Registrace sekce OB v roce 2016

1.1.2016 Petr Klimpl

Registrace sekce OB v roce 2016

Je před námi nový rok, rok 2016. Stejně jako v letech minulých je třeba hned v prvních měsících nového roku třeba provést registraci v sekci orientačního běhu.

1. Každý člen Českého svazu orientačních sportů (klub resp. oddíl či kroužek) má do 15. ledna 2016 vyplnit a odsouhlasit v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/) "Evidenční list člena ČSOS pro rok 2016" a současně ve stejném termínu zaplatit členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 700 Kč na účet ČSOS (670100-2207220130/6210, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS).

2. Registrace v orientačním běhu pro sezónu 2016 probíhá on-line přes informační systém ORIS, v sekci Klubová registrace. Požadavek na registraci (ale i přestupy a hostování) může provádět za celý klub pouze ten, který je v systému zaregistrován jako vedoucí klubu. Vedoucí klubu má možnost zadat žádost o registraci jednotlivě po jménech nebo může načíst požadavek na registraci z txt souboru.

3. Zadáním požadavku na registraci ale není závodník ještě registrován. Zaregistrován je teprve po zaplacení poplatku za registraci ve výši 100 Kč od 14 let věku výše (to je proti roku 2015 navýšení o 10 Kč), žactvo ve věku 11 – 14 let platí stále jen 40 Kč, žactvo do 10 let neplatí nic. Poplatek se hradí na účet 670100-2207213758/6210, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Adresáře ČSOS (Pozor! Je to jiný účet než pro platbu členského poplatku ČSOS).

4. Registraci (tedy i zaplacení poplatku za registraci) je nutno zvládnout do 29. února 2016. Po tomto datu je možná za stejných podmínek i dodatečná registrace (tzn. žádost o registraci on-line a zaplacení poplatku za registraci). Ovšem v případě, že se jedná o dodatečnou registraci závodníka, který byl v předchozí sezóně registrován stejným klubem, platí se zvýšený registrační poplatek (žactvo 60 Kč, dospělí 130 Kč).

5. Přestupy se realizují také prostřednictvím informačního systému ORIS. O schválení přestupu sportovce žádá klub, do kterého sportovec přestupuje. Přestup je platný od okamžiku, kdy jej v informačním systému ORIS schválí klub, ze kterého sportovec přestupuje. Vše je nutno zvládnout do také 29. 2. 2016.

6. Hostování: Hostování je povoleno v orientačním běhu v kategorii dorostu pro závody štafet a klubů. Žádost o hostování podává klub, ve kterém má závodník hostovat, následně ji schvaluje klub, který sportovce registruje. Žádost o hostování lze podat a schválit do 29. 2. 2016 opět prostřednictvím informačního systému ORIS.

7. Udělování licencí: Získané licence pro rok 2016 byly odpovědnými osobami sekce OB zadány do informačního systému ORIS. Pokud některý závodník nemá zadanou získanou licenci, může klub v systému ORIS o zaevidování této licence požádat (Požadavky na licence).

8. Žádosti o výjimečné přidělení licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 29. 2. 2016 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz.

Proveďte registraci OB pro rok 2016 včas, nezapomeňte, že o registraci je nutno nejen požádat v informačním systému ORIS, ale je i třeba zaplatit poplatek za registraci.

Prováděcí předpisy k registracím sekce OB v roce 2016 najdete zde


« zpět