Kitl Český pohár v roce 2024

16.1.2024 Petr Klimpl

Kitl Český pohár v roce 2024

V Českém poháru v orientačním běhu je v roce 2024 zařazeno celkem 11 závodů (3 sprinty, 4 krátké tratě, 3 klasické tratě a knock-out sprint). Zároveň od nového roku má pohár nového titulárního partnera - firmu Kitl. Podívejme se, co je pro naše nejlepší připraveno.

Přehled závodů Kitl Českého poháru 2024

 1.   14. 4.  Kitl Český pohár – krátká trať       MOV         W21E, M21E
 2.   8. 5.  Mistrovství ČR v knock-out sprintu  JPV     D21, H21
3.   11. 5.  Kitl Český pohár – sprint DKP     W21E, M21E
 4.   18. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu     PBM     D21, H21
 5.   9. 6.  Mistrovství ČR na krátké trati VSP     D21, H21
 6.   15. 6.  Kitl Český pohár – krátká trať KUN, ČSOS   D21E, H21E
 7.   16. 6.  Kitl Český pohár – klasická trať KUN, ČSOS   D21E, H21E
 8.   7. 9.  Kitl Český pohár – krátká trať AOP     D21E, H21E
 9.   8. 9.  Kitl Český pohár – klasická trať AOP     W21E, M21E
10.   15. 9.  Mistrovství ČR na klasické trati  ASU     D21, H21
11.   21. 9.  Kitl Český pohár – sprint     TAP     D21E, H21E

14. 4. 2024 Kitl Český pohár – krátká trať – SKOB Ostrava
Český pohár začne závodem na krátké trati. Poběží se ve stejném prostoru (Petřvald, Rychvald a městské části Ostrava-Radvanice a Ostrava-Michálkovice) jako den před tím M ČR v nočním OB s centrem ve sportovním  areálu Petřvald-Březiny. Terén tam je velmi členitý s řadou velmi rozvětvených podmáčených údolí (místy i vodní plochy). V části prostoru jsou rekultivované haldy se strmými svahy. V prostoru se také nachází náspy a zářezy po bývalých důlních vlečkách. V severní části prostorem prochází málo frekventovaná železniční trať (možné přeběhy bez omezení). V prostoru je listnatý les (stáří cca 80 let), místy podrostlý mladou bučinou snižující viditelnost. Místy podrost, v době závodu ne vysoký. Síť cest je středně hustá, nepravidelná, většinou nezpevněné cesty. Předchozí mapa v tomto prostoru byla z roku 1992 a měla název Brazílie. Novou mapu připravuje Jindřich Hostaš, tratě staví Tomáš Vavřík.

8. 5. 2024 Mistrovství ČR v knock-out sprintu, Kitl Český pohár - Oddíl OS SK Prostějov
Šampionát v KO sprintu se uskuteční ve svátek 8. května v centru Prostějova. Kvalifikace, semifinále a finále proběhnou v prostoru ohraničením ulicemi Českobratrská, Jihoslovanská, Wolkerova, Źeranovská, Drozdovice, Anenská, Plumlovská, Nerudova, U stadionu, Martinákova a Sladkovského, kde je rovinatý terén, městská a sídlištní zástavba i park. V prostoru již byla celá řada map, tou poslední pak mapa Máneska z roku 2019. Tratě staví trio Jiří Otrusina, Ondřej Vystavěl a Marcel Skřivánek na mapě, kterou připravuje Zdeněk Rajnošek.

11. 5. 2024 Kitl Český pohár - sprint - Oddíl OB Kotlářka
Květnový závod ve sprintu připravili pořadatelé z Kotlářky do Hořovic, poběží se v prostoru vymezeném ulicemi Tyršova, Svatopluka Čecha, Vrchlického, Vísecké náměstí, K Labi, Vrbnovská, Pod Remízkem. Závodníky čekají tratě v městské zástavbě, v areálech škol a školek a na sídliště. Centrum závodu bude na zámku v Hořovicích. Mapu připravuje Jan Picek (žádná o-mapa v tomto městě zatím) nebyla. Tratě staví Vojtěch Illner.

18. 5. 2024 Mistrovství ČR ve sprintu, Kitl Český pohár - TJ Spartak 1. Brněnská
Sprintový šampionát se poběží v Jemnici s centrem v zámeckém parku, závodníky čeká městská zástavba, sportovní areál, historická část města s hradbami, park ve svahu pod hradbami, zámek a další dva parky v anglickém stylu. V tomto prostoru zatím ještě nebyla žádná mapa pro orientační běh, to novou připravuje Zdeněk Rajnošek, tratě staví Libor Zřídkaveselý.

9. 6. 2024 Mistrovství ČR na krátké trati, Kitl Český pohár - USK Praha
Do Českého poháru se tradičně počítá i šampionát na krátké trati. Závod uspořádá USK Praha v prostoru, kde v okolí proběhla řada závodů i soustředění. Závod má centrum v Pastuchovicích, na louce západně od obce za železnicí. Prostor závodu je situován v oblasti Pastuchovice – Žihle – Nový Dvůr – Poustky – Sklárna, kde je náhorní plošina s výškou kolem 600 m n. m. (480 – 608 m n. m.), nachází se tam velké množství žulových balvanů (Bába, Dědek) vzniklé zvětráváním a rozpadem žuly, místy i jsou i skalní města se sutěmi, vše ve smíšeném velmi dobře průchodném lese, s větším množstvím komunikací. Přechozí mapy v tomto prostoru byly Sklárna a Poustky z roku 2000. Hlavním kartografem je Petr Uher, tratě postaví Michal Bořánek.

