využití nepřekonatelných objektů ve snaze zaktraktivnit a ztížit jeho průběh. Na vzniku aktualizovaného materiálu se podíleli současní elitní závodníci, stavitelé tratí i mapaři.

Kolektiv autorů (Tomáš Dlabaja, Jan Flašar, Aleš Hejna, Pavel Košárek, Vojtěch Král, Petr Mádle, Jan Mrázek, Daniel Wolf) pojal tuto metodiku sprintových disciplín velmi široce. Petr Mádle a Pavel Košárek na úvod popisují sprintové disciplíny, následuje pohled fyziologa (konzultace na TV lékařství). Aleš Hejna sepsal kapitolu Pohled tvůrce mapy (ISSprOM 2019, měřítko a ekvidistance, zásady pro tvorbu čitelných sprintových map, nepřekonatelné objekty, překonatelné překážky, víceúrovňové struktury, ostatní objekty). Pohled stavitele tratí má tři části. Pohled na sprint připravil Daniel Wolf (volby postupů – základ sprintové trati, umělé překážky jako koření sprintu, čitelnost mapy a soulad s realitou, osvěta závodníků a férová trať, ideální sprintová trať), pohled na sprintové štafety Jan Mrázek (výběr prostoru, stavba tratí) a na knock-out sprint Jan Flašar (kde a kdy závod v KO sprintu pořádat, jak KO sprint stavět, Course Choice Model). O fyzické a mapové přípravě napsali kapitoly Tomáš Dlabaja a Vojtěch Král. Vojtěch Král připravil i závěrečné dvě kapitoly - Taktická a mentální příprava a Příklady kvalitních tratí.

Materiál najdete zde.

 


« zpět