Ranking veteránů a právo startu na Veteraniádě ČR

6.3.2020 Petr Klimpl

Ranking veteránů a právo startu na Veteraniádě ČR

V letošním roce bude omezena účast na Veteraniádě ČR na krátké a na klasické trati. O tom, kdo bude moci startovat, rozhodne především Ranking veteránů.

Ranking veteránů

V soutěžích v roce 2019 byl zkušebně vyhodnocován Ranking veteránů. Zkušební rok přinesl některé poznatky, které byly zapracovány do letošního soutěžního řádu. A Ranking bude použit naostro.

 • Ranking veteránů je dlouhodobým žebříčkem jednotlivců v jednotlivých kategoriích.
 • Do výsledků Rankingu veteránů se zařadí všichni registrovaní závodníci, kteří se zúčastní závodů zařazených do Rankingu veteránů a kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku minimálně 35 let.
 • Do Rankingu veteránů jsou zařazeny stejné závody jako do Rankingu, jejich seznam je v IS ORIS.
 • Do Rankingu veteránů se hodnotí výsledky konaných v období posledních 24 kalendářních měsíců v kategoriích D21 až D75 resp. H21 až H80; v kategoriích HD21 se hodnotí výsledky včetně závodníků mladších než 35 let.
 • Podkategorie je hodnocena, pokud v ní dokončili závod alespoň 4 registrovaní závodníci.
 • Výpočet bodů je obdobný jako v Rankingu.
 • Jsou tam ale dvě odlišnosti: Tou první je, že všechny závody mají stejný koeficient. A tou druhou, že je zaveden koeficient kategorie, který odpovídá rozdílu středního věku příslušné kategorie a středního věku základní kategorie HD21, krát jedno promile.
 • Do hodnocení závodníka se počítá součet 12 nejlepších výsledků.

Výsledky veteránů lze tedy dát do jedné výsledkové listiny, ale rozhodující je pořadí v jednotlivých kategoriích. Proto se nyní v IS ORIS objevují nejdříve výsledky jednotlivých kategorií (ale můžete se podívat na pořadí všech veteránů či veteránek dohromady). Nyní je v IS ORIS zobrazováno pořadí k 1. lednu. 2020, tzn. pořadí podle kategorií v letošním roce.

Právo startu na Veteraniádě ČR

Zatímco počet závodníků na Mistrovství a Veteraniádě ČR ve sprintu a v nočním OB není zatím tak vysoký, aby ho bylo nutno nějak korigovat, ve dvou zbývajících závodech M a V ČR (na krátké a klasické trati) se kvůli organizačním, ekologickým i sportovním důvodům objevila nutnost nějak účast omezit.

Ještě v roce 2018 platilo omezení startu na Mistrovství a Veteraniádě ČR pouze pro mistrovské kategorie (dorost, juniory a dospělé). V roce 2019 nebylo povoleno pořadatelům pořádat ve stejném prostoru závody pro veřejnost. K regulaci počtu veteránů bylo navrženo několik řešení, nakonec bylo od letošního roku zvoleno to, které je obdobné jako v kategoriích D21 a H21, tj. právo startu na základě Rankingu, v případě veteránů tedy Rankingu veteránů.

Při stanovení počtu vycházela sekce OB z toho, že v mistrovských kategoriích startuje na M ČR kolem 600 závodníků. Obdobný počet by měl být na startu i veteránských kategorií. Při provedené analýze minulých let vyšlo, že závodníci využívají svého práva startu zhruba v počtu 2/3 oprávněných závodníků. K tomu se vyhodnotily i počty startujících v jednotlivých kategoriích na veteraniádě v minulých letech a pak z toho vyšly počty práva startu pro jednotlivé kategorie veteránů.

Kdo tedy bude mít právo startu na Veteraniádě ČR na klasické a krátké trati?

 • Kvalifikační kvóty jsou pro jednotlivé kategorie uvedeny v Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB pro rok 2020. Právo startu mají závodníci, kteří jsou umístěni v Rankingu veteránů k rozhodnému datu (krátká trať k 30. 4. 2020, klasická trať k 31. 7. 2020) v kategorii do:
  D35    50. místa        H35    70. místa
  D40    70. místa        H40    80. místa
  D45    70. místa        H45    80. místa
  D50    60. místa        H50    70. místa
  D55    50. místa        H55    60. místa
  D60    40. místa        H60    50. místa
  D65    30. místa        H65    50. místa
  D70    20. místa        H70    30. místa
  D75    bez omezení   H75    20. místa
                                 H80    bez omezení
 • Další možnosti získat právo startu je z „dvouzávodového rankingu“. V každé kategorii to budou až 3 nejlepší závodníci, kteří mají méně než 12 započtených závodů v Rankingu veteránů a nemají dle předchozího bodu právo startu, ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než poslední závodník s právem startu podle předchozí tabulky. „Dvouzávodový ranking“ je k nahlédnutí v IS ORIS.
 • Třetí možností jak získat možnost startu, je vyhrát Veteraniádu oblasti na krátké resp. na klasické trati ve své oblasti.

A ještě dvě věci:

 • Závodník, který získal právo startu ve Veteraniádě, se může přihlásit do své věkové kategorie, popř. i do kategorie mladší.
 • Právo startu si ale lze vyběhnout pouze ve své věkové kategorii. Není možné, aby startoval závodník, který se ve své kategorii nevešel, ale např. v o pět let mladší kategorii by mu jeho body na postup stačily.

 

 


« zpět