15. 6. 2024 Kitl Český pohár – krátká trať - OB Kunvald a ČSOS
Na pořádání Českého poháru v červnovém termínu se dlouho nikdo nehlásil, nakonec bude pořádat malý klub z Kunvaldu za výrazné pomoci zkušených pořadatelů kolem ředitele závodu Jana Picka. Centrum závodu bude v Rokytnici v Orlických horách (Panské Pole). V prostoru závodu (Rokytnice v Orlických horách, Horní Rokytnice, Plachta, Hadinec, Údolíčko, Bartošovice v Orlických horách, Záhory) čeká závodníky porostově pestrý les s horskou rozmanitostí Orlických hor, který se prolíná s hospodářsky využívanými plochami, 580 – 900 m n. m., zastoupený všemi druhy porostové průchodnosti s převažujícím podílem vzrostlých smrkových a ojediněle i listnatých stromů, s občasným výskytem vyššího borůvčí a sezónní trávy, místy velmi dobře průběžný, místy snížená viditelnost, místy podmáčená podložka, středně hustá síť cest, v několika místech řada terénních tvarů, vodních objektů a objektů válečného opevnění, převážně v prudkých údolích výskyt skalních a kamenných objektů. Tratě staví Jan Potštejnský, který připravuje i mapu (čest prostoru nebyla nikdy mapována, v části byla mapa Hanička z roku 2001).

16. 6. 2024 Kitl Český pohár – klasická trať - OB Kunvald a ČSOS
První klasickou trať zařazenou do Českého poháru pořádá v neděli stejně jako sobotní krátkou trať OB Kunvald za velké podpory svazu (ředitel závodu Jan Picek). Terén, mapa i stavitel tratí - to je vše stejné jako v sobotu.

7. 9. 2024 Kitl Český pohár – krátká trať - Orientační Běh Opava
Zářijové pokračování bojů o body do Českého poháru začne v Jeseníkách. Opavští pořadatelé zvou závodníky do lesů u Nové Vsi u Rýmařova (prostor závodu: Nová Ves u Rýmařova, Stará Ves u Rýmařova, Karlov, Soukenná (hora)), kde je horský les, s množstvím bažinek a melioračních rýh, i množstvím světlých hustníků, jsou tam kameny, skalky, vše v nadmořské výšce 800 – 900 m n. m. V prostoru již byla mapa U Škaredé Jedle z roku 2012. Novou mapu dělá Jan Potštejnský, tratě na ní postaví Miroslav Hadač.

8. 9. 2024 Kitl Český pohár - klasická trať - Orientační Běh Opava
Nedělní klasika naváže na sobotní krátkou trať ze stejného centra, ve stejném prostoru a terénu, stejný je i mapař, jen stavitel tratí je jiný, jmenuje se Luděk Valík. 

15. 9. 2024 Mistrovství ČR na klasické trati, Kitl Český pohár - Magnus Orienteering
Pro mistrovský závod na klasické trati zvolili pořadatelé z Magnus Orienteering terén kolem vrchu Cukrová bouda (Tatenice, Strážná, osada Drozdovská Pila, Hoštejn, osada Popelák), kde je kopcovitý les, především listnatý nebo smíšený, ve většině prostoru je dobře průběžný, je tam střední hustota komunikací. V prostoru zatím nebyla ještě žádná mapa pro OB, novou mapu dělá Zdeněk Rajnosšek, tratě připravuje Vítězslav Khýn.

21. 9. 2024 Kitl Český pohár – sprint - Klub orientačního běhu Tretra Praha
Závěrečný závodu letošního Českého poháru proběhne v Bechyni, centrum bude na místním městském stadiónu. Prostor závodu je ohraničen říčkou Smutná, řekou Lužnicí, Duhovým mostem, ulicemi U Nádraží, Za Trubným a severním okrajem sportovního areálu. Tratě staví Jakub Vlášek v historické zástavbě se zámkem, v zámeckém parku, ve vilové zástavbě, v lázeňském areálu, v uzavřených areálech škol, na sídlišti a ve sportovním areálu. Mapu připravuje Josef Sabol, část prostoru už byla na mapě Bechyňka (1995).

Každému závodníkovi se do konečného hodnocení počítá 6 nejlepších výsledků. Konečné výsledky Kitl Českého poháru 2024 budou vyhlášeny po Mistrovství ČR štafet dne 5. 10. 2024 ve Vacenovicích. Šest nejlepších mužů a žen v konečném pořadí obdrží vedle věcných cen i finanční odměny ((1. místo 15000 Kč, 2. místo 10000 Kč, 3. místo 7000 Kč, 4. místo 5000 Kč, 5. místo 3000 Kč a 6. místo 2000 Kč).
Novinkou je, že z celkového hodnocení bude vyhodnoceno samostatně pořadí v U23 (závodníci ročníku narození 2001 a mladší). První 3 závodníci v hodnocení Kitl Českém poháru U23 získají od ČSOS finanční odměny (1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč).

 

 


« zpět