Další zájemci o pořádání závodů v roce 2025

21.1.2024 Petr Klimpl

Další zájemci o pořádání závodů v roce 2025

Skončily přihlášky do 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2025.

Přihlášek přišlo poměrně dost, bohužel nikdo se nehlásí na pořádání hlavních závodů - Mistrovství ČR na krátké a na klasické trati, zatím chybí i zájemci o pořádání M ČR v nočním OB i tří závodů Českého poháru.

Mistrovství ČR v knock-out sprintu na počátku srpna má zájem uspořádat SK Severka Šumperk. Kvalifikace by proběhla ve Starém Městě (historické jádro obce s okolní různorodou zástavbou - areál školy, parky i obytné budovy; celý prostor je zajímavě vertikálně členitý; povrch se střídá od tvrdého asfaltu, přes travnatý povrch až po měkké pěšinky - v prostoru již byla mapa z roku 2016 Goldek), semifinále a finále by pak proběhlo v Branné, což je malá vesnice na hřbetu, jehož dominantou je zámek Kolštejn, je tam zástavba různých tvarů a vertikální členitost nabízí orientačně zajímavé prvky.

O pořádání Mistrovství ČR štafet a Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva usiluje dvojice pořadatelů KOB Tretra Praha a Orientační sporty Písek v lesním komplexu u obcí Rakovice a Boudy, kde je porostově pestrý zvlněný terén s kamennými detaily a hustou sítí komunikací. V prostoru již byly dvě mapy - U Nováka (1991)U Brožáka (2005).

Velký zájem je o pořádání závodů žebříčku B-Čechy, především v jarních termínech.

Na pořádání v květnu aspirují tři zájemci. OOS TJ Spartak Vrchlabí nabízí prostor Hrádeček a okolí (Vlčice, Hertvíkovice a Mladé Buky), kde je podhorský terén (lesy zejména smíšeného typu, převážně buky a smrky; prostoru závodu dominuje několik vrchů, od nichž se táhnou hluboká zařízlá údolí se skalními útvary, skalkami a terénními detaily; průběžnost lesa je v celém prostoru velmi proměnlivá; prostor dělí na dvě části silnice mezi Vlčicemi a Hertvíkovicemi s oborou Hrádeček; východní část prostoru je dobře průběžná, západní část prostoru se vyznačuje horší viditelností a průběžností; v severní části prostoru se nachází sjezdové tratě a golfová hřiště), předchozí mapa měla název Grund (2019). Druhým zájemcem je KOB Baník Sokolov s lesním prostorem u obce Krásno - směr chatová oblast Třídomí a Komáří rybníky, kde je podhorský zvlněný terén s různou průběžností, je  kamenitý, kopcovitý a místy velmi podmáčený (předchozí mapy - Krásno z roku 1991 a Třídomí z roku 2005). Dalším zájemce je OK Lokomotiva Pardubice, který nabízí rovinatý terén s velkým počtem porostových detailů, porostově rozmanitý s převýšením do 30 m, hustší síť komunikací, systémy melioračních rýh (v některých lokalitách je tráva nebo kapradí, většinou bez ostružiní) v prostoru Borohrádek, Šachov, Zdelov, Chotiv, Světlá, Žďár nad Orlicí, kde již byly mapy Zdelov 2014 a Zdelov 2015.

O pořádání v červnovém termínu usilují stejní tři pořadatelé jako v květnu, k nim se ještě přidali další dva. Slavia Liberec orienteering, která nabízí les okolo Žulového vrchu (prostor je ohraničen na jihu Starým Harcovem, na západě městskou části Ruprechtice a na severovýchodě Rudolfovem), kde je zvlněný podhorský terén s porostovými detaily, střední síť cest a těžká běžecká podložka, byly tam již mapy Strážný buk (2022), Prase (2016) a Lesní koupaliště (2019). Tím dalším je SKOB Slaný, který nabízí vrchol Louštín a okolí (mezi obcemi Řevničov, Krušovice, Lužná II, Řevničov - U nádraží, Třtická Lísa), kde je zvlněný terén s porostovými i terénními detaily, místy s melioracemi a bažinami přechází ve výrazný západovýchodní hřbet (nejvyšší bod Louštín 535 m.n.m.) s občasnými umělými terénními tvary (lomečky); porostově různorodý, výborně průběžný vysoký les i les se sníženou viditelností a průstupností – mladé i staré porosty (předchozí mapa Louštín z roku 1997).

Na pořádání ŽB-Čechy je jediný zájemce - OK Lokomotiva Pardubice s prostorem Zdelov.

Závod žebříčku B-Morava v květnu chce uspořádat Magnus Orienteering, ve stejném prostoru, kde se letos uskuteční M ČR na klasické trati (Tatenice, Strážná, osada Drozdovská Pila, Hoštejn, osada Popelák), kde je kopcovitý les, listnatý nebo smíšený, ve většině plochy dobře průběžný, střední hustota komunikací. Na červnový termím se hlásí opět Magnus Orienteering s prostorem Tatenice. Dalším zájemcem o pořádání je SKOB Ostrava, který nabízí les mezi obcemi Vřesina, Dolní Lhota, Čavisov, kde je smíšený les; průběžnost je většinou dobrá, ztížena „světlými difuzními hustníky“, viditelnost ztížená; severní část je mírně zvlněná s erozními rýhami a rozvětvenými údolími, jižní část tvoří prudký svah (předchozí mapa Hýlov z roku 1998).

O přidělení závodů rozhodnou orgány sekce OB (soutěžní komise s vedení sekce) během dvou týdnů. Poté bude nutné vypsat 3. kolo výběrového řízení na neobsazené závody.

 


« zpět