Víkendová o-nabídka je velmi bohatá

25.4.2019 Petr Klimpl

Víkendová o-nabídka je velmi bohatá

Poslední víkend v dubnu je připravena velmi bohatá nabídka oblastních o-závodů.

Sobota

 • Přebor Jihočeského kraje na krátké trati pořádá SC vebr-sport v Táboře-Horkách (Amfiteátr Pintovka). Tratě postavili Jan Picek a Jiří Vébr na mapě Pintovka v mírně zvlněném terénu v horní části s prudkými členitými svahy k řece Lužnici. Přihlášeny jsou necelé dvě stovky závodníků.
 • Závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti připravuje Klub českých turistů Aš s centrem v areálu bývalé roty PS u obce Polná. Připravena je mapa Tři díry v klasickém podhorském terénu s hustou sítí komunikací, množstvím kamenů, skalek a lomečků. Stavitelem klasické tratě pro více než 200 závodníků je Karel Pilař.
 • KOB Ústí nad Orlicí pořádá Mistrovství Vč. oblasti na krátké trati. Centrem závodu je Andrlův chlum v těsné blízkosti Ústí nad Orlicí. Připravena je mapa Vicenova studánka, poběží se v kopcovitém terénu, který je dost členitý, hlavní hřeben má četná údolí, porostově je terén rozmanitý, je tam středně hustá síť komunikací, místy hůře průběžný, ojediněle se vyskytují popadané stromy po březnové kalamitě. Tratě pro skoro 900 závodníků postavil Viktor Mutinský.
 • Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati má centrum Mnichově (část Vrbna pod Pradědem). Stavitel tratí Vojtěch Matuš měl k dispozici mapu Zbojnická stráň (mapovali Zdeněk Lenhart a Evžen Cigoš), Pořadatelé ze Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem mají přihlášeno 250 závodníků.
 • Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice připravil dva závody, na které je přihlášeno 250 závodníků. Dopoledne se poběží Mistrovství Valašské oblasti ve sprintu s centrem v MŠ Pozlovice. Mapu Pozlovice připravil Marek Cahel, který postavil i tratě, které se poběží v intravilánu městyse Pozlovice. Odpoledne je připraven závod oblastního žebříčku Valašské oblasti na zkrácené trati. Centrum je ve sportovním areálu v Petrůvce. Poběží se na mapě Obětová 15 (mapovali Bob Háj, Evžen Cigoš) ve středoevropském, kontinentálním, valašském terénu, který je kopcovitý, je tam smíšený les na úpatí hřebenu Bílých Karpat - středně hustá síť cest, proměnlivá hustota porostů s různou průběžností, místy podrost. Stavitelem tratí je Štěpán Mudrák.
 • Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintu má centrum v ZŠ Mikulov, pořadatelé z SK Žabovřesky Brno mají přihlášeno 300 závodníků, které čeká mapa Mikulov (hlavní kartograf Petr Matula), stavitel tratí Jan Fiala připravil tratě v zámku, zámeckých zahradách, ve městě a na sídlištích.

Neděle

 • Závod Pražské a Středočeské oblasti na klasické trati se běží v CHKO Křivoklátsko, centrem je Chyňava (objekt bývalých kasáren). Pořadatelé z OK Sparta Praha přivítají skoro tisícovku závodníků na mapách Pelechovka (1:10000) a Schrboroh (1:15000), které mapoval Milan Borovička. Stavitel tratí Jiří Kavka měl k dispozici smíšený les, kde je místy podrost či zbytky větví po těžbě. Terén je většinou rovinatý s několika skalnatými vrchy, střední síť komunikací.
 • Druhý víkendový závod oblastního žebříčku (Západočeská oblast) připravuje Klub českých turistů Aš s centrem v areálu bývalé roty PS u obce Polná. Připravena je opět mapa Tři díry v klasickém podhorském terénu s hustou sítí komunikací, množstvím kamenů, skalek a lomečků. Stavitelem další klasické tratě pro více než 200 závodníků je opět Karel Pilař.
 • Na startu Mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati, které pořádá TJ Tatran Jablonec nad Nisou, bude téměř 700 závodníků. Centrem je Bramberk (areál střelnice), připravena je mapa Bramberk 2019 (autoři Roman Horký, Josef Borůvka a Jan Picek). Poběží se v horském lese s kameny, skalkami a kupkami, místy jsou hustníky a obtížná podložka. Stavitel tratí je David Pustai.
 • Liga Vysočiny pokračuje krátkou tratí, kterou pořádá Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec. Centrem je Horní Pěna (hřiště u hráze rybníka Dřevo). Připravena je mapa Moravův lom, autor Arnošt Komárek postavil i tratě ve velice různorodém terénu, který je z jedné třetiny s rozlehlejšími oblastmi hustníků, s vodotečemi, potůčky a rybníčky, z jedné třetiny mírně kopcovatitém terénu v poměrně dobře průběžném lese v oblasti bývalého lomu s nahodile rozmístěnými kameny, skalkami a dalšími pozůstatky těžební činnosti, z jedné třetiny jsou rozlehlé louky před cca 15 lety zalesněné.
 • Dva závody připravuje Orientační běh Havířov. Dopoledne je to Mistrovství Moravskoslezského kraje ve sprintu, centrem je Orlová (areál letního kina). 250 závodníků poběží na tratích, které postavil Zdeněk Jakobi na mapě Letní kino, kterou také sám připravil, tratě jsou postaveny v parkové části lesoparku a přilehlé sídlištní zástavbě. Odpoledne je pak veřejný závod štafet opět v Orlové. Tratě postavil opět autor mapy (Lesopark) Zdeněk Jakobi, poběží se v parkové a lesní části lesoparku.
 • Dva závody jsou i v Hanácké oblasti, pořádá je Klub orientačního běhu Konice. Dopoledne poběží čtyři stovky závodníků Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu. Centrem závod je Konice (Základní škola a gymnázium města Konice). Mapu Konice připravil Jakub Zimmermann, tratě postavil Miroslav Hlava v městské, mírně kopcovité zástavbě. Odpoledne se běží Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet. Centrum, mapa, terén je stejný jako ve sprintu, tratě pro více než 50 štafet připravil Jakub Zimmermann.

Podrobnosti o závodech najdete v IS ORIS.


« zpět