Začíná registrace v sekci OB pro rok 2019

1.1.2019 Petr Klimpl

Začíná registrace v sekci OB pro rok 2019

Od prvního ledna probíhá řádná registrace v sekci OB pro rok 2019. Zaregistrovat závodníky pro letošní rok je třeba jako vždy do konce února.

1. Každý člen Českého svazu orientačních sportů (klub resp. oddíl či kroužek) má do 15. ledna 2019 vyplnit a odsouhlasit v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/) "Evidenční list člena ČSOS pro rok 2019" a současně ve stejném termínu zaplatit členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 1000 Kč na účet ČSOS (2301296246/2010), variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS.

2. Registrace v orientačním běhu pro sezónu 2019 probíhá on-line přes informační systém ORIS, v sekci Klubová registrace. Požadavek na registraci (ale i přestupy a hostování) může provádět za celý klub pouze ten, který je v systému zaregistrován jako vedoucí klubu. Vedoucí klubu má možnost zadat žádost o registraci jednotlivě po jménech nebo může načíst požadavek na registraci z txt souboru.  

3. Zadáním požadavku na registraci ale není závodník ještě registrován. Zaregistrován je teprve po zaplacení poplatku za registraci ve výši 100 Kč od 14 let věku výše, žactvo ve věku 11 – 14 let platí 40 Kč, žactvo do 10 let neplatí nic, tedy stejně jako v roce 2018. Poplatek se hradí na účet 2401296235/2010, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS (Pozor: je to jiný účet než pro platbu členského poplatku ČSOS).

4. Registraci (tedy i zaplacení poplatku za registraci) je nutno zvládnout do 28. února 2019. Věnujte pozornost tomuto datu, závodník je zaregistrován až po úhradě registračního poplatku, tzn. že pozdní platba může znamenat, že závodník nebude zaregistrován v řádném termínu (se všemi důsledky dodatečné registrace).

5. Po 28. února 2019 je možná dodatečná registrace (tzn. žádost o registraci on-line a zaplacení poplatku za registraci). Ovšem v případě, že se jedná o dodatečnou registraci závodníka, který byl v předchozí sezóně registrován stejným klubem, platí se zvýšený registrační poplatek (žactvo 60 Kč, dospělí 130 Kč).

6. Přestupy se realizují také prostřednictvím informačního systému ORIS. O schválení přestupu sportovce žádá klub, do kterého sportovec přestupuje. Přestup je platný od okamžiku, kdy jej v informačním systému ORIS schválí klub, ze kterého sportovec přestupuje. Vše je nutno zvládnout také do 28. 2. 2019.

7. Hostování: Hostování je povoleno v orientačním běhu v kategorii dorostu pro závody štafet a klubů. Žádost o hostování podává klub, ve kterém má závodník hostovat, následně ji schvaluje klub, který sportovce registruje. Žádost o hostování lze podat a schválit do 28. 2. 2019 opět prostřednictvím informačního systému ORIS.

8. Udělování licencí: Získané licence pro rok 2019 byly odpovědnými osobami sekce OB zadány do informačního systému ORIS. Pokud některý závodník nemá zadanou získanou licenci, může klub v systému ORIS o zaevidování této licence požádat (Požadavky na licence).

9. Žádosti o výjimečné přidělení licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 28. 2. 2019 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz.

Proveďte registraci OB pro rok 2019 včas. Nezapomeňte, že o registraci je nutno nejen požádat v informačním systému ORIS, ale je i třeba zaplatit poplatek za registraci!

Prováděcí předpisy k registracím sekce OB v roce 2018 najdete zde.


« zpět