Víkend plný oblastních žebříčků

20.9.2018 Petr Klimpl

Víkend plný oblastních žebříčků

O víkendu jsou připraveny ve všech oblastech oblastní závody.

Sobota

OK Dobříš pořádá pro Prahu a střední Čechy krátkou trať, která má centrum v Novém Kníně (Areál Oplocenka). Poběží se na mapě Bor (1:10000, autoři P. Uher a P. Dudík). Závodníky čeká zvlněný terén s mnoha terénními i porostovými detaily, v západní části prostoru je pak množství remízků a luk, v prostoru je středně hustá síť cest, místy je terén zarostlý sezónním podrostem. Tratě postavil Pavel Janda, přihlášeno je přes 1000 závodníků.

Závod Jihočeského žebříčku na krátké trati pořádají Orientační sporty Písek a Dům dětí a mládeže Prachatice, centrem je sportovní areál Chroboly. Poběží se na mapě Jelení hora (1:10000), v terénu je řada drobných terénních útvarů včetně lokální těžby, rozsáhlejší hustníkové pasáže, místy vyšší průběžný les s borůvčím, lokálně hustá a nepříliš přehledná síť průseků. Stavitelkou tratí Kateřina Karbusová, přihlášeno je necelých 150 závodníků.

Sportovní klub orientačního běhu Ostrov připravuje lesích u obce Oldříš krátkou oblastního žebříčku západních Čech. Stavitel tratí Lumír Urbánek má k dispozici mapu Bílý Vrch (1:10000) v podhorském terénu, který je zvlněný až kopcovitý, místy zarostlý. Na start by se mělo postavit necelých 300 závodníků.

V Ještědské oblasti se poběží v novém terénu. Orientační klub Doksy zvolil za centrum krátké tratě v Provodíně (areál Penzion Černá díra). Mapu Hraniční důl (1:10000) připravil Tom Novák, stavitel tratí Dan Novák má k dispozici terén, který je v části členitý s množstvím terénních detailů a pískovcových skal a skalek, v části rovný s velmi dobře průběžným lesem, je tam středně hustá síť komunikací. Na startu by mělo být více než 700 závodníků.

První letošní podzimní Východočeského poháru proběhne v sobotu v Herlíkovicích za pořadatelství OOS Spartak Vrchlabí. Centrem dolní stanice lanovky. A lanovkou se povinně jede na start (mimo HDR, kteří startují z centra). Závodníky čeká mapa Šindelová strouha (1:10000, autor Tomáš Leštínský), krátkou trať postavil Daniel Hrdinka v horském terénu, který je velmi náročný na běh (nerovná podložka, husté borůvčí, klacky), prostor závodu je v nadmořské výšce 600 – 1036 m n. m. Přihlášeno je necelých osm stovek závodníků.

Závod Ligy Vysočiny (klasická trať) pořádá UNITOP SKP Žďár nad Sázavou na mapě Adamák, kterou mapoval Jaromír Pospíšil. Tratě postavil Jan Hladílek v mírně zvlněném vysočinském terénu, kde je hustá síť komunikací, místy jsou pozůstatky po historické těžební činnosti – těžební jámy a haldy. Centrem závodu je Autokempink Pilák ve Žďáru nad Sázavou. Přihlášeno je 350 závodníků.

V Moravskoslezském kraji se běží dva závody, dopoledne krátká trať a odpoledne sprint. Oba závody pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrava. Krátká trať má centrum v Dobroslavicích, poběží se na mapě Kamenec 2018 (1:10000), kterou mapovali J. Hostaš, J. Juřeník, J. Panna a T. Vavřík. Stavitel tratí Tomáš Vavřík měl k dispozici porostově pestrý jehličnatolistnatý les s převahou buku a smrku, terén zvlněný s četnými údolími a rýhami, někdy hlubokými. Středně hustá síť cest, průběžnost a viditelnost variabilní od velmi dobré po velmi sníženou. Lokální výskyt podrostu je tvořen jednak náletovými listnatými křovinami a vysokou trávou ve vzrostlém bukovém lese, jednak trnitými keři ve smrčinách. Sprint má centrum ve Sportovní hale sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. Mapu Hlučín (1:4000) mapoval Tomáš Vavřík. Poběží na tratích, které postavil Milan Svěchota v terénu, kde jsou všechny druhy městské zástavby se zelení. Na startu obou závodů budě něco přes 200 závodníků.

