V sezoně 2018 s bezkontaktním ražením

8.1.2018 Jan Fiala

V sezoně 2018 s bezkontaktním ražením

V roce 2018 bude na všech celostátních sprintových a štafetových závodech povinně použito bezkontaktní ražení SportIdent.

Na podzimním jednání soutěžní komise sekce OB bylo rozhodnuto, že od sezóny 2018 bude na všech sprintových a štafetových závodech, pořádaných sekcí OB (tedy na MČR sprintových štafet, MČR štafet, MČR klubů, MČR ve sprintu a na všech závodech Českého poháru štafet a ve sprintu) povinně použito bezkontaktní ražení SportIdent. Pojďme si proto zopakovat, jaká změna na závodníky čeká.

Na první pohled se nejedná o nic dramatického, kontroly budou stále stejné, pouze budou na výše uvedených závodech přepnuty do bezkontaktního režimu, takže budou schopny orazit čip nejen po jeho vložení do příslušného otvoru, ale pokud bude mít závodník bezkontaktní čip SportIdent (SIAC), bude možné tento čip razit i po pouhém jeho přiblížení ke kontrole na vzdálenost cca 30-50 cm.

Pro závodníky, kteří použijí klasický SportIdent čip (tj. verzí 5-11), se nic nemění ani z hlediska kontroly správnosti ražení - po vložení čipu do otvoru kontrola pípá a bliká a tím potvrzuje závodníkovi správnost oražení.
Se SIAC čipem je ale situace jiná - po přiblížení čipu ke kontrole na dostatečně malou vzdálenost zaregistruje čip blízkost kontroly a sám pípá (a bliká), zatímco kontrola v tomto případě nepípá ani nebliká. Současně, dokud SIAC čip pípá a bliká, není schopen razit. A konečně - pokud nepípá a nebliká kontrola, v její paměti není žádný záznam s číslem čipu tak, jako je tomu u kontaktního ražení. Dbejte tedy pečlivě na kontrolu správnosti ražení!

Z pohledu závodníků přináší SIAC čip možnost u kontroly nezastavovat. Ve sprintu tedy můžete volit postupy s ohledem na to, abyste kolem kontroly jen proběhli - bude to rozhodně výhodnější, než ke kontrole doběhnout, u ní po oražení zastavit a na další kontrolu běžet opačným směrem. Ve štafetových závodech se zase v balíku nemusíte prát o to, kdo dřív použije razicí otvor kontroly - balík prostě proběhne kolem stojanu a všichni (po kontrole správnosti!) budou mít oraženo, nebudete ztrácet kvůli méně ostrým loktům.

U závodů na klasické a krátké trati, kdy kontroly budou ve standardním kontaktním režimu, je se SIAC čipem situace podobná jako s čipem SI11 - po vložení do otvoru kontroly kontrola pípá a bliká, a současně bude pípat a blikat i čip. A opět platí, že po dobu pípání (a blikání) SIAC čipu není tento schopen dalšího ražení.

Z výše uvedeného plyne, že především ve sprintových závodech budou mít závodníci se SIAC čipem poměrně značnou výhodu. Abychom zajistili co nejrovnější podmínky, uzavřeli jsme dohodu se zástupci SportIdentu v České Republice a na závodech bude k dispozici omezené množství SIAC čipů (100 ks) k zapůjčení za úplatu pro ty, kteří SIAC čip nemají a budou jej chtít použít. Nicméně doporučuji nespoléhat na zapůjčení čipu, ale pořídit si vlastní čip - u kterého víte s jistotou, v jakém je stavu, kolik kapacity baterie zbývá apod. Mimochodem - v současné době probíhá prodej SIAC čipů za zvýhodněnou cenu.

Na závěr je nutno ještě podotknout, že SIAC čipy pípají a blikají díky vestavěné baterii. Ta by dle výrobce měla vydržet až 4 roky, a následně je možno ji nechat vyměnit za novou. Zda bude možné tento servisní úkon provádět i v Česku bez nutnosti posílat čip do Německa, je otázkou dalších jednání, která vedeme.


« zpět