GPS tracking na závodech ČSOS

29.1.2017 Petr Klimpl

GPS tracking na závodech ČSOS

Český svaz orientačních sportů používá při trénincích i závodech reprezentace OB a při významných závodech GPS tracking. V těchto dnech byl vydán nový manuál pro pořadatele závodů.

Žebříček priorit nasazení trackingu v případě termínové kolize
 1. Mezinárodní závody pořádané ČSOS
 2. MČR v OB
 3. akce reprezentace OB
 4. závody ČSOS v OB celostátní úrovně
 5. ostatní
Vzhledem k vyššímu počtu jednotek je možné kolizi vyřešit i rozdělením sady na dvě místa.
Na závodech ostatních (nižších než je celostátní úrovně) je nasazení trackingu možné jen velmi výjimečně, zejména je-li to v zájmu reprezentace OB (a v případě bezproblémové logistiky).

Personální zastřešení nasazení trackingu
Vedoucím GPS trackingu v ČSOS je Radek Novotný, dalšími operátory jsou Pavel Košárek a Marek Jedlička.
Hlavní rozhodčí sledovaného závodu kontaktuje alespoň 3 měsíce před závodem vedoucího GPS trackingu ČSOS a oznámí jméno osoby zodpovědné za realizaci trackingu. Vedoucí GPS trackingu přidělí závodu operátora (technicky není možné pro každý závod vytvářet speciální login a spolehlivá realizace trackingu navíc vyžaduje předchozí praktickou zkušenost).

Pořadatel postupuje podle manuálu, v němž najde:

  • Úkony při přípravě závodu
  • Co je potřeba dodat operátorovi pro konfiguraci závodu
  • Co obsahuje vybavení pro GPS tracking
  • Konvence pro podobu html odkazu na daný tracking
  • Provoz pod heslem
  • Zapnutí jednotek
  • Osazení závodníků jednotkami
  • Chování jednotek při závodě
  • V cíli
  • Po závodě

Nasazení GPS trackingu není pro pořadatele z řad členů ČSOS nijak zpoplatněno. Pořadatel hradí jen organizační náklady (převoz, apod.).


Manuál pro pořadatele "GPS tracking na závodech ČSOS"


« zpět