Sekce OB schůzovala v Hradci Králové

21.3.2015 Petr Klimpl

Sekce OB schůzovala v Hradci Králové

První jarní den proběhlo v Hradci Králové několik schůzí sekce orientačního běhu.

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů

Na programu tradičního semináře byla nejdříve přednáška Petra Klimpla o sportovně technických podmínkách závodů soutěží sekce OB v roce 2015, následoval Jiří Šubr s marketingovými zásadami závodů soutěží sekce OB, pak hovořil Zdeněk Slezák na téma hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB v roce 2015. Honza Fiala podrobně probral novelizovanou přílohu Pravidel OB o ražení SI (ta se dost změnila), pak Radek Novotný seznámil s využitím svazové sady GPS při pořádání vrcholných závodů v ČR (předpoklad: využití na všech M ČR a i na všech závodech Českého poháru). Pak byla dlouhá a velmi odborná přednáška mapové rady ČSOS (Jan Langr a Luděk Krtička) o novinkách v mapové tvorbě a na závěr Honza Netuka hovořil na téma příprava a pořádání závodu sprintových štafet.

Soutěžní komise sekce OB 

Soutěžní komise projednala aktuální informace, provedla kontrolu přípravy sezóny 2015, projednala žádosti o mimořádné licence 2015, vyhodnotila 2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2016 a vypsala 3. kolo tohoto výběrového řízení, pak se zabývala přípravou termínové listiny na rok 2017 a v závěru v bodě různé bylo hodnocení kvality závodů sekce OB v roce 2015.

Předsednictvo sekce orientačního běhu 

Předsednicvo sekce mělo na programu po aktuálních informacích kontrolu přípravy soutěžní sezóny 2015, projednalo výsledky výběrové řízení na pořadatele závodů 2016 a schválilo vypsání 3. kola, seznámilo se s novým systém práce s talentovanou mládeží (vznik TSM) a pak se zabývalo ne příliš dobrou situací v metodické oblasti sekce.

 


« zpět