Žebříčky B-Čechy v letošním roce

22.1.2018 Petr Klimpl

Žebříčky B-Čechy v letošním roce

Žebříček B-Čechy je v letošním roce rozdělen na dvě části - na západ a na východ.

Důvodem rozdělení je snížení počtu závodníků v jednotlivých závodech (počty startujících byly hodně velké). Do žebříčků je třeba se v IS ORIS přihlásit. Není striktně dáno rozdělení, do které části žebříčku se závodníci mají přihlásit, každý má možnost si livobolně vybrat,

Každá část má do svého programu zařazeno 6 závodů, každému závodníkovi se budou do konečného hodnocení počítat čtyři nejlepší výsledky.

Žebříček B-Čechy západ

5. - 6. 5. 2018 Žebříček B-Čechy západ
Převážně smrkový, místy vysoký bukový les; velká vertikální členitost; v prostoru se nachází několik typů terénu, od oblastí plných negativních tvarů, které vznikly během těžby, přes kamenité svahy s kameny a srázky, až po zcela čistý les s terénními zlomy; většinou dobrá průběžnost, bez sezónního podrostu; středně hustá síť komunikací. Tak to je popis terénu v terénu Lštěň – Trnová – PR Kuchyňka - vrchol Velká Baba - Zátor, do kterého zvou závodníky pořadatelé z SK Praga. Centrem je louka východně od obce Lšteň u Hostovic. V prostoru závodu ještě nikdy nebyla mapa pro OB, hlavním kartografem nové mapy je Jan Drbal. V sobotu se běží krátká trať (tratě připravuje Jan Flašar), v neděli klasická trať (tratě staví Tomáš Landovský).

9. - 10. 6. 2018 Žebříček B-Čechy západ
Pořadatelé z oddílu orientačního běhu Kometa Kralovice zvolili pro své dva závody prostor, kde se konal v roce 1991 úvod závodu na klasické trati mistrovství světa (mapa z roku 1991 Pod hradem). Závodníky čekají zařízlá, hluboká údolí k řece Střele a jejím přítokům, kde jsou skalky, kameny, kamenná pole, různorodá podložka. Většinou je tam hustá síť komunikací, mnoho porostových objektů a spíše jehličnatý les. Mapu pro sobotní klasickou trať a nedělní krátkou trať připravuje Aleš Hejna, v sobotu tratě staví Ondřej Pova, v neděli pak Martin Hanák. Cetrum po oba dny je na louce u Hluboké (Žihle).

8. - 9. 9. 2018 Žebříček B-Čechy západ
Podzimní závody počítané do žebříčku B-Čechy západ připravuje OK Jiskra Nový Bor, centrem je louka severně od Radvance u Nového Boru. Stavitelé tratí (sobotní krátkou trať připravuje Jaroslav Krejčí, nedělní klasiku Petr Karvánek) budou mít k dispozici mapu, kterou připravuje hlavní kartograf Jan Picek, prostor závodu je vymezen obcemi Nový Bor – Svor – Cvikov – Lindava – Radvanec, kde už byly předchozí o-mapy Půlnoční stráň (2011, BOR), Půlnoční stráň (2005, SVO), Luciin důl (2001, CVI) a Ortel (1997, BOR). Popis terénu zní: Členitý terén (320 – 400 m n. m.), hustá síť cest, porostově různorodý, místy hůře průběžný s náročnější běžeckou podložkou a náletovými hustníčky, místy pískovcové skalní útvary.

 

Žebříček B-Čechy východ

5. - 6. 5. 2018 Žebříček B-Čechy východ
Pořadatelé sobotní klasické tratě a nedělní krátké tratě zvolili za centrum Radvanice (louka u fotbalového hřiště). Tentokráte se nepoběží na Závoře, ale na na JV od Radvanic ve vrcholových partiích Jestřebích hor, s jeho nejvyšším bodem Žaltmanem. Závodníky čeká horský terén s různými stupni průběžnosti, středně hustá síť cest, místy kameny a skalky, malá část terénu byla na mapě Kolčarka (2014). Mapu na závody připravuje Zdeněk Sokolář, sobotní klasiku staví Jan Petržela, nedělní krátkou trať bratři Jan a Pavel Kubátovi.

9. - 10. 6. 2018 Žebříček B-Čechy východ
Smíšený les, středně členitý, dobře průběžný, velké množství terénních tvarů vytvořených lidskou činností (kupy, hrázky) - to je charakteristika dvou závodů, které pro žebříček B-Čechy východ připravují pořadatelé ze SJH Jindřichův Hradec. Centrem závodů je letní tábor Bílá skála (Kunějovské samoty), mapy v okolí již byly - Kunějovské samoty (2007) či Řasy III východ (1987). Novou mapu připravuje Jan Beneš, ten bude stavitelem tratí po oba dny (v sobotu klasické a v neděli krátké tratě).

8. - 9. 9. 2018 Žebříček B-Čechy východ
Dvojice pořadatelů OK Jihlava a TJ Růžená pořádají dva podzimní závody v prostoru Růžená – Řídelov – Rácov, kde je zvlněný vysočinský les porostově velmi různorodý (hustníky, paseky), místy těžší podložka (podmáčená místa, kamenitý podklad). Předchozí mapy tam byly Kančí hlava (2006) a Roštejn (2006), na kterých se tehdy běželo M ČR na krátké trati, letošní mapu připravuje Martin Kratochvíl. Centrem je louka na okraji obce Růžená, sobotní klasickou trať staví Jaroslav Zeman, nedělní krátkou trať Aleš Petráček.

  


« zpět