Staronovým předsedou sekce OB je Petr Klimpl

10.12.2016 Petr Klimpl

Staronovým předsedou sekce OB je Petr Klimpl

V Praze na Strahově jednalo shromáždění sekce OB, letos bylo volební. Na další 4 roky byl opět zvolen předsedou sekce Petr Klimpl.

Po formálních záležitostech v úvodu jednání (přítomno bylo všech 35 delegátů zvolených v oblastech sekce OB) měl Petr Klimpl hodnocení činnosti sekce od minulého shromáždění sekce (a nejen od něho):

  • Na úvod bylo trochu statistiky: 196 klubů, 9970 registrovaných závodníků (rekord!!! – nárůst proti roku 2015 o více než 800 závodníků), zvyšuje počet dětí v OB (+ 600), 11 oblastí (velké rozdíly mezi oblastmi), 200 závodů oficiálních závodů jednotlivců, 16 závodů štafet (celkem startovalo 130597 závodníků - + 13000, na 34 závodech startovalo více než 1000 závodníků, rekordem je účast na jednom závodě 1844 lidí), další desítky náborových o-akcí, téměř 150 map pro OB, trenéři, rozhodčí, 219 článků na oficiální stránce sekce OB.
  • Spokojenost! Spokojenost? Občas seniorská či juniorská reprezentace přiveze nějakou medaili; dorost je na mezinárodní scéně úspěšný; roste nám členská základna, zvláště u mládeže; soutěže nám fungují; děláme náborové akce pro veřejnost; informovanost uvnitř svazu je velmi dobrá; jsme v televizi; umíme uspořádat i velké mezinárodní akce; máme relativně dost finančních prostředků; nehádáme, nemáme aféry.
  • Jiný pohled: Seniorská reprezentace je odtržena od reálného dění v českém OB, nespolupracuje s juniory, natož s kluby; dorost je úspěšný, ale přechod do juniorů a do dospělých nám jde velmi těžce; v dorostu se moc netrénuje (nejsou trenéři, chybí motivace mladých závodníků); problém metodické práce; s růstem členské základny se dostáváme do problémů se soutěžemi; neděláme „malé“ závody – spojování oblastních závodů, nejsou závody v době celostátních závodů (bafuňáři chtějí vše objezdit); nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých oblastech; občasné problémy s majiteli lesů i orgány státní správy; je dopad náborových akcí pro veřejnost takový, jaký si představujeme?; umíme se uplatnit ve sdělovacích prostředcích?; máme plán, jak nakládat s "dostatkem" financí?; máme zálohu bafiků, která by měla v nejbližší době nahradit stávající generaci ve vedení sekce (resp. ve vedení svazu)?; neustrnuli jsme v progresi řízení svazu (systém práce, rozhodování)?
  • Následovala kontrola plnění hlavních úkolů sekce, některé body nebyl splněny (vydat alespoň jeden metodický materiál, dokončit tvorbu nového programu pro pořádání závodů, vytvořit nové webové stránky reprezentace OB), valná většina však splněna byla.
    * Pak proběhlo krátké hodnocení činnosti jednotlivých komisí sekce ze strany předsedy sekce.
  • Co dál: Navázat na to dobré, co v sekci máme; nebát se zavádět nové věci, ale řádně připravené; dát příležitost mladým, především v komisích; připravit pro členy svazu i veřejnost širokou nabídku o-příležitostí (akce souběžně na několika místech); podporovat rozvoj OB ve všech regionech (JČ, ale nyní i Morava); efektivně využívat finanční prostředky (většinou stojíme na práci dobrovolníků, pokud někoho platit, tak vyváženě s ostatními); být viděn na veřejnosti – mezinárodní závody, TV, rozhlas (marketing svazu).
  • V závěru poděkoval všem, kteří mu pomáhali v řízení sekce nejen v době od minulého shromáždění sekce, ale i v minulosti: "Vážím si vaší práce a věřím, že budete i nadále pracovat pro rozvoj českého OB."

Pak představili práci svých komisí předsedové jednotlivých komisí (komise reprezentace Zdeněk Zuzánek, komise talentované mládeže Libor Slezák, soutěžní komise Petr Klimpl - nejdůležitější věci najdete zde, metodická komise a komise rozvoje OB Kristýna Skyvová - ta měla velmi dlouhou prezentaci, třeba se připravuje nový portál "Začít orienťák", který připravuje Adam Chromý).

Na programu byly i volby na 4-leté období. Kandidátů se moc nesešlo - v podstatě zájem měli pouze členové současného vedení sekce OB. Předsedou byl zvolen Petr Klimpl (volilo ho 32 delegátů), do vedení sekce byli dále zvoleni Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf a Jan Netuka (volilo se aklamací najednou - pro bylo 33 delegátů). Nově zvolené vedení sekce jmenuje na jedné ze svých prvních schůzí předsedy jednotlivých komisí a na jejich návrh pak i členy těchto komisí.

Následně byly jednomyslně zvoleni delegáti na valnou hromadu ČSOS.

V diskuzi se Jan Netuka ptal na stav nového programu pro pořádání závodů; Jiří Zelinka hovořil o pořádání menších závodů v oblastech (v rozpočtu svazu mít finanční prostředky na příspěvek na tvorbu mapy); Michal Žejdlík diskutoval o způsobu výpočtu oblastních žebříčků s dopadem na zisk licencí, o obdobném problému hovořil i Zdeněk Kopecký (včetně výpočtu oblastních žebříčků v IS ORIS); Ivan Matějů hovořil o dobrých výsledků sekce OB v uplynulém období, dále upozornil na nutnost jednat s MŽp a s Lesy ČR na prodloužení smluv, poděkoval za organizaci prezentací na Olympijských parcích, spolupráce s Českou televizí na rok 2017 (připravují se dva přímé přenosy z domácích závodů i reportáže ze všech M ČR); Petr Valášek hovořil o problému pořádání plánovaného závodu, který se objevil ze strany mysliveckého sdružení.

V závěru bylo jednomyslně schváleno usnesení ze shromáždění sekce OB.


« zpět