Svazové schůzování v Luhačovicích

29.11.2017 Petr Klimpl

Svazové schůzování v Luhačovicích

První prosincová sobota bude v Luhačovicích ve znamení schůzování.

V zasedacím sále místního Městského úřadu proběhnou dvě významná jednání.

Dopoledne se sejde shromáždění sekce orientačního běhu (právo účasti má 35 delegátů, které vysílají jednotlivé oblasti sekce OB). Program je standardní. Po úvodních formalitách přednese předseda sekce zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce (tzn. za rok 2017), potom podají informaci o činnosti svých komisí jednotliví předsedové komisí, budou projednány hlavní úkoly sekce OB pro rok 2018 a po diskuzi bude projednáno usnesení sekce OB.

Po polední přestávce proběhne jednání nejvyššího orgánu svazu - Valné hromady ČSOS. Delegáty tvoří zvolení zástupci sekcí a krajských svazů. Také zde je program klasický. Po formálních úvodních věcech bude přednesena zpráva o činnosti ČSOS od poslední valné hromady, následovat bude zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2017, zpráva kontrolní skupiny svazu. Poté podají předsedové sekcí informace a závěry z jednání shromáždění sekcí v roce 2017. Dále bude projednána změna stanov svazu (jde především o formální záležitosti tak, aby stanovy odpovídaly právním předpisům). Následovat bude všeobecná rozprava, diskuse, návrhy, pak informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období a návrh rozpočtu ČSOS na rok 2018 a po bodu různé bude přijato usnesení valné hromady ČSOS.

Většina delegátů valné hromady se pak večer zúčastní slavnostního vyhlášení Anket o nejlepšího o-sportovce roku a následného O-gala, které proběhnou Městském domě kultury Elektra.


« zpět