Také v Hanácké oblasti jsou na pořadu dva závody, oba pořádá SK SKI-OB Šternberk v Mladějovicích (fotbalové hřiště). Dopoledne je oblastní žebříček na krátké trati na mapě U Kamila, přes 300 závodníků poběží na tratích, které připravil Petr Skyva v členitém terénu s porostovými a terénními detaily. Odpoledne je poslední závod Hanáckého žebříčku štafet, závod proběhne ve stejném prostoru a na stejné mapě jako krátká trať, stejný je i stavitel tratí, poběží přes 60 štafet.

Závod žebříčku Valašské oblasti (krátká trať) se běží na Slovensku, centrem je Nová Bošáca, pořadateli jsou ŠK Sandberg Bratislava a Slovan Luhačovice. Stavitelé tratí Emil Kukurugya a Rado Jonáš měli k dispozici mapu Grúň (1:10000, autoři Evžen Cigoš, Zdeněk Lenhart, Radoslav Jonáš, Martin Bednárik). Poběží se v kopcovitém terénu, kde je většinou čistý listnatý les, v něm mělké erozní rýhy, v části pak strmý svah, v údolích jsou sesuvy, detailní terénní členitost, louky a paseky, na některých místech jsou hustníky. Závod Valašského žebříčku poběží něco nad 150 závodníků.

Na jižní Moravě pořádá KOS TJ Tesla Brno žebříčkovou klasiku se shromaždištěm v Černovicích (obecní výletiště). Poběží se ve vysočinském zvlněném terénu, kde jsou občas kameny. Stavitelé tratí Kamila Špringlová a Jan Sedlář použili mapa Záraz 678 v měřítku 1:10000. Přihlášeno je 350 závodníků.

Neděle

SK Praga pořádá oblastní závod na klasické trati pro Prahu a střední Čechy. Přes 800 přihlášených závodníků čekají tratě (stavitel Jan Procházka) na mapě Voskovka (1:10000, autor Jan Drbal) v listnatém a smíšeném lese se středně hustou sítí komunikací a množstvím situačních detailů (kameny, hromady kamenů), který je vertikálně členitý.

Závod jihočeského žebříčku na krátké trati pořádají Orientační sporty Písek v Nových Dvorech. 150 přihlášených závodníků čeká mapa Ostrý vrch, tratě postavil Ivo Šafařík v terénu, kde jsou rozsáhlé pasáže volně průběžného lesa místy s četnými kamennými objekty proložené menšími hustníkovými partiemi.

Druhý víkendový závod (klasická trať) pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrov opět v lesích u obce Oldříš. Stavitel tratí Lumír Urbánek použil mapu Oldříš 2018 (1:10000), přes 250 přihlášených závodníků poběží v podhorském terénu, který je zvlněný až kopcovitý, místy zarostlý.
Ještědský žebříček pokračuje krátkou tratí, kterou pořádá OK Chrastava v Raspenavě – U Dvora. Šest stovek přihlášených závodníků čekají tratě, které připravili Kateřina Kašková a Jaroslav Polák na mapě Loupežnická jeskyně (1:10000, autor Roman Horký) v jizerskohorském terénu s množstvím údolíček, kamenů a skalek, vrchní část s těžší kamenitou podložkou, středně hustá síť komunikací, les smíšený, místy hustníky.

Všechny potřebné informace o závodech najdete v IS ORIS.


« zpět