S Tomášem Váchou o Ještědské oblasti

21.2.2018 Petr Klimpl

S Tomášem Váchou o Ještědské oblasti

S předsedou Ještědské oblasti sekce OB jsme si povídali o tom, jak pracuje Ještědská oblast.

Jak dlouho už jsi předsedou Ještědské oblasti?
Od roku 2001, takže letos to bude osmnáctý rok.

Představ nám svou oblast – počty závodníků, klubů, závodů, atd.
V roce 2017 bylo registrováno 1442 závodníků v pěším OB z 25 klubů. Bylo uspořádáno 21 oblastních a veřejných závodů. Výhodou Ještědské oblasti je, že nabízí velmi rozmanité a zajímavé terény pro orientační běh – od rovinatých přes exponované oblasti s pískovcovými skalami až k typicky horským terénům.

Ve Vaší oblasti dlouho vládly největší kluby OK Jiskra Nový Bor a TJ Turnov. V posledních letech se vrací mezi velké kluby Slavia Liberec orienteering, početně i výkonnostně hodně roste Tatran Jablonec nad Nisou. Jak spolupracuje vedení oblasti s kluby, jak kluby navzájem, není mezi nimi řevnivost?
Nepozoruji žádnou nezdravou řevnivost mezi kluby Ještědské oblasti. Co se týče spolupráce, ta je především v oblasti péče o mládež a pořádání závodů. Z pohledu sportovního centra Ještědské oblasti je u žáků i dorostu snaha o co nejlepší komunikaci s klubovými trenéry. Samozřejmě se občas názory různí, ale tak to prostě je. V SCD i SCM existují trenérské rady, kde jsou zástupci vícero klubů. SCM se snaží pomoci talentovaným závodníkům, kde mají slabší dorosteneckou základnu, s hostováním a kluby si vzájemně vycházejí vstříc s ohledem na prospěch závodníků. Z pohledu organizace závodů si kluby často vzájemně vypomáhají zkušenostmi, materiálem, ale i zapůjčením mapových podkladů apod.

Vznikají ve Vaší oblasti nové kluby?
Jen zcela výjimečně.

Je problémem sestavit kalendář oblastních závodů? Debaty kolem přidělení termínů či nedostatek pořadatelů u Vás v oblasti nehrozí?
V poslední době není takový problém sestavit oblastní kalendář, jako tomu bývalo 4-6 let nazpět. Ale stále jsem při jeho tvorbě odkázaný jen na vůli a ochotu klubů a vlastně pracuji jen s tím co předloží, takže kalendář sice netrpí nedostatkem závodů, ale určitě bych si dovedl představit lepší složení disciplín – tedy poměr klasik, krátkých tratí a sprintů, než jak je tomu nyní. Termínové střety jsou jen minimální a zatím jsme se vždy domluvili.

Jak často schůzuje vedení Vaší oblasti, jak často se scházejí zástupci všech klubů oblasti?
Neschůzujeme. Jednou ročně proběhne Shromáždění zástupců klubů JO, zpravidla při jednom z jarních oblastních závodů, kde schválíme především potřebné ekonomické dokumenty. Sportovně technické záležitosti řešíme přes mail, telefon a v četnosti dle potřeby.

Představ nám Vaše oblastní soutěže?
Tou základní individuální dlouhodobou soutěží je Ještědský žebříček mládeže, rozdělený na jarní (zpravidla 10-12 závodů) a podzimní část (zpravidla 5-7 závodů) a Ještědský žebříček dospělých (16-19 závodů). Dále máme klubové soutěže – Ještědský pohár družstev žactva a Ještědský pohár družstev veteránů. Zde se přidělují body dle umístění a bodují u žactva dva nejlepší z klubu v každé kategorii a u veteránů tři nejlepší z klubu v každé kategorii. Pravidelně jsou vypisovány oblastní mistrovství na klasice, krátké trati, sprintu, nočním OB a ve štafetách.

Daří se pořadatelům oblastních závodů nacházet nějaké neoběhané terény?
Občas ano. Jednak jsou často využity nové terény, použité prvotně pro celostátní závody a v poslední době se celkem pravidelně závodí i za hranice v Německu a Polsku.

Počty závodníků na Vašich oblastních závodech se pravidelně pohybují mezi 700 až 900 závodníků. Nemáte problémy s pořádáním tak velkých závodů ze strany majitelů lesů či orgánů státní správy?
Zatím byly počty startujících na oblastních závodech omezovány jen výjimečně a omezení se dotýkala spíše účastnicky početnějších závodů jako jsou národní žebříčky či vícedenní závody. Nicméně v poslední době cítíme, že v této oblasti velmi přituhuje a například v BORu jsme již letos obdrželi několik zamítavých stanovisek od Lesů ČR k pořádání závodů MTBO, běžných soustředění OB, či závodů zimní ligy.  Na rozdíl od mnohých jiných oblastí je většina našich terénů v CHKO, což pořádání závodů značně stěžuje. Své podmínky si stanovují ochranáři, majitelé lesa a majitelé pozemků pro shromaždiště a parkování. Najít mezi nimi průnik a možný termín pro uspořádání závodu je mnohdy velmi složité. Častým problémem jsou pronajaté honitby a záporná stanoviska těchto nájemců, jejichž relevantnost majitel lesa pro svůj klid neřeší.

Vaše oblast nepořádá závody i souběžně s celostátními závody, které jsou na jiném konci republiky. Proč, není to škoda? Určitě by se našlo dost závodníků (možná i z okolních oblastí), kteří by na tyto závody přijeli.
Ano je to pravda, ale bohužel ti, kteří jsou nejčastěji pořadateli oblastních závodů jsou zároveň účastníky těch celostátních na druhém konci republiky. No a v neposlední řadě každý pořadatel chtě nechtě kouká na ekonomiku závodu a hledá především termín kdy je šance, že účast bude vysoká.

V kalendáři oblastních závodů máte jednu zvláštnost, že na rozdíl od ostatních oblastí pořádáte hodně závodů v neděli. Co vás k tomu vede?
Snažíme se nekolidovat se závody v sousedních oblastech, které jsou většinou v sobotu tak, aby naši závodníci mohli jet tam a mimooblastní zase k nám. Některé kluby si v pořádání v neděli opravdu našli již pevné pravidlo. 

Vaše oblast dobře pracuje s talenty. Představ nám systém práce s talentovaným žactvem v oblasti?
V oblasti máme celkem ustálený systém práce s mládeží přes Sportovní centra. Plán akcí zahrnuje na jaře tři soustředění, přičemž první je dle možností lyžařské, dále účast na Vyzývacím poháru žactva. Na podzim pak kromě účasti na ČPŠ jedno soustředění zaměřené na přípravu na MČR oblastních výběrů. Většina soustředění je otevřená a v průběhu roku jsou ve spolupráci s klubovými trenéry vyhledáváni další talenti a zváni na tato soustředění.

A poslední otázka – školení. Jak často pořádáte školení 3. třídy, buď trenérů nebo rozhodčích. Je o tato školení zájem? Daří se vám najít lektory?
Školení R3 se koná v podstatě každý rok, někdy ob rok a zatím se vždy našli aktivní lidé, kteří měli chuť, čas a předpoklady jej zajistit jak po stránce organizační tak metodické. Poslední proběhlo před měsícem. Trochu horší je to s trenéry. Letos máme školení T3 v plánu, ale zatím netuším, kdo jej zaštítí a připraví. Nicméně zájemci z řad účastníků o R3 i T3 v oblasti jsou.

Děkujeme za rozhovor.


« zpět