Řada oblastních závodů o víkendu

9.9.2020 Petr Klimpl

Řada oblastních závodů o víkendu

O víkendu je naplánováno celkem 13 oblastních závodů.

Sobota:

Víc jak tisícovka závodníků je přihlášena na krátkou trať Manufaktura pražského žebříčku a žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců, kterou pořádá Klub orientačního běhu Tretra Praha v Jevanech. Poběží se na mapě Aldašín, kterou mapovali Michal Hodek, Vítězslav Zajíc a Kateřina Zamazalová. Stavitel tratí Vítězslav Zajíc měl k dispozici mírně svažitý terén, kde je dobře průběžný les s množstvím kamenných i vegetačních detailů.

Mistrovství Západočeské oblasti na krátké trati pořádá Kometa Kralovice v lesním komplexu kolem LDT Volesko. Poběží se na mapě Volesko, kterou revidoval Jiří Vištejn. Stavitel tratí Ondřej Pova postavil tratě v mírně zvlněném terénu, kde je množství komunikací, hodně skalek, kamenů a terénních a porostových detailů. Přihlášeny jsou tři stovky závodníků.

Východočeský pohár pokračuje krátkou tratí, kterou připravuje SK Studenec v lese u Kamenského Dvora (centrum je na louce mezi rybníky Šutrák a Bílým rybníkem). Ladislav Hrubý připravil mapu Petřík v dosud nezmapovaném mírně zvlněném prostoru, kde je převážně listnatý les s terénními detaily a sezonním podrostem, řadou hustníků a pasek a poměrně řídkou sítí výraznějších komunikací. Pro osm stovek přihlášených závodníků postavili tratě Petr Junek a Ladislav Hrubý.

Krátkou trať Ligy Vysočiny pořádá Sportovní klub Chotěboř. Centrem je Dobkov. Mapu U letiště připravil Jan Picek, který také postavil tratě. Přes 350 přihlášených závodníků čeká typický vysočinský les, který je porostově rozmanitý, s hustou sítí komunikací.

V Hanácké oblasti se běží dva závody, oba pořádá Oddíl orientačního sportu SK Prostějov s centrem ve Strážisku, mapy pro oba závody připravili Zdeněk Janů a Zdeněk Rajnošek. Dopoledne se běží žebříčková krátká trať v mírně kopcovitém terénu, kde je smíšený les, zajímavé porostové detaily, ve svahu pak místy kameny a skalky, místy zarostlý sezonním podrostem. Tratě pro čtyři stovky přihlášených závodníků postavili Dušan Vystavěl s Petrem Hynkem. Odpoledne proběhne oblastní mistrovství ve sprintu. Tratě pro tři stovky závodníků postavil Marcel Skřivánek ve středně kopcovitém terénu, kde je vesnická a chatová zástavba, místy louky a les.

Také ve Valašské oblasti jsou na pořadu dva závody, oba pořádá Klub orientačního běhu Směr Kroměříž. Dopoledne se necelé tři stovky závodníků sejdou v areálu Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, kde je čekají tratě mistrovství Valašské oblasti ve sprintu, které postavil Michal Rytíř. Mapu Sprint – Psychiatrická nemocnice Kroměříž připravil Vítězslav Pěček v areálu Psychiatrické nemocnice, kde je množství budov, cest a pěšin, areál tvoří rovinatý park s převážně vzrostlými stromy, dalším závodním prostorem je mírně se svažující otevřené prostranství, které je tvořeno loukou a remízky. Odpoledne se závodníci přesunou do obce Nová Dědina, kde je čeká žebříčkový závod na krátké trati. Poběží se na mapě Tabarky (hlavní kartograf Vítězslav Pěček) v průběžném, mírně kopcovitém terénu, kde je množství cest a terénních prvků. Tratě postavil Pavel Dittrich.

BETA URSUS orienteering pořádá v Tetčicích (Rybářská bašta) klasickou trať Jihomoravské ligy. Stavitelé tratí Pavel Ptáček a Miloš Dvořák použili mapu Knížecí les, kterou mapoval Petr Matula. Přes 350 závodníků čeká středně kopcovitý terén, kde je středně hustá síť komunikací, převážně listnatý les, místy s podrostem, místy poměrně dost trávy.

Neděle:

Pořadatelé z oddíl orientačního běhu VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha přivítají na klasické trati Manufaktura pražského žebříčku a žebříčku Středočeské oblasti v Drásově více jak tisícovku závodníků. Stavitel tratí Tomáš Fibír měl k dispozici mapu, kterou připravili Roman Horký, Petr Cigoš, Milan Borovička a Pavel Kurfürst ve zvlněném terénu, který je porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru jsou terénní detaily a kameny.

V západních Čechách pořádá i nedělní závod Kometa Kralovice. Tentokráte je centrum závodu na klasické trati u penzionu Chvojkovský mlýn. Necelé tři stovky závodníků čekají tratě (autor Martin Hanák) na mapě Rybníčky, kterou připravil Jiří Vištejn, v mírně zvlněném terénu, kde jsou místy rýhy, zářezy a meliorace; převážně velmi dobře průběžný les s množstvím těžebních průseků, ojediněle bažiny.

Klasickou tratí pokračuje Východočeský pohár. Stejně jako sobotní závod je pořadatelem SK Studenec, centrum je stejné - louka mezi rybníky Šutrák a Bílým rybníkem u Kamenského Dvora. 650 přihlášených závodníků čeká mapa Pařízek, kterou mapovl Ladislav Hrubý, ten je spolu s Petrem Junkem i stavitelem tratí. Poběží se v mírně zvlněném prostoru, kde je převážně listnatý les s terénními detaily a sezonním podrostem, řadou hustníků a pasek, je tam poměrně řídká síť výraznějších komunikací.

Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati pořádá OOB TJ Baník Ostrava. Centrum je zpevněné ploše pod mostem silnice č. 11 u Mokrých Lazců. 250 přihlášených závodníků čeká středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností, v prostoru se nacházejí terénní pozůstatky 2. světové války, je tam střední hustota komunikací, a v severní části dost vzrostlý. Poběží se na mapě Lhota a Padařov 2020, tratě staví Jiří Vlach.

Informace o všech víkendových závodech najdete v IS ORIS.


« zpět