Shromáždění sekce OB v Luhačovicích

2.12.2017 Petr Klimpl

Shromáždění sekce OB v Luhačovicích

V zasedacím sále Městského úřadu v Luhačovicích proběhlo shromáždění sekce orientačního běhu za účasti 35 delegátů, které vyslaly jednotlivé oblasti sekce OB.

Po úvodních formalitách přednesl předseda sekce zprávu o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, v úvodu probral pár statistických údajů, pak zhodnotil, co se nám daří:

 •  prudce roste členská základna, zvláště u mládeže
 • seniorská a juniorská reprezentace přivezly letos ze světových soutěží medaile
 • zlepšily se podmínky pro reprezentanty
 • podařilo se nastavit dobrý systém srovnávacích testů mládeže
 • soutěže fungují, závody jsou na solidní sportovní i společenské úrovni
 • děláme náborové akce pro veřejnost
 • informovanost uvnitř svazu je velmi dobrá
 • jsme v televizi
 • jsme dost vidět v IOF
 • dostali jsme několik velkých mezinárodních akcí
 • máme relativně dost finančních prostředků
 • objevilo se několik mladých „bafíků“, kteří by měli v budoucnosti měli nahradit stávající generaci šéfů sekce
 • skoro se nehádáme
 • nemáme aféry

Pak probral oblasti, kde jsou rezervy:

 • letos se na mezinárodní scéně nedařilo dorostu
 • nedaří se přechod talentů do dospělých
 • v dorostu se moc netrénuje
 • chybí osobní trenéři
 • problém metodické práce
 • není dobrá kvalita školení trenérů – nejednotnost; nezájem o školení trenérů 2. třídy
 • klesá zájem o metodické semináře
 • velmi různá kvalita práce v TSM, chybí koordinace, kontrola
 • s růstem členské základny se dostáváme do problémů se soutěžemi
 • neděláme „malé“ závody – spojování oblastních závodů, nejsou závody v době celostátních závodů
 • nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých oblastech
 • občasné problémy s majiteli lesů i orgány státní správy
 • dopad náborových akcí pro veřejnost není takový, jaký si představujeme
 • neumíme se uplatnit ve sdělovacích prostředcích
 • nemáme plán, jak efektivně naložit s "dostatkem" financí

Následně zhodnotil práci vedení sekce. Následně podaly informaci o činnosti svých komisí jednotliví předsedové komisí. Pak byly projednány hlavní úkoly sekce OB pro rok 2018, diskuze byla tentokráte dost bohatá a dvouhodinové konstruktivní jednání skončilo přijetím usnesení.


« zpět