S Tomášem Matrasem o OB na Vysočině

11.3.2018 Petr Klimpl

S Tomášem Matrasem o OB na Vysočině

Tomáš Matras je předsedou oblasti Vysočina. Zeptali jsme se ho, jak se tam daří orientačnímu běhu.

Jak dlouho už jsi předsedou oblasti Vysočina?
Tuším že od roku 2007, takže už docela dlouho...

Představ nám svou oblast – počty závodníků, klubů, závodů, atd.
Naše oblast je takovou menší oblastí s rodinnou atmosférou, kde se skoro všichni znají (hlavně ti, kteří dělají orienťák víc jak 20 let:-). Závodíme většinou v pěkných "vysočinských" terénech, které mám osobně moc rád (mírně zvlněné, těžší podložka, mnohdy zajímavé terénní detaily, nepříliš divoká vegetace a podrost, v mapě vše dobře čitelné). Obvykle se závodů účastní kolem 250 závodníků, i když registrovaných máme více než 700 (jsme čtvrtou nejmenší oblastí). Máme aktuálně 12 klubů, z nichž 3 mají více než 100 registrovaných závodníků (CHT, SJI, SJH). Obvykle máme 8 - 10 závodů na jaře a 5 - 6 na podzim. Pokud je to možné, snažíme se využívat společných závodů se sousedními oblastmi (JMO, VCO, JČO) - buď nabídneme sousední oblasti náš závod nebo vyjedeme do sousední oblasti my.

Jak často schůzuje vedení Vaší oblasti, jak často se scházejí zástupci všech klubů oblasti?
Velké shromáždění zástupců oddílů probíhá jednou za rok vždy v druhé polovině listopadu. Jinak dle potřeby, ale většinou se věci řeší prostřednictvím e-mailu. A osobně též na oblastních závodech.

Sdružuje kluby ze tří krajů - kraj Vysočina, Pardubický a Jihočeský. Nečiní Vám to při organizaci problémy?
Nyní nám to již nečiní problémy. Vše máme nastavené tak, abychom dobře fungovali, jde spíše o administrativní záležitosti.

Jak spolupracuje vedení oblasti s kluby? Spolupracují kluby mezi sebou?
Každý klub má jednoho zástupce v předsednictvu oblasti, vedení oblasti v případě potřeby spolupracuje s těmito zástupci, kteří si to pak vyřídí ve svých klubech. Kluby mezi sebou spolupracují přirozeně a domluva jim většinou nečiní problémy (spolupořadatelství menších klubů s většími, využití map, prostorů pro závody, tréninky, atp.)

Vznikají ve Vaší oblasti nové kluby?
Občas nějaký klub vznikne, někdy nějaký zanikne (závodníci přejdou do jiného klubu). Bývá to dost ojedinělé a většinou se jedná o menší oddíly, čítající řádově jednotky členů. Spíš se mírně rozrůstáme posilováním členských základen stálých větších klubů.

Je problémem sestavit kalendář oblastních závodů?
Sestavování kalendáře probíhá většinou v poklidné atmosféře, pořadatelé mají možnost si vyplnit předem on-line termín (nasdílený dokument, který vidí zástupci všech oddílů) a pak na sdružení oddílů v listopadu se provede finální úprava a ustanovení termínů. Někdy bývá menší zájem pořadatelů, než bychom potřebovali a musíme více spojovat s okolními oblastmi, letos bylo pro změnu zájemců dost.

Představ nám Vaše oblastní soutěže?
Naše oblastní soutěže nejsou ničím výjimečné. Máme jako všude jinde závody na klasické trati, krátké trati a ve sprintu. Snažíme se o zachování většího poměru klasických tratí, klasiky stavíme pro hlavní kategorie trochu náročnější a delší než bývá zvykem v sousedních oblastech tak, aby byli závodníci dobře připraveni na národní či celostátní závody. Samostatné závody štafet nestavíme, využíváme závodů ČPŠ pro účel stanovení závodu mistrovství oblasti.
 
Daří se pořadatelům oblastních závodů nacházet nějaké neoběhané terény?
Větší oddíly v oblasti jsou aktivními pořadateli závodů ŽA, ŽB či MČR, takže dost často se "žije" z těchto kvalitně zmapovaných terénů. Dále si oddíly vydávají nebo revidují své mapy pro účely oblastních závodů (dnes při přímém tisku map s tratí na tiskárnách to není takový problém). Stejné terény se samozřejmě točí vícekrát, ale většinou se pořadatelé snaží udělat závod trochu jinak (z jiné strany mapy, jiná koncepce stavby trati). Nových terénů je v záloze ještě spousta a starých k revizi ještě více.

Nemáte problémy s pořádáním závodů ze strany majitelů lesů či orgánů státní správy?
Náš oblastní závod není naštěstí velkým závodem, takže pokud je to v místě, kde nejsou přímé problémy s majiteli lesa, tak prochází většinou povolení hladce. I když samozřejmě v některých lokalitách problémy zaznamenáváme, ale to je asi stejné, jako všude jinde.

Jste vzdálenostně velmi rozsáhlá oblast. Neuvažovali jste, že byste dělali dvojzávody, tedy jeden závod v sobotu, druhý v neděli (obdobně jako v západních Čechách), čímž byste ušetřili cestování?
Někdy se to tak dělá, většinou když je závod na jihu Čech, kam to mají všichni dost daleko. Ale maximálně to bývá tak 1x za rok.

Jak Vaše oblast pracuje s talenty?
V oblasti máme Krajské centrum talentované mládeže a Sportovní centrum dětí, které nyní funguje velmi dobře a úspěchy začínají být vidět. A je to samozřejmě i díky mezioblastní spolupráci TSM, SCM, kde mají naši svěřenci ještě více možností a uplatnění. Velký dík patří obětavé práci všech trenérů.

A poslední otázka – školení. Jak často pořádáte školení 3. třídy, buď trenérů nebo rozhodčích. Je o tato školení zájem? Daří se vám najít lektory?
Školení pořádáme dle potřeby, tzn. když je dostatečný zájem (cca 1x za 2-3 roky). Zrovna tento víkend probíhá školení R3, které garantuje Radan Kamenický. S lektory si pro školení rozhodčích v oblasti vystačíme, pokud chceme školit trenéry, tak se spojíme s jinou sousední oblastí.

Děkujeme za rozhovor.


« zpět